fbpx Ontwikkeling centers Borgerhout kan van start gaan | AG VESPA

Ontwikkeling centers Borgerhout kan van start gaan

De centers Borgerhout, dat zijn de ruimtes onder de gemetste spoorwegberm met bogen langs de Singel, krijgen 3,5 miljoen euro van Vlaanderen, via het  Vlaams Stadsvernieuwingsfonds.

De subsidies worden geschonken aan projecten die een ingrijpende vernieuwing betekenen voor een bepaald stadsdeel. De ontwikkeling ervan gebeurt in verschillende fases. Dankzij de subsidies kan de ontwikkeling van dit unieke stadsproject definitief van start gaan.

De centers bevinden zich langs de Engelselei, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan  en dateren van eind 19e eeuw. Ze vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout Intra Muros. Wat ooit een verzorgde en aantrekkelijke stadswal was in vakkundig metselwerk, oogt nu als een verwaarloosde muur aan de rand van de (binnen)stad. Aan de extra muros of Singelkant is de spoorwegberm aangevuld met een aarden wal, begroeid met buffergroen. Het gebied heeft het imago van een ‘achterkantgebied’ met weinig sociale controle en met meldingen van overlast.  Nochtans bevindt de hele zone zich aan de ‘entree’ van Borgerhout en van de oostelijke binnenstad. Met de ontwikkeling van de centers wil de stad het gebied rond de Engelselei opwaarderen.

De spoorwegberm heeft 59 verborgen ruimtes onder de bogen van gemiddeld 45 m² die kunnen inspelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander (boven)lokaal ondernemerschap.

Met geld van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds is, in opdracht en samenwerking met AG VESPA, een onderzoek uitgevoerd door het Rotterdams Bureau Artgineering en partners naar de potentiële renovatie van de centers. De resultaten van het ontwerpend en bouwtechnisch onderzoek, de marktverkenning en de berekening van de financiële haalbaarheid is gebundeld in een eindrapport. De centers kunnen ingezet worden voor een mix van lokale en bovenlokale activiteiten, voor commerciële en socio-culturele-economische activiteiten. Dankzij een startkapitaal van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds  is de hele operatie haalbaar en betaalbaar.

 De realisatie voor de invulling van de centers wordt in meerdere fases uitgewerkt:

- in een eerste fase worden momenteel 10 kleine centers ‘getest door Studio Start vzw, ontwikkelaar van betaalbare werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Zij hebben voor een termijn van twee jaar een bezettingscontract afgesloten met Infrabel. Deze ‘pioniers’ testen het gebruik en mogelijke activiteiten in de centers.

-  in een tweede fase (zomer 2016) renoveert AG VESPA zes  kijkcenters naar een definitieve toestand, als ‘showmodel’, inspiratie- , activiteiten- en communicatiepunt. De architectuurwedstrijd is hiervoor opgestart. Er zijn drie architectenbureaus aan het tekenen: Nu architectuuratelier, Compagnie O architecten en architecten De Vylder-Vinck-Taillieu. De jury gaat door in februari 2016. De resultaten zullen nadien publiek worden gemaakt.

- in een derde fase (2016-2021) renoveert AG VESPA eerst 37 en nadien 20 centers.

Zo krijgen alle 59 centers op termijn een nieuwe invulling waardoor het stadsproject de buurt in Borgerhout een nieuwe dynamiek geeft.Meer informatie kan je vinden op de projectfiche centers Borgerhout.