Toegankelijkheidsverklaring - WCAG

AG Vespa streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.agvespa.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

Openstaande werkpunten

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

 • Werkpunten

  • Alt-tags aanpassen en alt in logo ontbreekt
  • Google recaptcha
 • Gevolg

  • Afbeeldingen niet altijd voldoende omschreven en copyright informatie die beter elders vermeld wordt.
  • Google's reCAPTCHA is WCAG compliant omdat er een audio-CAPTCHA als alternatief is. Maar in de praktijk levert het voor veel mensen een probleem op.
 • Plan van aanpak

  • Afbeeldingen worden beter omschreven en logo krijgt een alt-tekst.
  • Tekst-based captcha wordt ingeschakeld.
 • Planning

  Eind 2021

1.3.1 Info en relaties (A)

 • Werkpunten

  • PDF documenten moeten aan dezelfde WCAG criteria voldoen als webpagina's.
  • Subkoppen dienen als een kop aangeduid te zijn en mogen niet enkel vetgedrukt geplaatst worden.
  • Main-element ontbreekt in de landmarks.
 • Gevolg

  • PDF documenten zijn niet voldoende toegankelijk door het ontbreken van "tags" of "codes".
  • Soms onvoldoende structuur door het ontbreken van subkoppen.
  • Het is geen toegankelijkheidsvereiste om pagina's te structureren met landmarks (header, navigation, main, footer, etc.) maar als je landmarks gebruikt, worden ze best consistent gebruikt.
 • Plan van aanpak

  • PDF documenten worden in de toekomst aangemaakt volgens WCAG criteria.
  • Vetgedrukte titels worden gewijzigd naar subkoppen.
  • Role "main" wordt toegevoegd aan de landmarks. 
 • Planning

  1ste kwartaal 2021

1.3.5 Identificeer het doel van de input (AA) 

 • Werkpunt

  Autocomplete attribuut ontbreekt in formuliervelden die persoonlijke informatie vragen van de gebruiker.

 • Gevolg

  Gebruikers die hun gegevens in de browser hebben opgeslagen, kunnen het formulier niet automatisch invullen.

 • Plan van aanpak

  Autocomplete attribuut toevoegen aan formuliervelden.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021 

1.4.1 Gebruik van kleur (A)

 • Werkpunten

  • Links worden enkel door kleur van andere tekst onderscheiden. 
  • De icoontjes op de kaart worden enkel door kleur van elkaar onderscheiden.
 • Gevolg

  • Links zijn moeilijk herkenbaar voor mensen met een kleurstoornis.
  • De functies van de verschillende icoontjes zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen met een kleurstoornis.
 • Plan van aanpak

  • Links worden onderlijnd.
  • Icoontjes krijgen verschillende vormen naargelang hun functie.
 • Planning

  1ste kwartaal 2021

1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

 • Werkpunt

  Het contrastratio van de tekst in de hoofdnavigatie (witte tekst op een blauwe gradient) scoort onvoldoende, net als de groene links op de blauwe achtergrond en de combinatie van lichtgrijs op wit.

 • Gevolg

  Moeilijk te lezen voor slechtzienden.

 • Plan van aanpak

  Kleurcontrast vergroten in menu, buttons en filters.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021 

1.4.10 Reflow (AA)

 • Werkpunt

  De sticky header neemt het overgrote deel van de viewport in beslag bij vergroting via de browser tot 400%. 

 • Gevolg

  Onhandig voor slechtzienden en blinden met screenreader.

 • Plan van aanpak

  Sticky header unsticky maken bij inzoomen.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA)

 • Werkpunt

  Lege checkboxen in de filter scoren te laag op contrastratio, net als de carets bij de dropdowns en de borders van de invoervelden.

 • Gevolg

  Onhandig voor slechtzienden.

 • Plan van aanpak

  Contrast van de formuliervelden en de borders verhogen.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

2.1.1 Toetsenbord (A)

 • Werkpunt

  De checkboxen en dropdowns hebben geen visuele focus outline wanneer je met het toetsenbord navigeert en zijn ook niet bruikbaar met het toetsenbord of een screenreader.

 • Gevolg

  Niet bruikbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Toetsenbordtoegankelijkheid wordt verbeterd.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

 • Werkpunt

  De projectenpagina bestaat uit 'cards'. Elke card is volledig aanklikbaar met de muis. Voor screenreaders staat er onder elke card een visueel verborgen link "weergeven". De linktekst "weergeven" zegt niet bij welk project de link hoort.

 • Gevolg

  Niet bruikbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Linktekst bij teasers aanpassen met titel.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

 • Werkpunt

  De knoppen in de cookiemelding krijgen geen visuele outline bij focus.

 • Gevolg

  Niet bruikbaar voor mensen met een motorische beperking.

 • Plan van aanpak

  We zorgen dat de default browser outline zichtbaar wordt wanneer je met het toestenbord navigeert.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

3.2.2 Voorspelbaar bij input (A)

 • Werkpunt

  Het aanvinken van een checkbox in de filter of het kiezen van een optie uit de dropdown veroorzaakt een onaangekondigde paginarefresh.

 • Gevolg

  Storend voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Ajax uitschakelen bij filters en een button voorzien.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

3.3.1 Fout identificatie (A)

 • Werkpunt

  Het contactformulier maakt gebruikt van de ingebouwde browservalidatie via het HTML5 required attribuut. Helaas voldoen de foutmeldingen die de browser genereert niet aan WCAG.

 • Gevolg

  Storend voor slechtzienden, blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking.

 • Plan van aanpak

  Custom formulierwaarschuwingen inschakelen.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

4.1.1 Parsen (A) 

 • Werkpunt

  De W3C HTML validator op de pagina te koop/te huur levert enkele errors op die problematisch kunnen zijn. 

 • Gevolg

  Onduidelijk.

 • Plan van aanpak

  HTML validator op de pagina te koop/te huur wordt gecontroleerd.

 • Planning

  1ste kwartaal 2021

4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

 • Werkpunten

  • De button van de zoekfunctie is leeg. 
  • Het hamburgermenu icoon op mobiel is een lege link in de markup.
 • Gevolg

  • Storend voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.
 • Plan van aanpak

  • De zoekfunctie button krijgt onzichtbare tekst.
  • Het mobile menu anchor wordt aangepast.
 • Planning

  1ste kwartaal 2021

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via agvespa@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 september 2020.

De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via een handmatige inspectie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15 september 2020.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van website is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

 • HTML
 • JavaScript
 • CSS
 • ARIA

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar agvespa@antwerpen.be of bel naar +32 3 259 28 10.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.