't Groen Kwartier

Tijdlijn
April 2019
Opening hotel August

In het klooster opent hotel August. Een aantal kamers van het hotel vind je terug in de kop van de Generale Staf.

September 2018
Oplevering stookplaats

De stookplaats wordt geopend als Stokers, een coworkingplek in 't Groen Kwartier.

Februari 2018
Oplevering middenbeuk Generale Staf

De middenbeuk van de Generale Staf is afgewerkt en AG Vespa verhuist ernaartoe. De twee koppen van het gebouw worden nog voort afgewerkt.

2017
Arsenaal Zuid

Arsenaal Zuid, de laatste fase van het project, wordt afgewerkt.

2016
300 gezinnen wonen in 't Groen Kwartier

Een 300-tal gezinnen woont op de site.

2014
Toegankelijk voor het publiek

Een groot gedeelte van het voormalige Militair Hospitaal wordt openbaar domein en wordt voor het eerst in de geschiedenis toegankelijk voor het publiek.

2011
Eerste bewoners

De eerste bewoners vestigen zich op de site in het gebouw Noord-Zuid Renovatie.

2006
Samenwerkingsovereenkomst

AG Vespa en het consortium, onder de naam NV Militair Hospitaal Antwerpen (NV MHA), ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en beginnen met de voorbereiding van het masterplan.

2005
Winnaar ontwerpwedstrijd

De stad kiest, na een ontwerpwedstrijd, voor het consortium Vanhaerents Development nv – Matexi nv om het project uit te voeren.

1993
Aankoop site Militair Hospitaal

Het Ministerie van Defensie van de Belgische staat besluit om de site van het Militair Hospitaal te verlaten, waarop de stad Antwerpen met het inisterie van Defensie in gesprek gaat om de site te kunnen kopen om zo als grondeigenaar de ontwikkelingen op de locatie te kunnen sturen.

Over
info left

Van Militair Hospitaal naar autovrije woon- en werkplek in 't groen

't Groen Kwartier is al sinds het begin van de vorige eeuw bekend als het Militair Hospitaal. Tot in de jaren 90 vervulde het inderdaad die functie. Daarna kocht de stad Antwerpen de site. De stad wilde het gebied integreren in de bestaande stad en er een woongebied van maken met nieuwe groene ruimte. Nu is 't Groen Kwartier een autovrije woon- en werkplek midden in de stad waar bijna 400 gezinnen wonen. 't Groen Kwartier is gesitueerd tussen de Lamorinièrestraat, de Lange Leemstraat, de Van Luppenstraat, de Boomgaardstraat en de Marialei en heeft een oppervlakte van 7,7 hectare. De ontwikkeling van de wijk is gestart in 2005 en eindigt in 2019.

Waarom dit project?

Een 25-tal jaar geleden besloot het Ministerie van Defensie van de Belgische staat om de site te verlaten. Daarop heeft de stad Antwerpen gesprekken aangeknoopt met het Ministerie van Defensie om de site te kunnen kopen om zo als grondeigenaar de ontwikkelingen op de locatie te kunnen sturen.

De stad had enkele belangrijke doelstellingen bij de ontwikkeling van het Militair Hospitaal tot 't Groen Kwartier:

  • een site die gedurende 150 jaar ommuurd was, integreren in de stad zonder het specifieke karakter ervan te verliezen
  • het waardevolle historische patrimonium zo veel mogelijk integreren in de ontwikkeling
  • een verkeersvrije leefomgeving met een minimum aan ruimte voor gemotoriseerd verkeer
  • een toegankelijk site, die belangrijke punten in de omgeving verbindt: de as Statiestraat – Driekoningenstraat, de Dageraadplaats en het Albertpark
  • een groene ontmoetingsruimte voor de buurt om het tekort aan buurtgroen in de omgeving gedeeltelijk op te vangen

Wat gebeurt er?

Bij het nadenken over de toekomstige ontwikkeling van het Militair Hospitaal is, al in een vroeg stadium, de omliggende buurt (Haringrode – Oud Berchem – Zurenborg) betrokken bij de plannen. Het was steeds de bedoeling van de stad om het gebied in de bestaande stad te integreren en een woongebied met voldoende bijkomende groene ruimte te creëren.

In 2005 koos het stadsbestuur, na een ontwerpwedstrijd, voor het consortium Vanhaerents Development nv – Matexi nv om het project uit te voeren. In juli 2006 ondertekenden AG Vespa en het consortium, onder de naam NV Militair Hospitaal Antwerpen (NV MHA), een samenwerkingsovereenkomst en begonnen ze met de voorbereiding van het masterplan.

Een mix van woningen, functies en een park

Er werd gekozen om op de site van het voormalig Militair Hospitaal een nieuw woongebied te realiseren met ongeveer 400 woningen, met een gezonde sociale mix van bewoners: 35% van de woningen is bestemd voor residentieel wonen, 40% voor betaalbaar wonen en 25% voor sociaal wonen. Een andere mix is die tussen woningen met tuin en appartementen. Er is ook ruimte voor handels- en kantooractiviteiten op buurtniveau. Op de site zorgen een nieuw park van in totaal 2 hectare en een verkeersvrije inrichting voor ademruimte voor de nieuwe en de oude buurt.

Mobiliteit en toegankelijkheid

De bewoners parkeren ondergronds in hun privégarages. Verder wordt er bovengronds op het openbaar domein geparkeerd. Er is ook een Velo-station. Naar de omliggende buurt worden 7 doorgangen voorzien zodat 't Groen Kwartier integreert in de bestaande buurt.

Historische gebouwen

Bij de ontwikkeling zijn de historische gebouwen maximaal behouden: de voormalige paviljoenen en de behouden Noord-Zuid-gebouwen worden ingericht als woningen, de kapel is een restaurant, de voormalige stookplaats een coworkingplek, het klooster is een hotel en in de Generale Staf is onder meer het kantoor van AG Vespa ondergebracht. Voor het poortgebouw aan de Lange Leemstraat wordt nog naar een geschikte invulling gezocht.

Openbaar domein

De aanleg van het openbaar domein volgt de fasering van de bouwwerken. In 2014 werd een groot gedeelte van het voormalige Militair Hospitaal al openbaar domein en werd het voor het eerst in de geschiedenis toegankelijk voor het publiek. Het overige openbare domein volgt samen met de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid.

Nieuwe bewoners

De eerste bewoners vestigden zich in 2011 op de site in het gebouw Noord-Zuid Renovatie. Na de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid zijn dat er tegen de 400.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van het Militair Hospitaal door NV Militair Hospitaal Antwerpen (NV MHA), bestaande uit Vanhaerents Development nv en Matexi nv.De architectuur van 't Groen Kwartier is in handen van Stéphane Beel en Lieven Achtergael, in samenwerking met 360 architecten en Collectief Noord Architecten.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
ARRO
Ministerie van Defensie
stad Antwerpen
Vlaanderen
Woonhaven Antwerpen
Architect

Beel & Achtergael Architecten

Collectief Noord

360 architecten

Michel Desvigne

Aannemer

NV MHA – NV Groen Kwartier

Subsidies

Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

Adres
Tussen Marialei, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat, Lamorinièrestraat en Boomgaardstraat
2018 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

De buitengevel van de Generale Staf na de werken
Project

Generale Staf

Publieke gebouwen

Het kantoor van AG Vespa vind je in de middenbeuk en de oostelijke kop van de Generale Staf in ’t Groen Kwartier. 

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.

Kinderdagverblijf Bobijn © AG VESPA – Bart Gosselin
Project

Kinderdagverblijf Bobijn en woningen Van Luppenstraat 44-50

Publieke gebouwen, Wonen

Een voormalige kostuumatelier werd vervangen door een kinderdagverblijf en 5 woningen met een ondergrondse parkeergarage.