Onze rol

Centers Borgerhout © Johnny Umans
Centers Borgerhout © Johnny Umans
rechts van tekst
content

Ontwikkelaar

AG Vespa neemt de rol van ontwikkelaar op. Vanuit het beleid en onze stedelijke klanten krijgen we de opdracht om ruimtelijke, maatschappelijke en -waar mogelijk financiële- meerwaarde te creëren met de verschillende vastgoedportefeuilles.  We werken hiervoor een vastgoedstrategie uit en maken keuzes binnen dit strategisch kader. De afdeling Ontwikkeling is hier aan zet.

Elke vastgoedportefeuille heeft z’n eigen doelstellingen en financiële logica.

  • Commerciële ontwikkeling richt zich op vastgoedportefeuilles die volgens een commerciële logica worden ingezet en opbrengsten voor de stad en de werking van AG Vespa genereren.  
  • Maatschappelijke ontwikkeling focust op vastgoed dat ingezet wordt voor de kerntaken van de stad. Het gaat zowel om de eigen werkplekken van de medewerkers van de stad als om alle gebouwen die ten dienste staan van de Antwerpenaars: sportinfrastructuur, musea, districtshuizen,...
  • Bij gebiedsontwikkeling sturen en coördineren we projecten op verschillende schaalniveaus zoals stedelijke pleinen, landschapsparken, bruggen, nautische infrastructuurwerken en gemengde woonontwikkelingen op strategische plekken in de stad.
De raadzaal van het districtshuis met houten wandbekleding en originele meubels uit de jaren '60.
Districtshuis Merksem © Lucid
links naast tekst
content

Patrimoniumbeheerder

AG Vespa staat in voor het beheer van het maatschappelijk en eigen patrimonium in de stad. Dat betekent dat we instaan voor de renovatieprojecten, de verduurzaming en het technisch beheer ervan. Met aandacht voor kostenefficiëntie en de beheersbaarheid van de veelzijdige vastgoedportefeuilles. 

Daarnaast restaureren we ook het historisch erfgoed van de stad zoals de monumentale kerken, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren, standbeelden,...

Dat is de opdracht van de afdeling Patrimoniumbeheer. ​

Kinderdagverblijf Neuze Neuze © AG VESPA - Bart Gosselin
Kinderdagverblijf Neuze Neuze © AG Vespa - Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Bouwheer

In opdracht van onze stedelijke klanten, maar ook in ons eigen patrimonium voert AG Vespa toonaangevende bouwprojecten uit. Als bouwheer capteren we de noden en verwachtingen van onze klanten en vertalen deze op een slimme en innovatieve manier naar bouwprojecten. Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal. Zo bouwen we scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, brandweervoorposten, musea, …

Hiervoor kijken we naar de afdeling Bouwprojecten.

Bedrijfsvoerder en werkgever

Daarnaast is AG Vespa ook een organisatie met een bedrijfslogica. De afdeling Algemene diensten bouwt AG Vespa uit tot een professioneel bedrijf én een aantrekkelijke werkgever. ​