Belgiëlei 91

Over
info left

Het voormalige Hotel Thijs uit 1905 is een van de meest luxueuze meesterwoningen uit de belle époque. Het gebouw werd in 1937 aangekocht door Pieter Smidt van Gelder. Hij bracht er zijn immense kunstverzameling en eigen woonst onder. In 1949 zijn het gebouw en de collectie aan de stad Antwerpen geschonken en werd het gebouw omgevormd tot een stedelijk museum. Het pand kreeg te kampen met een brand en stabiliteitsproblemen waardoor het lange tijd leeg kwam te staan. Zowel het gebouw als de tuin zijn beschermd.

Waarom dit project?

Als eigenaar van het gebouw wenst AG Vespa dit patrimonium te optimaliseren door het te renoveren en te restaureren. De oorspronkelijke grandeur en uitstraling herstellen, staat daarbij centraal. Zo kan het pand opnieuw een kwalitatieve invulling krijgen.

Wat gebeurt er?

We maakten een herbestemmingsstudie op en stelden een architect aan voor de restauratie en renovatie van het pand en de tuin. De architect stelde een restauratiedossier en beheersplan op en werkte een ontwerp uit. In het ontwerp staat het herstel van de erfgoedwaarden van het beschermde gebouw en de tuin centraal. We zetten daarbij in op het behoud van de historische beeldwaarde en het herstellen van de oorspronkelijke grandeur en uitstraling. De ruimtelijke indeling van het pand wordt behouden, met name het continuüm van de monumentale inkomhal, de traphal met bordessen, de ontvangsthal op de hoofdverdieping en de trap naar de tweede verdieping. Rond die kern vind je grote pronksalons.

Naast de zorg voor de historische elementen is het belangrijk dat het pand terug een kwalitatieve invulling krijgt. Door een polyvalente en flexibele benadering van het gebouw, blijven veel opties voor herbestemming mogelijk. Zo verbetert het installeren van 2 liften de toegankelijkheid en het gebruik van het gebouw. Tegelijkertijd moeten ook de noodzakelijke aanpassingen inzake stabiliteit, brandveiligheid en gebruikscomfort worden uitgevoerd.

De werken starten op 19 april 2022 en eindigen in de loop van 2024. Voor de restauratiewerken maakte het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie vrij van 2,4 miljoen euro.

 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Architect

DMT Architecten

Aannemer

Denys nv

Subsidies

Onderzoekspremie en erfgoedpremie agentschap Onroerend Erfgoed

Adres
Belgiëlei 91
2018 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Toekomstbeeld Belgiëlei 91 © DMT Architecten
Nieuws

Start restauratie en renovatie voormalig museum Smidt van Gelder

We starten met de restauratie en renovatie van het voormalige museum Smidt van Gelder aan de Belgiëlei 91. Eén van de meest luxueuze Antwerpse meesterwoningen uit de belle époque.

De buitengevel van de Generale Staf na de werken
Project

Generale Staf

Publieke gebouwen

Het kantoor van AG Vespa vind je in de middenbeuk en de oostelijke kop van de Generale Staf in ’t Groen Kwartier. 

Ontvangstruimte met loungehoekjes. De 3 grote raampartijen geven uitkijk op Lange Gasthuisstraat.
Project

StartupVillage

Commercieel vastgoed

We restaureerden en renoveerden het voormalige Open Onderwijshuis.