Onze organisatie

In 2024 introduceert AG Vespa een nieuw organisatie- en besturingssysteem. Want enkel met een herdachte visie, organisatie en werking kunnen we de ambitieuze doelstellingen rond geïntegreerd vastgoedbeheer waarmaken. We willen een duurzaam en wendbaar bedrijf zijn, dat klaar is voor de toekomst. Want elke dag met veel goesting onze stad maken, daar gaan we voor.

De levenscyclus van vastgoed staat steeds centraal. We hebben daarvoor alle expertise en kennis in eigen huis. En die willen we ten volle kunnen inzetten. Telkens wanneer we beslissingen nemen over vastgoed, houden we rekening met de cyclus van aankoop, projectrealisatie, verhuur, beheer en verkoop. 

We nemen als vastgoeddochter van stad Antwerpen verschillende rollen op die we een duidelijke plaats geven in onze nieuwe afdelingen. Onze rol van ontwikkelaar wordt opgenomen in de afdeling Ontwikkeling, de rol van bouwheer in de afdeling Bouwprojecten en de rol van beheerder in de afdeling Patrimoniumbeheer. Daarnaast is AG Vespa ook een autonoom gemeentebedrijf met een bedrijfslogica. Dat zakelijke aspect én de taak van een aantrekkelijke werkgever neemt de afdeling Algemene diensten op zich.

We erkennen het belang van onze verschillende vastgoedportefeuilles die elk specifieke doelstellingen en een financiële logica hebben. Door deze een afgelijnde plaats in onze organisatie te geven, kunnen we alle informatie en expertise hierrond bundelen. Dit biedt overzicht, helderheid en duidelijke aanspreekpunten voor onze stedelijke klanten.

AG Vespa is trots te kunnen rekenen op gedreven en deskundige medewerkers die hun opdrachten en projecten met eigenaarschap integraal opnemen. Samenwerking in team en over de afdelingen heen moedigen we aan zodat informatie en kennis doorstromen én complementaire expertises doordacht ingezet worden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van AG Vespa telt 12 leden. Het is samengesteld uit Annick De Ridder (voorzitter), Bart De Wever, Koen Kennis, Nabilla Ait Daoud, Elisabeth van Doesburg, Karim Bachar, Peter Wouters, Claude Marinower, Maarten Jans, Maarten Loopmans, Anke Van dermeersch, Joke Laukens.

Elisabeth Mercelis is secretaris.

Directieteam
Het voltallige directieteam van AG Vespa. V.l.n.r. Petra Buytaert, Hardwin De Wever, Yves Weyts, Griet Geerinck, Myriam Heuvelman, Elisabeth Mercelis, Pieter Tan, Koen Derkinderen, Steven Decloedt. © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Directieteam

Dit is het directieteam van AG Vespa.

Kerndirectie:

 • Myriam Heuvelman, CEO
 • Yves Weyts, operationeel directeur
 • Elisabeth Mercelis, directeur algemene diensten

Projectdirectie:

 • Yves Weyts, operationeel directeur
 • Petra Buytaert, directeur commerciële ontwikkeling
 • Hardwin De Wever, directeur gebiedsontwikkeling
 • Koen Derkinderen, directeur maatschappelijke ontwikkeling
 • Steven Decloedt, directeur bouwprojecten
 • Pieter Tan, directeur patrimoniumbeheer

Griet Geerinck is financieel directeur

Kerndirectie
De kerndirectie van AG Vespa vlnr Elisabeth Mercelis, Myriam Heuvelman en Yves Weyts. © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Directiecomité

Het directiecomité is het orgaan waar beslissingen worden genomen m.b.t de dagelijkse leiding van AG Vespa. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen bepaald door de raad van bestuur en het beslist binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

In het directiecomité zetelen de leden van de kerndirectie:

 • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomité
 • Elisabeth Mercelis, directeur algemene diensten
 • Yves Weyts, operationeel directeur