Eksterlaer

Tijdlijn
Najaar 2018
Eerste bewoners sociale woningen

De eerste bewoners van de sociale koop- en huurwoningen nemen hun intrek.

Najaar 2017
Eerste bewoners

De eerste bewoners nemen hun intrek in de woningen aan Eksterlaar en de volgende fase van grondgebonden woningen start.

 

Zomer 2017
Start aanleg park

De aanleg van het park start, net zoals de verkoop van de parkappartementen.

januari 2017
Start bouw sociale woningen

De bouw van de sociale koop- en huurwoningen aan de Kerkhofweg start.

December 2016
Start bouw woningen en wijkappartementen

De bouw van nieuwe woningen en wijkappartementen en een ondergrondse parkeergarage start.

April 2016
Start wegeniswerken

De wegeniswerken en de bouw van de eerste woningen aan de straat Eksterlaar starten.

2015
Eerste bouwvergunningen

De eerste bouwvergunningen zijn bekomen voor fase 1. Het terrein wordt ingericht als werfzone en de archeologische opgravingen worden voortgezet.

2014
Start archeologische onderzoeken

De archeologische onderzoeken starten, het terrein wordt afgesloten als werfzone en wordt bouwklaar gemaakt.

2012
Verkavelingsvergunning

De verkavelingsvergunning wordt toegekend.

Eind 2009
Verhuis volkstuinen

Een 120-tal volkstuinen verhuizen naar het nabijgelegen Drakenhof.

2001-2009
Planproces, ontwerp en interactie

Het planproces vindt plaats in samenspraak met de stad, het ontwerp van de verkaveling wordt gemaakt en er vindt interactie met de buurt plaats.

2001
Overeenkomst met ontwikkelaar

De stad Antwerpen sluit een overeenkomst met private ontwikkelaar PX3 Development, nu Vooruitzicht nv.

Over
info left

Een nieuwe woonwijk voor jong en oud rond een centraal park in Deurne

Eksterlaer in Deurne-Zuid ligt tussen de Dascottelei, de straat Eksterlaar, de Herentalsebaan en de Kerkhofweg. Het wordt een nieuwe autoluwe woonwijk met ongeveer 580 wooneenheden, buurtwinkels en een publiek park van ongeveer 3 hectare met een grote waterpartij. Het project Eksterlaer is 15 hectare groot. Ongeveer de helft daarvan wordt openbaar domein. Het project wordt in 7 fases uitgevoerd en zal langer dan 10 jaar duren.

Waarom dit project?

Er is veel nood aan betaalbare woningen met voldoende openbare ruimte op een aantrekkelijke locatie in de stadsrand. Vooruitzicht nv en de stad Antwerpen waren samen eigenaar van een aangesloten perceel grond van 15 hectare, dé opportuniteit om betaalbare woningen en openbare ruimte te realiseren in Deurne-Zuid.

Wat gebeurt er?

Eksterlaer wordt een nieuwe woonwijk met ongeveer 580 wooneenheden, zowel huizen met tuin als appartementen, waarvan er minimaal 65 voorzien zijn voor sociale huisvesting. Er komt een publiek park van ongeveer 3 hectare met een grote waterpartij met brug. Voor de kinderen komen er sport- en spelvoorzieningen. Ook zijn er in totaal 14 commerciële ruimtes op buurtniveau mogelijk, zoals een kapper, dagbladhandel, of tandarts. Er komt ook een woonzorgcentrum en assistentieflats.

In fase 1 wordt het openbaar domein langs de Constant Jorislaan en de straat Eksterlaar aangelegd, en worden de eerste huizen gebouwd. Een deel van het gebied werd in afwachting van bouwwerken kosteloos ter beschikking gesteld van de buurt. Er is al een voorlopige school geopend op de grond langs de Kerkhofweg, die gratis ter beschikking gesteld wordt door Eksterlaer nv. Onlangs werd ook een perceel grond uit het projectgebied verkocht zodat de school aan de Herentalsebaan, grenzend aan het projectgebied, daar kan uitbreiden.

De verkoop van de huizen is sinds het voorjaar van 2016 in volle gang. Begin 2017 is Woonhaven aan de andere kant van de site, langs de Kerkhofweg, ook met de bouw van huizen gestart. In de zomer van 2017 is de verkoop van de parkappartementen gestart, net zoals de aanleg van het park. De eerste huizen zijn opgeleverd in november 2017.

Wie werkt eraan mee?

Het ontwerp van de site Eksterlaer en de bouw van de woningen wordt gerealiseerd door Vooruitzicht nv, Matexi en Woonhaven, in nauwe samenspraak met AG Vespa.

Het openbaar domein wordt ontworpen door Cleuren architectenvennootschap bv.

De woningen aan de straat Eksterlaar en de appartementen in het park worden ontworpen door POLO Architects en Veelaert Architecten.

De sociale huur- en koopwoningen, aan de Kerkhofweg en de nieuwe Vuurwerkstraat, zijn ontworpen door Van Belle & Medina Architects.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Ontwerper

POLO Architects

Veelaert Architecten

Van Belle & Medina Architects

Cleuren architectenvennootschap bv (openbaar domein)

Aannemer

Vooruitzicht nv

Matexi

Woonhaven

Adres
Eksterlaar
2100 Deurne
Status
In realisatie

Gerelateerd

Op deze luchtfoto van 't Groen Kwartier zie je duidelijk de mix van historische gebouwen en nieuwbouw, omgeven door de groene publieke ruimte
Project

't Groen Kwartier

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van Militair Hospitaal naar autovrije woon- en werkplek in 't groen.