Jaarverslag 2019

Scheldekaaien  © Bart Gosselin
Scheldekaaien © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Voorwoord

2019 was een dankbaar jaar voor AG Vespa. Het eerste volledige jaar in onze nieuwe kantoren in 't Groen Kwartier en het eerste volledige jaar als uitgebreid bedrijf met de integratie van de dienst vastgoed van de stad Antwerpen en OCMW én een extra locatie in Deurne voor onze afdeling Onderhoud. Ondertussen voelen we ons thuis op beide locaties en stroomlijnden we onze geïntegreerde werking, een speerpunt dat ook in 2020 nog onze aandacht verdient. 

Maar we zijn vooral dankbaar voor de projecten die we mochten realiseren met als hoogtepunt van het jaar: het openingsfeest van de Scheldekaaien aan Sint-Andries en Zuid. Duizenden mensen kwamen die zonnige dag samen de heraangelegde kaaien ontdekken. Intussen genieten Antwerpenaars en bezoekers dagelijks van dit vernieuwde stukje stad aan het water: kinderen in de speeltuin, gezinnen op de wandeldijk en jongeren aan de waterrand. Het is een voorrecht om hieraan te mogen werken. De komende jaren zullen we met veel goesting en liefde voor deze stad stadsprojecten trekken zoals de Arenawijk, de Stuivenbergsite, Park Dok Zuid, de verdere heraanleg van de Scheldekaaien, het Eilandje en de Ringparken.

Via indrukwekkende renovaties en restauraties werken wij aan de toekomst van onze stad.

We maken van Het Steen het toeristisch onthaalcentrum van Antwerpen. We restaureren de kathedraaltoren tot en met de vergulde klok en de haan op de spits. We zorgen ervoor dat het stadhuis een moderne energiezuinige werkplek wordt waarbij de erfgoedwaarde van de gevel tot aan het goudleerbehang onze aandacht krijgt. Ook de totaalrestauratie van de Sint-Jacobskerk ging van start, een kunst- en cultuurhistorische parel die elke bezoeker kan bewonderen, ook tijdens de werken.

We mochten in 2019 een nieuwe brandweerkazerne openen in Wilrijk, die de aanrijtijden van de brandweerlieden verlaagt en we bouwden volop verder aan een politiekantoor in Merksem. Ingrepen die onze stad nog net iets veiliger maken om in te wonen. En dat wonen zit in ons dna. Ook het afgelopen jaar vormden we enkele leegstaande panden om tot nieuwe levendige gezinswoningen. Gezinnen hebben hedendaagse scholen nodig en daarom realiseren wij het Land van Nu, Kosmos, Nieuw Zuid en Studio Dynamo. Gezinnen voor wie de stad een aantrekkelijke leefplek is dankzij een park zoals Brialmont en infrastructuur zoals een fietshelling aan de Parkbrug, allen projecten om trots op te zijn. Dankzij onze mensen van contractbeheer geven we ruimte aan zomerbars, lunchzaken en andere al dan niet tijdelijke invullingen van leegstaande panden.

Al die infrastructuur vraagt om een kwalitatief onderhoud. Ook dat verzorgen onze teams, en met toewijding. Als blijkt dat basisschool Heilig Hart bij het begin van het nieuwe schooljaar nog enkele klaslokalen nodig heeft, dan vormt ons onderhoudsteam in een handomdraai een gedateerd bijgebouw om tot aangename, veilige en energiezuinige klaslokalen. Elke dag weer mag ik getuige zijn van die verwezenlijkingen, van mensen die hun hart in hun werk leggen en vooral in hun stad. Een dankbare job.

Myriam Heuvelman

CEO AG Vespa

De Scheldekaaien voor en na vernieuwing (verschuif de witte bol en klik boven de foto op de pijltjes)
rechts van tekst
content
Project in de kijker: Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid

Een nieuw deel Antwerpse Scheldekaaien is af! Op 7 juli 2019 openden we feestelijk 1 kilometer nieuwe kaaien. Het gaat om het deelgebied Sint-Andries en Zuid, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. Het is een van de zeven deelgebieden en is, na de Belvédère aan het Droogdokkenpark, de eerste zone waar de kaaimuur is gestabiliseerd, de waterkering hoger én aantrekkelijker is gemaakt en waar de publieke ruimte een nieuw gezicht heeft gekregen.

Je vindt er een langgerekt park langs de straatzijde dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en een wandelpad bovenop de dijk met zicht op de Schelde en de stad. Zitelementen, een speeltuin, sporttoestellen, een hondenloopzone, een afscheidsplek om asurnen te water te laten en een breed fietspad maken de zone af.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter door het hergebruik van de bestaande kasseien, het bewaren van de aanwezige kraansporen en de bolders voor aanmerende schepen langs de Blauwe Steen.

Lees meer

Fietshelling Parkbrug © Ney & Partners
De werken aan de fietshelling voor de Parkbrug startten begin 2019 © Ney & Partners
links naast tekst
content
Stadsprojecten

We trapten 2019 af met nieuws waar fietsend Antwerpen al 3 jaar naar uitkijkt: de start van de werken aan de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje. De werken vonden het hele jaar plaats in een atelier. In 2020 worden de onderdelen ter plaatse gemonteerd. Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven.

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, ondersteunt AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders in de voorbereiding van dit soort complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, het Eilandje en de Groene Singel.

Een overzicht van de vooruitgang van de 3 verschillende programma’s in 2019 vind je hier: Groene Singel, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Het woonproject heeft een gemeenschappelijk binnenkoertje dat kan dienen als fietsenberging.
Ferdinand Coosemansstraat 33-39 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Wonen

Met ons grond- en pandenbeleid pakken we probleempanden in het Antwerpse straatbeeld aan. Ze maken plaats voor nieuwe, duurzame en kwalitatieve woonprojecten die op hun beurt de opwaardering van hun omgeving stimuleren.

In 2019 werkten we verder aan de ontwikkeling van een twintigtal eerder opgestarte projecten. Samen goed voor 216 wooneenheden en 12 commerciële ruimtes. Er gingen drie nieuwe projecten in werffase, goed voor 18 wooneenheden in Antwerpen Noord. En 5 nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. 

Opgeleverde projecten:

  • woonproject met drie woningen in de Ferdinand Coosemansstraat 33 - 39 

  • meegroeiwoning met tuin aan de Lange Kongostraat 13 

  • hoekwoning met dakterras aan de Veldstraat 2

Lees meer

Voorgevel Lange Kongostraat 13 © Bart Gosselin
Achtergevel van de meegroeiwoning in de Lange Kongostraat © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

In 2019 werd door AG Vespa voor 230.000 euro aan stadspatrimonium gekocht. Daarnaast werd ook de eigen vastgoedportefeuille uitgebreid, zo kocht AG Vespa voor 318.600 euro aan eigen patrimonium aan.

Verder waren er doorheen het jaar ook enkele verkopen. Er werd voor 2.025.000 euro aan stadspatrimonium en voor 4.424.918 euro aan AG Vespa patrimonium verkocht. Er werden ook woonprojecten verkocht ter waarde van 2.966.688 euro.

Een mooi voorbeeldproject is de woning in de Lange Kongostraat 13 die we bouwden en verkochten. Dit is een nieuwbouwwoning op maat van jonge starters. Door het ontwerp zo compact en eenvoudig mogelijk te houden, konden we ook de woning betaalbaar houden. Maar er werden van bij de start van het project wel uitbreidingsmogelijkheden uitgedacht die maken dat de woning kan meegroeien met haar bewoners, qua schaal en afwerkingsniveau.

Hier vind je een lijst met meer informatie over onze aankopen en verkopen in 2019.

Toekomstbeeld school Nieuw Zuid © Compagnie O
Een atrium van 4 verdiepingen hoog zorgt voor de centrale circulatie in de school Nieuw Zuid © Compagnie O
rechts van tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

Als gedelegeerd bouwheer realiseert AG Vespa publieke bouwprojecten van diverse grootte voor verschillende klanten zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer en politie. 

In 2019 ging de dubbele basisschool en sporthal Nieuw Zuid in werf. Nieuw Zuid is een duurzame, nieuwe woonwijk, in het zuiden van Antwerpen. Die woonwijk krijgt ongeveer 2000 nieuwe woningen. Dit bracht ook de ambitie mee om op Nieuw Zuid twee verschillende basisscholen te voorzien op één kavel, met ruimte voor 480 leerlingen. De sportinfrastructuur en delen van het gelijkvloers kunnen opengesteld worden voor de buurt en andere partijen zoals sportclubs. Door deze programma’s te combineren, wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.

Dit is een design-build project. Daarbij worden het ontwerp en de bouw van het gebouw in één enkel contract aanbesteed. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met private partners. AG Vespa treedt op als bouwheer en als de verhuurder aan de inrichtende machten: Stedelijk Onderwijs Antwerpen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Sporting A.

Verder leverden we in 2019 een school en een brandweerkazerne op en nog eens 14 projecten zaten nog volop in werf- of voorbereidende fase. Lees meer.

Sint-Jacobskerk © Kioni Papadopoulos
Het schip van de Sint-Jacobskerk © Kioni Papadopoulos
links naast tekst
content
Optimalisatie patrimonium

We optimaliseren continu ons patrimonium. Daar hoort ook het stedelijk, OCMW- en het politiepatrimonium bij. Aan de hand van plaatsbezoeken maken we audits en optimalisatieplannen op. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

Binnen het stedelijk patrimonium en OCMW-patrimonium draagt afdeling Onderhoud zorg voor 694 gebouwen, waarvan in 403 panden zowel de verantwoordelijkheid van het eigenaarsonderhoud als het huurdersonderhoud wordt opgenomen. Verder nemen we het onderhoud op van 471 infrastructuurobjecten zoals fonteinen, tribunes, open hangars en beelden.

In 2019 werden er in totaal 16.556 onderhoudsmeldingen ontvangen, waarvan 11.970 voor stedelijk patrimonium (72%), 2598 voor AG Vespa patrimonium (16%) en 1988 meldingen voor OCMW-patrimonium (12%). Binnen het stedelijk en OCMW patrimonium werd 72% van alle werkorders uitgevoerd door eigen vakmensen en 28% werd uitbesteed aan externe partijen. Voor curatief onderhoud werd er een dikke 3,25 miljoen euro omgezet, en voor periodiek onderhoud 2,95 miljoen euro. Er werden in 182 investeringsprojecten opgeleverd met een totaal omzet van 3,67 miljoen euro. De gemiddelde projectkost bedroeg 20.164 euro. Binnen het AG Vespa patrimonium werden er voor 3,4 miljoen euro aan onderhoudswerken uitgevoerd.

Onze onderhoudsteams voeren dagelijks noodzakelijke controles en werken uit. Dat gaat van kleine herstellingen tot uitgebreide opknapwerken zoals enkele bijna-nieuwe klasjes voor Vrije Basisschool Heilig Hart om een nijpend tekort snel op te vangen.

Voor het stadspatrimonium zetten we graag twee bijzondere werven in de kijker. Zowel de werken aan de Sint-Jacobskerk als die aan de kathedraaltoren startten in 2019. Lees meer

De Appelstraat 23 is een mooi voorbeeld van AG Vespa patrimonium. We verbouwden een leegstaand kantoorgebouw tot 4 energiezuinige appartementen met buitenruimte en gemeenschappelijke fietsenstalling. De historische voorgevel en zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen werden behouden. In het voorjaar van 2020 verhuren we deze appartementen.

Vooroepning Handelsbeurs ©Tim Fisher
Handelsbeurs na renovatie ©Tim Fischer
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten (AG Vespa, OCMW, stad)

AG Vespa heeft over de jaren heen een sterke vastgoedportefeuille weten uitbouwen. We beheren 1926 huurcontracten. In 2019 was dat goed voor een huuropbrengst van 12.695.174 euro, inclusief ongeveer 3,5 miljoen euro voor het MAS.

Een mijlpaal in 2019 was de heropening van de gerestaureerde Handelsbeurs. Na 20 jaar leegstand herneemt dit historische gebouw haar eeuwenoude functie als een bruisende en centrale ontmoetingsplek in hartje Antwerpen. 

Het monumentale pand werd eind jaren 90 gesloten om veiligheidsredenen en stond jaren leeg. De stad beschikte zelf niet over de nodige financiële middelen. AG Vespa gaf de Handels- en Schippersbeurs daarom in erfpacht. Dankzij Handelsbeurs Antwerpen nv met publieke en private aandeelhouders werd het financieel haalbaar om het historische erfgoed te renoveren. In 2016 startten, na archeologisch onderzoek, de renovatiewerken.

Enkele andere mooie voorbeelden zijn de marktverkenning van het Loodswezen en de boeienloods, de concessie van het bedieningsgebouw Verbindingsdok-Westkaai en het sluishuisje aan het MAS en de oproep voor de kloostervleugel van het Runcvoorthof. Lees meer

Demontage uurwerk kathedraaltoren - ©Jonathan Ramael
Demontage van de kathedraalklok © Jonathan Ramael
links naast tekst
content
Dagelijkse werking

390 medewerkers, 235 mannen en 155 vrouwen, gaven het afgelopen jaar het beste van zichzelf voor het realiseren van bouw-, vastgoed-, onderhouds- en stadsprojecten. Dat gaat van een onderhoudsklus in een klaslokaal tot de bouw van een woning op één perceel tot de ontwikkeling van grote gebieden zoals de Scheldekaaien.

Afgelopen jaar werd er hard verder gewerkt aan de integratie van de vastgoedafdeling van de stad Antwerpen in ons bedrijf. Er werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de stad, het OCMW en AG Vespa om het geïntegreerd vastgoedbeheer helemaal vorm te geven.

De overeenkomsten beschrijven:

  •  de opdrachten van AG Vespa;
  •  de delegatie die de stad en het OCMW aan AG Vespa geven;
  •  de samenwerking met de stedelijke diensten;
  • de financiële afspraken;
  • de personeelsafspraken;
  • de rapportering, opvolging en controle.

Om de communicatie naar en tussen medewerkers te bevorderen, startten we ook met de bouw van een nieuw medewerkersportaal. Begin 2020 wordt dit nieuwe platform gelanceerd.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. 

Lees meer

Je kan hier de jaarrekening van 2019 bekijken.

Documenten