Falcon

Tijdlijn
2019
Aanleg binnenhof 1

In het voorjaar van 2019 legt AG Vespa binnenhof 1 aan, grenzend aan de Falconrui en het Falconplein.

2018
Aanleg binnenhof 2

In het najaar van 2018 start CIP met de aanleg van binnenhof 2.

7 maart 2018
Buurtmoment

Woensdag 7 maart organiseerde de stad Antwerpen en AG Vespa een buurtmoment over de ontwikkeling van Falcon. De omwonenden kregen een stand van zaken over de bouw van het L-Blok, de verkoop van AG Vespa-woonprojecten en de 4 binnenhoven en de afsluitbaarheid ervan. Er werd gepolst naar de gewenste invulling voor het buurtcentrum en  de spelaanleidingen in de binnenhoven.

2017
Start bouw L-blok aan Falconrui en Generaal Belliardstraat

Start bouw L-blok aan de Falconrui en Generaal Belliardstraat met 48 appartementen, 9 handelsruimten, een kinderdagverblijf en een buurtcentrum.

2016
Aanleg binnenhoven 3 en 4

Aanleg van binnenhoven 3 en 4.

2014
Start bouw C-blok aan de Oude Leeuwenrui

In 2014 start de bouw van C-blok aan de Oude Leeuwenrui. Het project “de Schilden” voorziet 76 appartementen, kantoorruimtes, 13 handelsruimtes en een ondergrondse parking van 238 plaatsen.

2007
Goedkeuring Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) werd in 2007 goedgekeurd

Over
info left

Een verleidelijk stukje Antwerpen

Falcon, een bouwblok in het Schipperskwartier is in volle ontwikkeling. Nieuwe woningen, handelsruimten, kantoren, een kinderdagverblijf, een buurtcentrum en vier groene binnenhoven maken van de wijk een verleidelijk stukje Antwerpen.

Waarom dit project?

Het bouwblok Falcon is gelegen in het Schipperskwartier tussen de bruisende binnenstad en het Eilandje. Voorheen was de wijk vooral bekend om haar prostitutie. De stad investeert al enkele jaren om de wijk opnieuw aantrekkelijk te maken als woon-, werk- en investeringsgebied. Het bouwblok Falcon past in die aanpak.

Wat gebeurt er?

SD Worx en de stad beschikten samen over 90% van de eigendommen binnen het projectgebied. Samen gingen ze de uitdaging aan om de invulling van het bouwblok Falcon opnieuw af te stemmen op de noden van de wijk. Daarom keurde de Vlaamse regering in 2007 een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) goed voor het Falconplein-Zeemanshuis. Het plan omvat 2 multifunctionele gebouwen (een C- en een L-vormig blok) in het binnengebied waarmee 4 publieke tuinen gecreëerd worden. Daarnaast worden de randen op de hoek van Generaal Belliardstraat en Falconrui voorzien van bebouwing, op maat van de wijk. Het programma voorziet woningen, kantoren, groen en ondergrondse parkeerruimte.

SD Worx heeft haar ontwikkelrechten en –plichten overgedragen aan ontwikkelaar CIP.Vandaag zijn de eerste puzzelstukken gelegd waardoor  de eerste verwezenlijkingen reeds zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het C-blok is intussen bewoond en het L-blok wordt momenteel gebouwd. Ook de binnenhoven zijn intussen deels aangelegd.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de gebiedsontwikkeling van het bouwblok, legt het openbaar domein aan en realiseert één binnenhof. SD Worx heeft haar ontwikkelrechten en –plichten overgedragen aan ontwikkelaar CIP. CIP realiseert het L-blok, C-blok, de randbebouwing en legt drie binnenhoven aan. Het ontwerpteam voor het L-blok en de randbebouwing bestaat uit Caruso St John Architects, Rapp+Rapp bv, Bovenbouw Architectuur bvba, Ono Multiprofessionele Architectenvennootschap bvba en Landinzicht. Rapp+Rapp ontwierp het C-blok.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
stad Antwerpen
Ontwerper

Rapp+Rapp,

Caruso St John architects

Bovenbouw architectuur

ONO architectuur

hama architecten

Aannemer

CIP

Adres
Bouwblok grenzend aan Falconplein, Falconrui, Generaal Belliardstraat en Oudeleeuwenrui
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Voorgevel van woonproject Falconpoort vanop het Falconplein. We zien de monumentale falconpoort met op het gelijkvloers de handelsruimte.
Project

Falconpoort 1-3 & Falconplein 39

Wonen

Rondom de historische Falconpoort realiseerden we een project met 6 wooneenheden en een handelsruimte.

Leefruimte Falconrui 15/201
Project

Falconrui 9-15 - Falconpoort 31-35

Wonen

Binnen de ontwikkeling van het bouwblok Falconplein - Zeemanshuis realiseerden we 7 woningen en 2 lofts.