Over AG Vespa

Een luchtfoto van een deel van het Eilandje met centraal op de foto het MAS
Het Eilandje © Patrick Henderyckx
links naast tekst
content

Onze missie

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werken we aan een leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten te realiseren. Onze projecten streven steeds naar kwaliteit, maatschappelijke relevantie en rendabiliteit.

We voeren toonaangevende bouwprojecten uit voor Antwerpen. We zorgen voor betaalbare woningen. Met het grond- en pandenbeleid vervangen we verwaarloosde panden door woningen en handelspanden om zo een impuls te geven aan de buurt. We bouwen ook tal van publieke gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen, politiekantoren, brandweervoorposten, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur zijn onze grote aandachtspunten.

Lees meer

Stedelijk Lyceum Topsport © AG VESPA - Bart Gosselin
Stedelijk Lyceum Topsport © AG Vespa - Bart Gosselin
rechts van tekst
content

 

Onze rol

De rol die we bij projecten opnemen, is afhankelijk van het project. Zo zijn we als AG Vespa projectregisseur, (gedelegeerd) bouwheer, publieke ontwikkelaar, eigenaar en gebiedsregisseur.

Lees meer

Een sportveld met kunstgras met op de achtergrond het sportcentrum.
Sportcentrum Wilrijkse Plein © Stad Antwerpen
links naast tekst
content

 

Thema's

AG Vespa werkt projecten uit die passen binnen het beleid van de stad Antwerpen. Zo voeren we het grond- en pandenbeleid en wonen boven winkels uit en bouwen we publieke gebouwen voor de stad. Stad aan het water en Groene Singel zijn grote afgebakende gebieden binnen de stad die we vanuit een geïntegreerde visie opnemen. We doen aan stedelijke ontwikkeling en leggen openbaar domein aan. Verder ontwikkelen en beheren we het stedelijk patrimonium. Als autonoom gemeentebedrijf hebben we tot slot ook eigen patrimonium dat we steeds optimaliseren.

Lees meer

Enkele van onze collega's tijdens een teambuildingactiviteit.
Enkele van onze collega's tijdens een teambuildingactiviteit © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

 

Onze organisatie

AG Vespa kan rekenen op een gedreven en deskundig team dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier omzet in concrete acties. We werken op verschillende schaalniveaus: van de bouw van een woning op één perceel tot de ontwikkeling van grote gebieden zoals de Scheldekaaien. We regisseren projecten zo veel mogelijk van A tot Z. Projectleiders of dossierbeheerders nemen vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten zelfstandig van A tot Z geïntegreerd op. We moedigen het sterk aan om samen te werken in team binnen en over afdelingen, om zo kennis uit te wisselen en complementaire expertises doordacht in te zetten.

Lees meer

 

onthaal
Foyer Generale Staf © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

 

Vacatures

Dankzij zijn medewerkers kan AG Vespa zich ontplooien tot een professioneel bedrijf dat aan de hoge verwachtingen van klanten en van de stad voldoet. Binnen AG Vespa werken we op een efficiënte en professionele manier om de doelstellingen van het bedrijf te behalen.

Lees meer