Dagelijkse werking in 2019

Raad van bestuur AG Vespa 2019

De raad van bestuur van AG Vespa telt 12 leden. Jos Goossens is secretaris. Petra Buytaert is waarnemend secretaris.

Dit was de samenstelling in 2019: 

 • Fons Duchateau, voorzitter
 • Bart De Wever
 • Koen Kennis
 • Annick De Ridder
 • Nabilla Ait Daoud
 • Tom Meeuws
 • Ludo Van Campenhout
 • Erica Caluwaerts
 • Maarten Jans
 • Maarten Loopmans
 • Anke Van dermeersch
 • Joris Giebens

De raad van bestuur is 10 keer samengekomen en behandelde 118 agendapunten.

Directiecomité AG Vespa 2019

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van AG Vespa. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen, bepaald door de raad van bestuur, en werkt binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

De samenstelling van het directiecomité zag er in 2019 als volgt uit:

 • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomité
 • Jos Goossens, algemeen directeur
 • Petra Buytaert, directeur vastgoed
 • Steven Decloedt, directeur bouw
 • Hardwin De Wever, directeur stadsprojecten
 • Pieter Tan, directeur bouw stedelijk patrimonium (wl)

In 2019 kwam het directiecomité 51 keer samen en keurde 1037 besluiten goed.