Nieuws

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid

Definitief ontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Met het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten wil de stad een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied om te vormen tot een verblijfsgebied. Groen, water, recreatie, erfgoed en geluidsmaatregelen zullen er een centrale rol spelen.

Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein in Deurne-Zuid

Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

Het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid is goedgekeurd. Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld.

luchtbeeld opening Schengenplein ©AG Vespa Stijn Meul

Opening tweede deel Schengenplein

Vandaag opende het tweede deel van het Schengenplein aan het Kattendijkdok. Eerder openden daar ook al een deel van de heraangelegde New Yorkkaai en de nieuwe Tallinnstraat. De volledige site is nu een ideale locatie om te verpozen aan het water.

gerenoveerd groot zwembad

Zwembad Ieperman opnieuw open na grondige renovatie

Vanaf zaterdag 22 april 2023 is het vernieuwde zwembad Ieperman in Wilrijk opnieuw geopend. Naast een grondige make-over kreeg het ook de primeur om als eerste stedelijke zwembad over te schakelen van desinfectie met chloor naar zoutelektrolyse.

Straatbeeld Ten Eekhovelei in Deurne

Stad zoekt tijdelijke invulling voor aangekochte panden Ten Eekhovelei

Stad Antwerpen kocht een reeks panden in de Ten Eekhovelei in Deurne-Noord op, in het kader van Ringpark Het Schijn en de Oosterweelverbinding. Om verkrotting tegen te gaan zoekt ze nu kandidaten voor een voorlopige invulling met een maatschappelijke meerwaarde.

Gemeenschappelijke binnentuin

Woningen te koop via aantrekkelijke erfpachtformule 

Na een succesvol eerste project in 2020 bieden we opnieuw woningen aan via een erfpachtformule. Het gaat om een woonproject in Borgerhout en een op het Kiel.

Tim Van Dyck aan de wintergang aan het Groen Kwartier in Berchem

De komende 3 jaar investeren we in 50 projecten om energie te besparen

Met de hoge energieprijzen is een duurzaam energiebeleid voor de stadsgebouwen extra meegenomen. Onze collega Tim legt uit wat de stad doet om op lange termijn energie te besparen.

trofee van staalbouwwedstrijd

Stadhuis winnaar staalbouwwedstrijd

Op donderdag 16 maart 2023 werden de laureaten van de Staalbouwwedstrijd 2022 bekendgemaakt. Het vernieuwde stadhuis sleepte de hoofdprijs in de categorie ‘Utiliteitsbouw’ in de wacht.

Straatbeeld ontwerp brandweerkazerne Zuid

Stopzetting project Kielsevest

Het project voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne met kantoorruimte op de hoek van de Kielsevest en de Singel wordt stopgezet. De ontwikkeling van deze site wordt meegenomen in de uitwerking van een Ringstadproject.