fbpx Stedelijke ontwikkeling in 2015 | AG VESPA
Werf Kop Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin

Stedelijke ontwikkeling in 2015

Stedelijke ontwikkeling in 2015

Het programma Stedelijke ontwikkeling zet in op gemengde stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op verschillende schaalniveaus, in samenwerking met publieke en private partners én verspreid over de stad en haar districten. Het kan gaan om strategische stedenbouwkundige interventies op schaal van een bouwblok, maar evengoed grootschalige complexe stadsuitbreidingen, binnenstedelijke gemengde projectontwikkelingen en landschapsprojecten. In 2015 zijn volgende projecten gerealiseerd.

Werf Kop Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
Werf Kop Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Kop Spoor Noord
 • RUP Zorgsite Kempenstraat / ZNA goedgekeurd
 • Bouwaanvraag van centrumziekenhuis Antwerpen (ZNA) ingediend
 • Parkhelling in uitvoering
 • Parkbrug in uitvoering in atelier, plaatsing in juni 2016

’t Groen Kwartier

 • Site grotendeels opengesteld als openbaar domein
 • Bouw van laatste fase van nieuwbouwwoningen en appartementen (Arsenaal Zuid)
 • Voorbereiding renovatie Generale Staf en Klooster
 • Realisatie van de doorgangen via Lamorinièrestraat en Van Luppenstraat naar de site
De centers in Borgerhout © AG VESPA - Bart Gosselin
De centers in Borgerhout © AG VESPA - Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Centers Borgerhout
 • Verwerving van projectsubsidies van het Stadsvernieuwingsfonds
 • Realisatie van 10 testcenters in samenwerking met Infrabel en Studio Start
 • Lancering architectuurwedstrijd voor realisatie / renovatie van alle testcenters
 • Goedkeuring richtnota voor het RUP

Neerland

 • Zone A: bouwwerken private woningen gestart en vergunning afgeleverd voor sociale woningen Woonhaven
 • Zone C: vergunning sociale koopwoningen ARRO bekomen
  Toekomstbeeld bouwblok Jan Van Gentstraat © HUB architecten
  Zillion © AG VESPA - Bart Gosselin
  links naast tekst
  content
  Zillion
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en ontwikkelaar goedgekeurd
  • Architect aangesteld via wedstrijd
  • Definitief programma vastgelegd
  • In ontwerpfase in functie van voorbereiding indiening bouwaanvraag eind maart 2016

  Eksterlaar

  • Eerste bouwvergunningen bekomen voor fase 1
  • Terrein ingericht als werfzone
  • Archeologische opgravingen zijn voortgezet
  Werken Falcon
  Werf Falcon © AG VESPA - Bart Gosselin
  rechts van tekst
  content
  Falcon
  • Private partij zorgde voor verdere uitwerking van de woonprojecten ter hoogte van Falconrui - Generaal Belliardstraat, ontwikkeling van de L-blok en het binnenhof II
  • Bouwaanvraag L-blok ingediend
  • Definitief ontwerp binnenhof I, II, III en IV goedgekeurd
  • Bouwaanvraag binnenhoven II, III en IV ingediend eind 2015

  Kievit II

  • Private ontwikkeling bouwzone III opgeleverd en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor bouwzone IIb
  • Start aanleg openbaar domein in het zuidelijk deel van het projectgebied, aansluitend op de private ontwikkelingen
  • Voor de projectgrond van AG VESPA aan het Kievitplein wordt de opmaak van een projectdefinitie voor de toekomstige ontwikkeling voorbereid
  Ter Hoogte
  Ter Hoogte
  links naast tekst
  content
  Ter Hoogte
  • Voortzetting masterplan en mobiliteitsstudie

  Hof van Mols

  • Ontwerpend onderzoek om verschillende mogelijke locaties voor de school binnen het projectgebied te evalueren met oog op beslissing locatie school