fbpx AG VESPA | Cadixwijk

Cadixwijk

Schengenplein

In 2017 opende het eerste deel van een volledig nieuw groen wijkplein: het Schengenplein. Het groene plein, ontworpen door PT Architecten, ligt op de parking van het voormalige douanegebouw en is autovrij. Het ligt langs weerszijden van de Kattendijkdok-Oostkaai waarover ook een tram zal rijden.

Opening oostelijk deel Schengenplein op 10 juni 2017
Opening oostelijk deel Schengenplein op 10 juni 2017

In een latere fase, tegen 2020, volgt de aanleg van het tweede deel van het plein aan het water. Daar komt een open plein met een publieke luifel en wordt het water bereikbaar dankzij een ponton.

Toekomstbeeld ponton Schengenplein

Ook de straten in de wijk, zoals de Binnenvaartstraat, de Kattendijkdok-Oostkaai en de August Michielsstraat zijn opnieuw aangelegd. In een volgende fase start ook de heraanleg van de binnenstraten in het centrum van de wijk. Ze worden onder meer voorzien van een fietscomfortstrook.

In het noorden van de wijk is het Havenbedrijf gestart met de aanleg van een nieuwe dokrand langs de Houtdok-Zuidkaai waardoor er woonboten kunnen aanmeren.

Grootte: 17.360 m²

Toekomstbeeld westelijk deel Schengenplein aan het water
Toekomstbeeld westelijk deel Schengenplein aan het water © PT Architecten
Toekomstbeeld volledig aangelegd Schengenplein
Toekomstbeeld volledig aangelegd Schengenplein © PT Architecten
links naast tekst
content
Tijdlijn
 • 2009: start participatietraject
   
 • eind 2010: lancering ontwerpwedstrijd via Open Oproep
   
 • eind 2011: gunning ontwerpopdracht
   
 • eind 2012: goedkeuring voorontwerp
   
 • 2013-2014: technische en administratieve voorbereiding, oplevering definitief ontwerp
   
 • 2016: start aanleg samen met de heraanleg van de Napelsstraat, aansluitend op de werken aan de Kattendijkdok-Oostkaai
   
 • midden 2017: oplevering oostelijk deel wijkplein: Schengenplein
   
 • oktober 2017: oplevering Napelsstraat
   
 • 2020-2021: start aanleg westelijk deel Schengenplein
In het kader van de ontwikkeling van de Cadixwijk werden er in februari 2017 volwassenen bomen terug geplant op het nieuwe Schengenplein op het Eilandje © Bart Gosselin
Bouwblokken
Toekomstbeeld CADIXA © CIP
Toekomstbeeld CADIXA © CIP
links naast tekst
content

 

Bouwblok 3

De werken voor bouwblok 3, een groot nieuwbouwproject op de hoek van de Londenstraat en Kattendijkdok-Oostkaai, zijn volop bezig.Ontwikkelaar CIP bouwt er 203 appartementen en 22 handelsruimtes. Het project bestaat uit 5 gebouwen met een ondergrondse parkeergarage en een binnenhof. Vanaf midden 2020 worden de projecten opgeleverd en starten we aansluitend met de aanleg van het openbaar domein: de tweede fase van het Schengenplein, aan het water, en het eerste deel van de werken aan de New Yorkkaai. . Om het werfverkeer in de wijk tot een minimum te beperken, hebben CIP, AG VESPA en de dienst Stadshaven zich geëngageerd om het transport van materiaal zoveel mogelijk via het water te doen. 

Bouwblok 4

Nu zowel de Londenstraat als de Kattendijk- Oostkaai afgewerkt zijn, is de tijd rijp om het driehoekige perceel op de hoek te ontwikkelen. Het masterplan Eilandje (2004) en het BPA/RUP Eilandje (2005/2011) voorzien op die plaats een nieuwe ontwikkeling die mooi aansluit op de bestaande bebouwing. In maart 2019 lanceerden we een oproep voor een nieuwbouwproject met een gevarieerd aanbod van (socio-)economische functies in combinatie met een mogelijke commerciële invulling van het gelijkvloers. Dit project moet de ambitie waarmaken om de Cadixwijk een levendig gezicht te geven op de kruising van twee boulevards.
 

Noorderpershuis © Bart Gosselin
Noorderlijn © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Bouwblok 5

In dit bouwblok aan het Schengenplein en de New Yorkkaai komen woningen met een bijzondere focus op gezinnen. Het project moet ook een mooie aanvulling worden op het leven op het plein. We lanceren dit jaar een oproep voor een verkoop onder voorwaarden.

Bouwblok 6

Bouwblok 6 ligt tussen Kattendijkdok-Oostkaai, Madrasstraat, Portostraat en Indiëstraat. Het zuidelijk deel omvat het voormalige Noorderpershuis. Momenteel werken we aan een restauratiedossier dat moet leiden tot een nieuw leven voor het Noorderpershuis. Het complex werd ooit gebouwd voor het bedienen van de bruggen en sluizen van de haven. Daarna kreeg het een tweede leven als havengebouw. Het Noorderpershuis is waardevol erfgoed en belangrijk voor de identiteit van de Cadixwijk. Op termijn wordt het gebouwencomplex gerestaureerd en ontwikkeld voor een nieuwe bestemming met een publieksgericht karakter. Met de toewijzing van de vrijstaande loods op de site, de voormalige elektriciteitscentrale, aan de Antwerpse Brouw Compagnie (ABC), is er al een eerste aanzet gegeven tot de herbestemming van de site. In het bouwblok komt ook een basisschool en secundaire school.

Bouwblok 7 en 8

Hier zet de stad volop in op wonen voor gezinnen. AG VESPA doet onderzoek naar de implementatie van onder andere het Antwerps woonmodel. Met dat woonmodel wordt de koper eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar het op staat. Het doel is om een betaalbaar antwoord te bieden voor gezinnen in de stad.

Toekomstige ontwikkeling tot 2024
Binnenstraten
Toekomstbeeld Campus Cadix © Korteknie Stuhlmacher
Toekomstbeeld Campus Cadix © Korteknie Stuhlmacher
rechts van tekst
content

De heraanleg van de binnenstraten, de straten in het centrum van de Cadixwijk, komen in september 2019 aan de beurt. De heraanleg voorziet een gescheiden rioleringsstelsel, een rijweg voor dubbelrichtingsverkeer, comfortstroken voor fietsers, parkeerplaatsen en extra groen met boom-en plantvakken.

De heraanleg gebeurt in 2 fases:

 • De eerste fase start eind september 2019 en omvat de Cadixstraat, de Rigastraat en aansluitend de Genuastraat, telkens tussen de Napelsstraat en de Kempischdok-Westkaai. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemcondities eindigen de werken in maart 2020.
 • Vervolgens start fase II. Tijdens deze fase zijn de Kempischdok-Westkaai, de Cadixstraat en de Rigastraat (het gedeelte naar de Binnenvaartstraat)  aan de beurt. De werken eindigen in het najaar van 2020.

De bouw van Campus Cadix, een campus van het Stedelijk Onderwijs voor wetenschap en techniek en artistieke richtingen, is volop bezig. Er komt zowel secundair onderwijs als volwassenenonderwijs. Het Van Averbekegebouw wordt volledig gerestaureerd, net zoals het gedeelte van de CAD-loodsen dat in gebruik is door de school. Aan de Kempischdok-Westkaai komt een nieuwbouw. Meer informatie over de bouw van de school lees je op de website van het Stedelijk Onderwijs.

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief van het Eilandje om de hoogte te blijven van alle nieuws. Inschrijven kan via deze link.

 

Schematisch overzicht Cadixwijk
Houtdok-Zuidkaai
Toekomstbeeld woonboten Houtdok
Toekomstbeeld woonboten Houtdok
rechts van tekst
content

Begin 2018 bracht de stad nieuwe ligplaatsen voor woonboten op de markt. Vanaf de zomer 2018 ziet u dus woonboten liggen in het Houtdok. De Houtdok-Zuidkaai is volledig afgewerkt. Een van de nieuwe straten tussen de Madrasstraat en Houtdok-Zuidkaai, in het verlengde van de Binnenvaartstraat, kreeg de naam Vlissingenstraat.

In de zomer van 2018 is ook daar het openbaar domein afgewerkt en is er een bijkomende sorteerstraat in gebruik genomen. In de Cadixwijk zijn er dan 4 sorteerstraten. Er staan er nog 2 later op de planning: bij het kruispunt Kempischdok-Westkaai en Genuastraat en bij het kruispunt Napelsstraat en Rigastraat.
 

Schematisch overzicht Cadixwijk
Schematisch overzicht Cadixwijk
Nieuwsbrief
Over
info left

 

Een duurzame woonwijk in volle ontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling. Nieuwe woningen, scholen, kinderdagverblijven, winkels en de heraanleg van het openbaar domein met een groen wijkplein in het centrum van de wijk zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt.

Waarom dit project?

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. Momenteel wonen er enkele honderden mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4.000 zijn. Daarom worden de braakliggende gronden in verschillende fases verkocht aan voorwaarden zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, werken, winkelen er voor iedereen mogelijk is.

Wat gebeurt er?

In de Cadixwijk is alles gericht op aangenaam wonen. De heraanleg van het openbaar domein en de ontwikkelingen verlopen gefaseerd. Winkels, scholen, een kinderopvang, kantoren, horeca en een groen wijkplein maken dat het er prettig leven is. Het woonaanbod is gevarieerd met woningen met een eigen tuin, appartementen, rust- en verzorgingstehuizen en studentenflats. Een cluster woonboten in het Houtdok maakt het plaatje compleet met een maritieme toets. De tram en meerdere Velostations in de wijk brengen bewoners vlot naar het stadscentrum.

Nieuwe ontwikkelingen

Intussen hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in nieuwe bouwblokken in het noorden van de wijk en langs het nieuwe Schengenplein. Andere bouwprojecten zijn lopende of worden binnenkort opgestart. Ook Woonhaven bouwt twee gebouwen. In het gebouw op de hoek van de Madrasstraat en de Pireausstraat komen 31 sociale huurwoningen, kinderopvang en een ondergrondse parking. In het gebouw op de hoek van de Indiëstraat en de Portostraat komen 27 sociale koopwoningen. De uitvoering van de tweede fase van het Schengenplein is gepland voor 2020.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de gebiedsontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook van de Cadixwijk. Daarnaast legt AG VESPA samen met de stad, Aquafin en diverse private partners het openbaar domein aan.

 

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
stad Antwerpen
Woonhaven
Ontwerper

Trans architectuur, Hild und K archiketen, Ono architecten, MikeViktorViktor architecten, Crepain-Binst architects, Hub architecten, Stephen Taylor architects, Happel Cornelisse  Verhoeven architecten, Polo architects, Metaarchitectuur, Puls architecten, Cuypers & Q architecten, Raumarchitecten, Office  KGDVS, architecten de vylder vinck tailleu, noAarchitecen, m² Architecten, Bulk architecten, Bovenbouw architecten, Sergison Bates architects

Subsidies

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Adres
Tussen Londenstraat en Amsterdamstraat, Kempisch Dok, Houtdok en Kattendijkdok
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Londenstraat met situering bouwgrond op de voormalige parking ©Bart Gosselin
Nieuws

Verkoop projectgrond Cadix B6'

We verkopen een lot bouwgrond (920 m²) in de Cadixwijk op het Eilandje. Het bouwblok B6', voorwerp van deze verkoop onder voorwaarden, ligt op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat.

Schengenplein © Bart Gosselin
Nieuws

Werken Cadixwijk

In de Cadixwijk op het Eilandje starten 11 juni de werken in de Madrasstraat en er komt vanaf 18 juni een ANPR-camera in de voetgangerszone van het Schengenplein.

Een overzicht van de verschillende wijken en dokken van het Eilandje
Project

Eilandje

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.