fbpx Groene Singel in 2015 | AG VESPA
Park Brialmont © AG VESPA - Bart Gosselin

Groene Singel in 2015

Groene Singel in 2015

Het programma Groene Singel omvat meerdere en eigenstandige stadsprojecten rond de Singel en gebiedsontwikkeling Singel Noord. Die projecten vragen afstemming binnen een groter ruimtegebied (Groene Singel binnen het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen) en een integrale gebiedsvisie. Volgende projecten zijn gerealiseerd in 2015.

Antwerpse Ring

 • Aanvullend op het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring (2012) werd een studie naar strategische korte overkappingen opgeleverd, als eerste stap in een groeimodel naar een grootschalige overkapping

Landschapsprojecten

 • Landschapsprojecten Park Brialmont, Schijntje en Turnhoutsepoort zijn verder uitgewerkt tot zelfstandige projecten in functie van uitvoering op kort termijn
 • Ontwerpwedstrijd voor Park Brialmont opgestart en laureaat aangeduid
 • Bouwaanvraag voor de zandvang als educatief waterproject in het Schijntje opgemaakt
 • Voorontwerp voor het landschap en de stadsentrees aan de Turnhoutsepoort opgestart  

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

 • Oplevering van concept masterplan
 • Opstart studie plan-MER

 Spoor Oost

 • Inrichting voor de organisatie van de Sinksenfoor en zomerprogramma 2015
 • Onderhandelingen over aankoop van het terrein van de NMBS zijn gesloten
 • Goedkeuring beheerovereenkomst met verschillende actoren voor zowel programmatie, toezicht, opkuis als onderhoud van de site
 • Opstart werken voor realisatie van het definitieve ontwerp

Cultuurpark/Expo

 • Opstart studie plan-MER
 • Studiebureau aangesteld om een ruimtelijk raamwerk op te maken, het concept ervan is eind 2015 opgeleverd