Wonen in 2019

Voorgevel bekeken vanuit Veldstraat. Zicht op de voordeur en de openstaande garagepoort.
Veldstraat 2 na oplevering © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Opgeleverde projecten
  • Ferdinand Coosemansstraat 33 - 39 in Berchem: we vervingen hier twee verwaarloosde panden door drie eengezinswoningen. Door de achterbouw af te breken ontstonden twee tuinen. De derde woning kreeg een ruim dakterras. De woningen zijn ingenieus geschakeld, maar hebben elk hun eigen toegang aan de straat. 
  • Lange Kongostraat 13 in Antwerpen Noord: we kochten een oud pand in slechte staat. Na afbraak bouwden we een woning op maat van jonge starters met een beperkte leefruimte, één slaapkamer en een eenvoudige afwerking. Zo hielden we de woning betaalbaar. Maar van bij het begin werden uitbreidingsmogelijkheden uitgedacht zodat de woning kan meegroeien met haar bewoners, qua schaal en qua afwerkingsniveau.
  • Veldstraat 2 in Antwerpen Noord: we bouwden een hoekpand met dakterras en garage. De buitenschil van de oude woning bleef behouden en werd geïsoleerd. In het nieuwe dakvolume bevindt zich de zitruimte, die langs alle zijden beglaasd is en daarmee een prachtig zicht op de omgeving biedt.
Bouw van een ruwbouwwoning in CLT (Cross Laminated Timber) © Jasper Leonard
rechts van tekst
content
Nieuwe woonprojecten in werf
  • Lange Van Bloerstraat 136-142 en Kerkstraat 163 en 187 in Antwerpen Noord: we kochten de voormalige wasserij Nova in de Lange Van Bloerstraat en twee af te breken panden in de Kerkstraat. Op de site bouwen we 10 wooneenheden, een ondergrondse parkeergarage en twee binnentuinen waarin de bestaande grote bomen behouden blijven. 
  • Lange Beeldekensstraat 76 en Greinstraat 30 in Antwerpen Noord: de panden op dit doorlopende perceel waren afgeleefd. We breken ze af en realiseren 7 nieuwbouwappartementen in CLT (Cross Laminated Timber). De nieuwe volumes sluiten aan bij de naastliggende bebouwing waardoor het binnengebied vrij komt voor een gemeenschappelijke tuin, afval- en fietsenberging. De woningen worden voorzien van individuele warmtepompen en zonnepanelen op het groene dak.
  • Touwstraat 39 in Antwerpen Noord: we realiseren een compacte, maar afgewerkte starterswoning. Er worden meteen uitbreidingsopties mee uitgedacht en vergund: een dakvolume en/of een achterbouw. Zo kan de woning meegroeien met haar bewoners, volgens de gezinssamenstelling en het budget. Door de eenvoud van het plan kan de woning bovendien prefab gebouwd worden in n CLT (Cross Laminated Timber).
De woning bevindt zich op de hoek van de Pothoekstraat en de Lange van Bloerstraat.
Pothoekstraat 1 nadert in 2019 de afwerking © Sepp van Dun
links naast tekst
content
Lopende woonprojecten

Deze projecten zaten het afgelopen jaar volop in werf- of ontwerpfase. Alles samen tellen ze 216 wooneenheden.