Parkbrug © Jonathan Ramael

Onze missie

Onze missie

AG VESPA is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werken we aan een leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten te realiseren. 

We voeren toonaangevende bouwprojecten uit voor Antwerpen. Met het grond- en pandenbeleid vervangen we verwaarloosde panden door woningen en handelspanden om zo een impuls te geven aan de buurt. We bouwen ook tal van publieke gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen, politiekantoren, brandweervoorposten, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur zijn onze grote aandachtspunten.

Handelsbeurs © AG VESPA - Bart Gosselin
Handelsbeurs © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Daarnaast beheert AG VESPA een vastgoedportefeuille. Door verhuur, verkoop en onderhoud van panden en gronden genereren we opbrengsten die de stad inzet om haar beleid te realiseren.

Ook in strategische stadsprojecten spelen we vandaag een belangrijke rol. Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kunnen we de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we ook de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, het Eilandje en de Groene Singel.

Red Star Line Museum © Frederik Beyens
Red Star Line Museum © Frederik Beyens
rechts van tekst
content

We wegen elk project af binnen de driehoek maatschappelijke relevantie, kwaliteit en rendabiliteit en streven naar een gezond en weloverwogen evenwicht.

  • Maatschappelijk relevant: als publieke ontwikkelaar speelt het bedrijf in op maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen: demografie, duurzaamheid, ontwikkeling van stadsdelen, nood aan nieuwe woonvormen, … AG VESPA wil zo een proactieve, creatieve en stimulerende speler op de markt zijn. Op die manier vergroot de stad haar impact op een kwalitatief hoogstaande invulling van de schaarse ruimte, biedt de stad antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en stimuleert ze de private markt om hetzelfde te doen. We willen met onze activiteiten een hefboomeffect realiseren op straat-, wijk- of stadsniveau.
     
  • Kwalitatief: AG VESPA zet in op duurzaamheid, ecologisch bouwen, toonaangevende architectuur en stedenbouw, samenwerking en betaalbaarheid. Het vastgoed dat we beheren, moet uitgroeien tot een referentie inzake kwaliteit waar de stad trots op kan zijn.
     
  • Rendabel: bij elk project dat we realiseren, analyseren we het financieel rendement. AG VESPA heeft een bedrijfseconomische organisatievorm. We streven een gezonde financiële balans na door onder andere met marktconforme prijzen te werken, een rendabele vastgoedportefeuille uit te bouwen en op zoek te gaan naar nieuwe financiële middelen en vormen van samenwerking.
     

Zo bouwen we elke dag verder aan de stad van morgen.

 

Terug naar Over AG VESPA