Stedelijke ontwikkeling in 2019

De werf van het noordelijke deel van het openbaar domein eind 2019
De werf van het noordelijke deel van het openbaar domein in de Kievitwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Centers

In 2018 zijn de eerste 19 centers gerenoveerd en verhuurd. In september 2019 is een evaluatie (naar functies, verbruik, bouwfysica, verloop en/of tevredenheid van huurders) opgemaakt. De tweede fase is nog niet opgestart.

Kievit II

In 2019 zijn we gestart met de heraanleg van het noordelijke deel van het openbaar domein. Dat is het openbaar domein rond het gebouw met onder meer Fidea en woningen, en het nieuwe kantoorgebouw van De Persgroep. In 2019 is ook het ontwerp voor de heraanleg van het Mediaplein voort uitgewerkt.

Falcon

De woonprojecten ter hoogte van de Falconrui - Generaal Belliardstraat en de ontwikkeling van het L-blok zijn gerealiseerd. De uitvoering van de binnenhoven 1 en 2 is gestart in de tweede helft van 2019. De 2 noordelijke binnenhoven werden eerder al aangelegd. 

Bouwblok Jan van Gent

Midden 2019 is het nieuwe bouwblok 'The Residence' aan de Jan van Gentstraat grotendeels gerealiseerd. Eind 2019 is de omgevingsaanleg rond het bouwblok gestart.

De ronde paviljoenen in rode baksteen zijn kenmerkend voor de Stuivenbergsite, verbonden door een overdekte gaanderij
Een van de typische ronde gebouwen op de Stuivenbergsite © AG VESPA - Sepp van Dun
rechts van tekst
content

Kop Spoor Noord

Begin 2019 is de bouw van de fietshelling van de Parkbrug gestart.

Neerland

In 2019 zijn de gronden Neerland zone B/D in opstal gegeven, de bouwaanvraag werd ingediend en het definitieve ontwerp van de omgevingsaanleg werd goedgekeurd.

Runcvoorthof

In 2019 is de buitenaanleg van het Runcvoorthof verder voorbereid.

Stuivenbergsite

In 2019 is de conceptstudie naar een ruimtelijke en programmatorische invulling voor de Stuivenbergsite afgerond. De opmaak van de projectdefinitie voor het stadsvernieuwingsfonds is gestart.

Van Strydoncklaan noord

Voor het masterplan Van Strydoncklaan noord werd in 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen AG VESPA en 3 private eigenaars. Samen stelden ze via een ontwerpwedstrijd een ontwerpteam aan voor de opmaak van een masterplan. In 2019 is het voorontwerp masterplan goedgekeurd.