Jaarverslag 2013

Falconplein 9 © AG VESPA - Bart Gosselin
Falconplein 9 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Woord vooraf

Na de viering van ons tienjarige bestaan vorig jaar zetten we onze werking als zelfstandige autonome vastgoeddochter van de stad Antwerpen verder.

Met de expertise die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we onze multidisciplinaire taken volbrengen, zoals onder andere de continue inspanningen om nieuwe projecten op de rails te zetten en te houden. Het implementeren van het nieuwe gegeven 'het Arresthuis' op de site Blue Gate Antwerp is daar een mooi voorbeeld van.  

De regie voeren van multifunctionele of stadsbrede bouwprojecten blijft een van de prioritaire taken van AG Vespa, zoals de bouw van nieuwe politiekantoren en voorpostkazernes voor de brandweer.

Ook samenwerkingsprojecten genieten de nodige aandacht zoals onder andere de bouw van de Kinder- en Jongerencampus Hardenvoort in opdracht van het AG Stedelijk Onderwijs, de start van de werken aan de Topsportschool Campus Drie Eiken aan het fort VI in Wilrijk en het ontwikkelen van 64 extra wooneenheden in het kader van het grond- en pandenbeleid.

De kroon op het werk voor 2013 is het beëindigen van de werken aan het memoriaal Red Star Line, zodat het tot een succesverhaal verder kan doorgroeien.

Lees meer

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
De Cadixwijk in werf © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Stadsprojecten

AG Vespa speelt vanuit zijn vastgoedpositie een belangrijke rol in de strategische stadsontwikkelingsprojecten. Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, kan AG Vespa de stad Antwerpen en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van stadsprojecten. Verder begeleiden we zelf een aantal projecten. Een greep uit de vooruitgang van enkele projecten in 2013: Blue Gate AntwerpEksterlaer, Falcon, NeerlandCadixwijk't Groen Kwartier en Ter Hoogte.​

links naast tekst
content
10 jaar AG Vespa

Op 1 maart 2013 vierde AG Vespa zijn tienjarige bestaan. Naast de pers was een groot aantal genodigden aanwezig op het feest. We blikten met z'n allen tevreden terug op het verleden en kijken uit naar nieuwe uitdagingen voor de toekomst.

De voorbije 10 jaar realiseerde AG Vespa 398 wooneenheden in aandachtswijken en bouwde het al 17 publieke gebouwen. AG Vespa is eigenaar van 220 panden en 510 terreinen met een waarde van meer dan 200 miljoen euro.

2013 is ook het jaar dat de afdeling Fondsen is overgeheveld naar de stad Antwerpen.

De toekomst biedt nieuwe vooruitzichten. Vanaf 2014 verwelkomt AG Vespa 18 personeelsleden en stadsprojecten van het vroegere AG Stadsplanning. Je vindt hier al een overzicht van die stadsprojecten.

Naar aanleiding van het tienjarige bestaan is er onder meer een bedrijfsfilm gemaakt. Die geeft een mooi beeld van waar AG Vespa voor staat.

Ons tienjarige bestaan vierden we in de Van Luppenstraat in Antwerpen, in het voormalige kostuumatelier dat intussen is omgetoverd tot een multifunctionele bouwwerf voor de realisatie van vijf woningen en een kinderdagverblijf.

Personeel AG VESPA
Groepsfoto personeel © Jasper Leonard
rechts van tekst
content
AG Vespa in feiten en cijfers

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. In 2013 bestond het directiecomité uit:

  • Herman Boumans: voorzitter
  • Jos Goossens: algemeen directeur
  • Petra Buytaert: directeur vastgoed
  • Steven Decloedt: directeur bouw
  • Walter Naets: directeur financiën

In 2013 kwam het directiecomité 48 keer samen. De raad van bestuur vond 6 maal plaats en behandelde 104 agendapunten.

AG Vespa kan verder rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf in concrete realisaties omzet.

Hieronder vind je ook de jaarrekening 2013.

Hogeweg 84-100 - Engelselei 24-37 © AG VESPA - Bart Gosselin
Hogeweg 84-100 - Engelselei 24-37 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Nieuwe woonvormen

Om de schaarse ruimte in de stad optimaal te benutten en het wonen in de stad betaalbaar te houden, is er nood aan nieuwe woonvormen. We spelen in op die groeiende behoefte door alternatieve woonvormen zoals collectief wonen, kangoeroewonen en levenslang wonen te realiseren en aan te bieden op de vastgoedmarkt.

  • Collectief wonen

Collectief wonen is een woonvorm die verschillende vormen kan aannemen, van het delen van een gemeenschappelijke buitenruimte, was- en speelruimte tot het delen van woonruimtes. Voorbeelden zijn onze woonprojecten aan de Hogeweg - Engelselei in Borgerhout, het Meerlenhof en Cockerillhof in Hoboken en de Florastraat - Terlostraat in Borgerhout.

  • Kangoeroewonen

Kangoeroewonen of zorgwonen is een woonvorm waarbij binnen een bestaande woning een kleinere woongelegenheid gecreëerd wordt zodat hulpbehoevende personen kunnen inwonen. We realiseren op dit moment zo'n woning aan de Sint-Bernardsesteenweg.

  • Levenslang wonen

Levenslang wonen houdt in dat er gebouwd wordt zodat de woning zich telkens aanpast aan de veranderende omstandigheden, waardoor men er kan blijven wonen, ook in geval van een handicap of wanneer men ouder wordt. AG Vespa voorzag 4 appartementen volgens dit principe in het woonproject aan de Hogeweg - Engelselei in Borgerhout.

rechts van tekst
content
Grond- en pandenbeleid

AG Vespa voert het grond- en pandenbeleid uit van de stad Antwerpen. Daarbij stellen we de architecturale woonkwaliteit voorop. De voorbije 10 jaar realiseerden we 398 wooneenheden in aandachtswijken. Dankzij die projecten kregen deze buurten een belangrijke impuls en wordt betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in Antwerpen ondersteund. In 2013 leverden we 64 wooneenheden op.

Colmar © AG VESPA - Bart Gosselin
Colmar © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Onderhoud van het AG Vespa patrimonium

Als vastgoeddochter onderhoudt AG Vespa het financieel patrimonium en politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en onderhoudsplannen opgesteld. Die plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

Jan de Laetstraat 37 © AG VESPA - Bart Gosselin
Jan de Laetstraat 37 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG Vespa ook inkomsten door verkopen. In 2013 verkocht AG Vespa voor 7,5 miljoen euro aan stadspatrimonium, voor 19 miljoen euro aan AG Vespa patrimonium en voor 8,3 miljoen euro aan grond- en pandenprojecten (43 wooneenheden en 19 parkeerplaatsen).

Er werden ook aankopen gedaan. In 2013 kochten we voor 900.000 euro AG Vespa patrimonium, voor 5,4 miljoen euro stadspatrimonium en voor 800.000 euro voor grond- en pandenprojecten, goed voor 14 geplande wooneenheden.

Lees meer voor enkele voorbeelden van transacties.

Voorgevel Ooievaarstraat 16 © AG VESPA - Bart Gosselin
Werf Ooievaarstraat 16-18 - Lindeboomstraat 25-29 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Passiefbouw

AG Vespa investeert al enkele jaren in passiefbouw. De eerste woningen, scholen en kinderdagverblijven volgens de passiefnorm worden momenteel gebouwd. Passiefbouw houdt in dat er zeer energiezuinig gebouwd wordt. De warmteverliezen zijn dankzij een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is. Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning. We realiseren momenteel volgende passiefbouwprojecten:

Sluishuisje aan het MAS © AG VESPA - Bart Gosselin
Sluishuisje aan het MAS © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies, erfpachten

AG Vespa beheert een stevige vastgoedportefeuille met onder meer een brede waaier aan eigendommen die de stad niet voor haar eigen werking gebruikt. AG Vespa voert het administratief en juridisch beheer uit van het stadspatrimonium. Dat levert marktconforme inkomsten op die de stad inzet om haar beleid uit te voeren. Daarnaast valoriseert AG Vespa ook haar eigen patrimonium door verhuring aan particulieren en bedrijven. In 2013 beheerden we 1622 huurcontracten waarvan er 1089 van stedelijk bedrijfsvastgoed zijn. De huuropbrengst bedroeg bijna 8 miljoen euro waarvan 2 miljoen euro uit stedelijk bedrijfsvastgoed en bijna 6 miljoen euro AG Vespa patrimonium.

Lees meer voor enkele voorbeelden van verhuringen, concessies en erfpachten.

Brandweervoorpost Sint-Jacobsmarkt 58-60 © AG VESPA
Brandweervoorpost Sint-Jacobsmarkt 58-60 © AG Vespa
links naast tekst
content
Bouw van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG Vespa als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2013 zijn het Red Star Line Museum en de brandweerkazerne Sint-Jacobsmarkt opgeleverd. Daarnaast loopt er een groot aantal werven voor onze verschillende klanten, zoals voor politie, stedelijk onderwijs, brandweer en kinderopvang: