Jaarverslag 2015

Handelbeurs © AG VESPA - Bart Gosselin
Handelbeurs © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Woord vooraf

Na 12 jaar mee de koers te hebben uitgetekend voor AG Vespa, nam Herman Boumans eind 2015 afscheid als voorzitter van het directiecomité. We willen hem bedanken voor zijn inzet bij AG Vespa en zijn inzicht in de vastgoedmarkt en stadsontwikkeling. Dankzij zijn expertise heeft AG Vespa een bepalende rol kunnen spelen in de stad van vandaag. Tal van iconische projecten werden gerealiseerd en AG Vespa heeft zich onder zijn bestuur ontpopt tot een sterke autonome vastgoeddochter van de stad Antwerpen.

Maar 2015 is niet enkel een jaar van afscheid. AG Vespa werkte dit jaar op volle kracht en een aantal grote projecten is in volle realisatie. Zo wordt er intens gewerkt aan het ambitieuze Mastergebouw voor de lokale Politie Antwerpen. De kwalitatieve heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken werd op gang getrapt.

De eerste passiefwoningen binnen het grond- en pandenbeleid zijn verkocht en AG Vespa experimenteert volop met nieuwe woonvormen, zoals cohousing en buurwonen. Met de renovatie van acht appartementen aan de Meir werd er gestart met het wonen boven winkels te stimuleren. Patrimonium kent een kwalitatieve en duurzame opwaardering en wordt gevaloriseerd door marktconforme verhuring.

Ik ben ook heel tevreden met de beslissing om de Fierensblokken aan te kopen waarmee we een eerste grote verhuuropdracht voor betaalbaar wonen opzetten. Het historische gebouw wordt gerenoveerd en krijgt een 130-tal betaalbare huurwoningen. Daarbij mikken we op specifieke doelgroepen die net uit de boot vallen om een sociale woning te kunnen huren.

De inkanteling van AG Stadsplanning binnen AG Vespa in 2014 heeft zijn succes bewezen en projecten zoals de Centers, Kievit fase II, Cadix, ... worden met een geïntegreerde aanpak benaderd. Het wordt uitkijken naar de heraanleg van de Scheldekaaien waar hard aan gewerkt is om dit jaar te kunnen starten ter hoogte van Sint-Andries.

Minder geweten maar daarom niet minder belangrijk is dat AG Vespa de intendant voor de overkapping van de Ring rond Antwerpen, professor Alexander D’Hooghe, ondersteuning biedt.

Zo zijn we meer dan klaar om ook van 2016 een topjaar te maken.

Rob Van de Velde

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG Vespa

Kattenberg 53-55 © AG VESPA - Bart Gosselin
Kattenberg 53-55 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Wonen

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdween opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leveren aan de opwaardering van hun omgeving. 

In 2015 leverde AG Vespa met het grond- en pandenbeleid 21 wooneenheden op, waren er 11 projecten in werf (samen goed voor 60 wooneenheden) en 20 projecten in voorbereiding (goed voor in totaal ruim 100 units).

Verkoop van eerste passiefwoningen

AG Vespa stelt duurzaamheid voorop bij de realisatie van zijn woon- en bouwprojecten. In 2015 verkocht AG Vespa zijn eerste passiefwoningen. Zowel in de Lindeboomstraat als in de Prins Leopoldstraat ging het om de verkoop van telkens 3 zeer energiezuinige passiefwoningen.

Wonen boven winkels

De stad wil leegstand boven winkels aanpakken en aantonen hoe men aantrekkelijk kan wonen in het commerciële hart van de stad. AG Vespa startte in 2015 vijf concrete renovatieprojecten op om wonen boven winkels mogelijk te maken. Het meest in het oog springende project is de renovatie, restauratie en herinrichting van het gebouwcomplex met acht appartementen aan de Leysstraat 7-15.

Betaalbare huurwoningen

In 2015 ondertekende AG Vespa een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven voor de aankoop van de leegstaande Fierensblokken in de Nationalestraat. AG Vespa zal het gebouw renoveren en omvormen tot een 130-tal betaalbare huurwoningen. Een mooie nieuwe uitdaging om een historisch gebouw te bewaren en betaalbaar wonen in de stad voor specifieke doelgroepen toegankelijk te maken.

Overzichtsbeeld Cadixwijk © AG VESPA
Overzichtsbeeld Cadixwijk © AG Vespa
links naast tekst
content
Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kan AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we ook de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate, het Eilandje en de Groene Singel.

Die geïntegreerde visie werd in 2015 beloond met de Sam van Embden Award. AG Vespa mocht op het 50ste ISOCARP-congres die prijs in ontvangst nemen voor het project Park Spoor Noord.

In 2015 werkte AG Vespa vanuit deze regie-opdracht mee aan participatietrajecten zoals voor de herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken en de heraanleg van de Scheldekaaien.

Hierbij een overzicht van  de vooruitgang in 2015 voor de drie verschillende programma's: Groene SingelStad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

De centers in Borgerhout © AG VESPA - Bart Gosselin
De centers in Borgerhout © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Project in de kijker: de centers, een integraal AG Vespa-project

Door een herbestemming van de lege ruimten onder de spoorweg (‘de centers’) aan de Engelselei in Borgerhout, werken we aan een dynamische én aantrekkelijke inkom voor de stad.

In 2015 bouwden lokale vzw’s met heel beperkte middelen enkele centers om tot een jeugdhuis, een recupatelier, een bar, een fietsenfikser en een knutselatelier voor de buurt. AG Vespa ondersteunde die werking.

Vervolgens schreef AG Vespa een architectuurwedstrijd uit met NU architectuuratelier als winnaar. Eind 2015 kende het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds een projectsubsidie van 3.500.000 euro toe waardoor het project definitief van start kan gaan. In een volgende fase renoveert AG Vespa een eerste reeks centers en brengt ze in 2017 op de markt.

Dit stadsproject is AG Vespa op het lijf geschreven.

Alle expertise en specialismes nodig voor dit project zijn beschikbaar in het sinds 2014 uitgebreide AG Vespa-huis:

 • Het afsluiten van de overeenkomst met NMBS / Infrabel voor het gedeeltelijk gebruiken van de spoorweginfrastructuur en het verhuren en exploiteren van de toekomstige 59 centers vraagt een gedegen vastgoedkennis. Daarvoor wordt de specialiteit van de afdeling vastgoed ingezet.
 • De renovatie van de 59 centers is dan weer een omlijnd bouwproject. Het hele bouwproces, van ontwerp tot en met uitvoering en oplevering, kan bogen op de ervaring van de afdeling bouwprojecten.
 • Het project is opgezet vanuit de afdeling stadsprojecten, die het procesverloop en de afstemming met projecten in de omgeving blijft coördineren. Ook de koppeling met de vernieuwing van de publieke ruimte én transformatie van de ruimere omgeving maakt dit een typisch stadsproject.

Op maat van dit project zet AG Vespa een efficiënte afdelingsoverschrijdende samenwerking op punt, die exemplarisch is voor huidige en toekomstige integrale projecten.

Groepsfoto AG VESPA 2015 © AG VESPA - Bart Gosselin
Groepsfoto personeel © Bart Gosselin
links naast tekst
content
AG Vespa in feiten en cijfers 2015

AG Vespa kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier omzet in concrete acties. Met toewijding voor hun taken, nemen ze binnen hun takenpakket verantwoordelijkheid op. In 2015 telden we 98 collega's, goed voor 85,5 VTE. We mochten 10 nieuwe collega's verwelkomen en namen afscheid van 9 andere collega's.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op en telt 12 leden:

 • Rob Van de Velde
 • Ludo Van Campenhout
 • Peter Wouters
 • Monica De Coninck
 • Philip Heylen
 • Sabine Coene
 • Els De Ceuster ter vervanging van Zuhal Demir
 • Marc Van Peel
 • Eddy Baelemans
 • Eric Deleu
 • Erik Vanobbergen
 • Joris Giebens

11 leden hebben een politiek mandaat in de Antwerpse gemeenteraad of in een van de districtsraden. De voorzitter van de raad van bestuur is Rob Van de Velde. Jos Goossens is secretaris. De raad van bestuur is 11 keer samengekomen en behandelde 144 agendapunten in 2015.

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. In 2015 bestond het directiecomité uit:

 • Herman Boumans: voorzitter
 • Jos Goossens: algemeen directeur
 • Petra Buytaert: directeur vastgoed
 • Steven Decloedt: directeur bouw
 • Hardwin De Wever: directeur stadsprojecten
 • Walter Naets: directeur financiën

In 2015 kwam het directiecomité 48 keer samen en keurde 1014 besluiten goed.

Hieronder vind je ook de jaarrekening 2015.

Grote Markt 40 © AG VESPA - Bart Gosselin
Grote Markt 40 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Optimalisatie AG VESPA-patrimonium

AG Vespa optimaliseert zijn eigen patrimonium en het politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Die plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Enkele lopende projecten in 2015:

 • Veiligheidswerken Oudaan: gevelrestauratie en verbetering interne veiligheid opgestart in mei 2015, oplevering in december 2016
 • Grote Markt 40: oplevering werken in oktober 2015
 • StartupVillage: oplevering werken fase 1a achterbouw (gevelwerken, herstellingswerken dak, technieken, ...) in december 2015
 • Capital: opmaak bouwaanvraag en opmaak aanbestedingsdossier in samenwerking met Inbev in 2015
De Wittestraat 1 © AG VESPA - Bart Gosselin
De Wittestraat 1 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG Vespa ook inkomsten door verkopen.

Een specifiek project in 2015 is de verkoop van het voormalige politiekantoor in de De Wittestraat in Berchem. Bij die verkoop onder voorwaarden moesten de kandidaat-kopers, naast een financieel bod van minimaal 950.000 euro, ook een totaalvisie indienen met een omschrijving voor de invulling en bestemming van het eigendom, waarbij ze een of meerdere doelstellingen van het bestuursakkoord 2013-2018 realiseren, bijvoorbeeld het creëren van een sociale mix, ecologisch en duurzaam wonen, de realisatie van een nieuwe woonvorm, ...

Er waren 8 kandidaten. De jury koos voor Alta Build en B-architecten. Zij voorzien in een nieuw duurzaam, energetisch wooncollectief voor 26 wooneenheden met een maximale variatie aan woontypes, aangevuld met principes voor cohousing. Het gaat om stadswoningen, kangoeroewoningen, aangepaste appartementen voor zelfstandig wonen, duplexen voor starters en dakappartementen. Dat alles wordt voorzien rond een gemeenschappelijke tuin en een buurthuis, ideaal voor bewoners om er samen activiteiten te organiseren. Verder wordt nog in een aantal gemeenschappelijke ruimtes voorzien: een was- en droogruimte, een ondergrondse parkeergarage met oplaadpalen voor elektrische wagens en plaats voor autodelen en een fietsenberging.

In 2015 verkochten we voor 2,96 miljoen euro aan stadspatrimonium en voor 32,51 miljoen euro aan AG Vespa patrimonium, waarvan 19,34 miljoen in de Cadixwijk en 't Groen Kwartier. In 2015 werd er voor 5,46 miljoen euro aan woonprojecten verkocht (24 wooneenheden en 13 parkeerplaatsen).

AG Vespa kocht in 2015 ook heel wat patrimonium aan. Voor grond- en pandenprojecten kochten we voor 1,84 miljoen euro aan, voor de eigen vastgoedportefeuille voor 626.000 euro en voor stadspatrimonium voor 2,86 miljoen euro.

Lees meer voor enkele voorbeelden van transacties.

StartupVillage na de renovatie © AG VESPA - Bart Gosselin
Lange Gasthuisstraat 29-31 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

AG Vespa hanteert een stevige vastgoedportefeuille. In 2015 beheerde AG Vespa 736 huurcontracten. De huuropbrengst bedroeg ruim 6 miljoen euro.

Lees meer voor enkele voorbeelden van verhuringen.

Campus Hardenvoort © AG VESPA - Bart Gosselin
Campus Hardenvoort © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG Vespa als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen.

In 2015 zijn Campus Hardenvoort en kinderdagverblijf Bobijn in de Van Luppenstraat opgeleverd. AG Vespa realiseerde daarmee zijn eerste school en eerste kinderdagverblijf volgens de passiefhuisstandaard.

Voor Lokale Politie Antwerpen werden herinrichtingswerken in de Maréestraat en het tussentijds Mastergebouw opgeleverd in 2015.

Bij de uitreiking van de Belgische Prijs voor Architectuur 2015, waarbij recente architectuurrealisaties van hoge kwaliteit bekroond worden, wonnen twee AG Vespa bouwprojecten: GATE15 van Bob361 architects en de passiefwoningen in de Prins Leopoldstraat van ONO architecten.

AG Vespa volgde in 2015 een 35-tal publieke bouwprojecten van zeer diverse grootte op (750 m² - 60.000 m²) voor verschillende klanten, zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer, politie en kinderopvang.

In 2016 is de oplevering van deze bouwwerven voorzien: