Sint-Andries en Zuid

Was-en overslagplaats veegwagens

Waarom dit project?

De dagelijks werking van het stedelijk veegplan ondervindt te veel hindernissen om efficiënt te kunnen functioneren. De veegwagens die het centrum van de stad moeten bedienen, komen van de rand van de stad waardoor ze nodeloos veel tijd verliezen. En het onderhoud ervan gebeurt nog op een andere locatie. Door de overslagplaats voor veegwagens van het centrum dichter bij hun werkplek te brengen en het onderhoud ervan op dezelfde locatie te voorzien, wordt hun werking een stuk efficiënter en minder tijdrovend.

Wat gebeurt er?

AG Vespa bouwt de was- en overslagplaats van 500 m² onder de grond. De bouw ervan kadert in de eerste fase van de heraanleg van de Scheldekaaien in het  deelgebied Sint-Andries en Zuid. Het gebouw wordt discreet ingebed in het openbaar domein ter hoogte van de De Gerlachekaai en is niet zichtbaar.

werffase was-en overslagplaats veegwagens
Werffase was-en overslagplaats veegwagens
links naast tekst
content
Atoomschuilkelder

Op die locatie bevindt zich een voormalige atoomschuilkelder van meer dan 60 jaar oud. Ondanks het feit dat de bunkers op de Scheldekaaien niet tot het historisch waardevol patrimonium behoren, wordt er toch voor gekozen om de atoomschuilkelder te integreren in het gebouw als noodzakelijke evacuatieruimte. Het behoud ervan bespaart niet enkel veel afbraakwerk van gewapend beton, het refereert zo toch discreet naar het recente verleden.

Het gebouw voorziet een stortruimte voor het vuil van de straten, een wasplaats om de wagens terug proper te maken en te voorzien van water uit de Schelde, een stelplaats voor de veegwagens en sanitaire voorzieningen.

De werken zijn gestart in het najaar van 2017 en eindigen midden 2018.

Kaaiweg

Een nieuw uitzicht voor het wegprofiel op de Scheldekaaien

Kaaiweg Sint-Andries en Zuid is het wegprofiel op de De Gerlachekaai en de Cockerillkaai in Antwerpen tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat. Zowel de rijweg als de voet-en fietspaden zijn er aan vernieuwing toe.

Waarom dit project?

Zowel de rijweg als de voet- en fietspaden zijn aan vernieuwing toe. De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien. Om tot één geheel te komen wordt het profiel van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid  en Nieuw Zuid doorgetrokken tot net voor de Kennedytunnel.

Wat gebeurt er?

 • er komt een bufferstrook tussen de rijweg en het fietspad met afwisselend groen en parkeerstroken;

 • het dubbelrichtingsfietspad wordt breder en aangelegd in rode asfalt;

 • het voetpad langs de gevels wordt breder;

 • de rijweg blijft dubbelrichting en wordt geasfalteerd;

 • de bloklindes langs de gevels worden vervangen door bomen waarvan de wortels meer plaats krijgen om te groeien;

 • de leilindes langs het havenhekwerk blijven bewaard.

De werken starten in maart 2020 en eindigen in het voorjaar van 2021. Ze verlopen gefaseerd.

Verschillende fases

Fase 1: van 16 maart tot midden april 2020, voorbereidende werken en heraanleg fietspad.

 • Vanaf 16 maart wordt het fietspad heraangelegd tussen de Verviersstraat en de   Scheldestraat.Het huidige fietspad en de groenstrook worden opengebroken en vervangen door een tijdelijke asfaltverharding voor het autoverkeer in de tweede fase.
 • Het auto-en fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
 • Het fietsverkeer zal over het nieuwe plein en via de parkzone omgeleid worden.
 • De werken eindigen midden april.

Fase 2: van 20 april tot midden oktober 2020, heraanleg wegprofiel.

 • Vanaf 20 april wordt het wegprofiel tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat, heraangelegd en starten er graafwerken voor archeologisch onderzoek.
 • Vanaf 4 mei starten er rioleringswerken van noord naar zuid.
 • Van juli tot oktober worden de rijweg, de voetpaden, parkeerstroken en groenvakken vernieuwd.
 • Het fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
 • Het autoverkeer wordt tijdelijk enkelrichting en is enkel mogelijk staduitwaarts. Het autoverkeer naar het centrum van de stad zal omgeleid worden via de Gedempte Zuiderdokken.

Fase 3: van 14 oktober tot april 2021, heraanleg definitieve fietspad.

 • Vanaf 14 oktober start de aanleg van het definitieve dubbelrichting fietspad met een groenstrook aan de Schelde.
 • Het fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
 • Het autoverkeer wordt tijdelijk enkelrichting en is enkel mogelijk staduitwaarts. Het autoverkeer naar het centrum van de stad zal omgeleid worden via de Gedempte Zuiderdokken.
 • De werken eindigen in de lente van 2021.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de werken en volgt ze samen op met water-link, Aquafin en aannemer Stadsbader NV.

Nieuwsbrief Onze Kaaien

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werken aan de Scheldekaaien? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief Onze Kaaien.

Tijdlijn
14 juli 2023
Opening tweede deel openbaar domein

Op 14 juli 2023 is het tweede deel van het vernieuwde openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid op de Scheldekaaien afgewerkt en geopend. Het gaat om de zone van 300 meter lengte aan de Schelde, tussen het daar reeds heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat.

4 maart 2021
Digitaal infomoment

Op 4 maart 2021 organiseren we een digitaal infomoment over de heraanleg van het openbaar domein tussen het reeds heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat.

Het openbaar domein in deze zone wordt vanaf 2022 heraangelegd. In deze zone zal het  dijkpad verder doorgetrokken worden, komen er diverse zitplekken, 2 sportvelden, een skatezone en wordt er extra groen voorzien. Het Sint-Michielsbastion wordt zichtbaar geïntegreerd in de kaaivlakte en ook de rijweg op de Sint-Michielskaai wordt heraangelegd met een breed voetpad, een nieuw fietspad en een parkeerstrook.

Hierbij de link naar de presentatie en naar het verslag van het digitale infomoment.

Toekomstbeeld zitplekken Sint-Andries en Zuid Fase II
Juli 2019
Openingsfeest Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid

De werken aan het eerste deel van het openbaar domein worden afgerond en feestelijk geopend op 7 juli.

Openingsfeest Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © Bart Gosselin
Mei 2019
Speeltuin

Op 15 mei is de grote nieuwe speeltuin aan de De Gerlachekaai officieel geopend. Zowel kleuters als lageschoolkinderen kunnen er zich uitleven op de vele toestellen en speelelementen.

speeltuin aan de De Gerlachekaai
2018
Start werken Kaaiweg Zuid

In november 2018 starten de werken Kaaiweg Zuid. Dat is de weg op de Gerlachekaai, Ledeganckkaai en D’Herbouvillekaai tussen de Verviersstraat en Nieuw Zuid (tot net voor de Kennedytunnel).

2017
Start werken heraanleg openbaar domein

De werken voor de heraanleg van de Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid zijn gestart in augustus 2017.

Scheldekaaien hangars
2016
Einde fase 1

De eerste fase van de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van Sint-Andries en Zuid wordt afgerond. 

2015
Goedkeuring definitief ontwerp Sint-Andries en Zuid

De stad keurt het definitieve ontwerp voor het deelgebied Sint-Andries en Zuid goed.

2012
Inspraak eerste deelproject Sint-Andries en Zuid

De eerste inspraakmomenten vinden plaats voor het eerste deelproject Sint-Andries en Zuid. Ook wordt er dat jaar gestart met de kaaimuurstabilisatie van deze zone.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.Definitief masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Maart 2020
Start werken Kaaiweg Sint-Andries en Zuid

Op 16 maart starten de werken voor de heraanleg op de De Gerlachekaai en de Cockerillkaai tussen de Scheldestraat de Verviersstraat. De werken verlopen gefaseerd en eindigen eind 2020.

Op 14 juli 2023 is het tweede deel van het vernieuwde openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid op de Scheldekaaien afgewerkt en geopend. Het gaat om de zone van 300 meter lengte aan de Schelde, tussen het daar reeds heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat.

Video
Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid na heraanleg
Aanleg kaaivlakte Sint-Andries en Zuid: september 2017 - juni 2019
Opbouw avontuurlijke speeltuin - Opening midden 2019
Over
info left

Een nieuw stuk openbaar domein op de Scheldekaaien

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.  In een eerste fase is het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat heraangelegd. In een volgende fase volgt de heraanleg van het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Sint-Jansvliet.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het gebied ter hoogte van Sint-Andries en Zuid (13 ha) is daar een van. 

Wat gebeurt er?

De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid heeft de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De dijk is ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense polder. Boven op de dijk bevindt zich een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien. De kasseivlakte ter hoogte van het de Sint-Jansvliet kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige kraansporen worden bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen.  Aan de Zuidersluis is een hellend vlak gerealiseerd zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Het historische havenhekwerk wordt behouden en gerestaureerd.Voor de veegwagens die het centrum van de stad reinigen, is er ter hoogte van de Namenstraat een ondergronds technisch gebouw gerealiseerd rond een voormalige atoomschuilkelder. Naast de speeltuin bevindt zich ook een hondenloopzone.

Op drie plaatsen waar geen dijk aanwezig is, komen er mobiele poorten die enkel sluiten wanneer er overstromingsgevaar dreigt.

In een volgende fase, vanaf 2022, zijn het park en de open ruimte langs het water verder doorgetrokken en voorzien van 2 sportvelden, een skatezone en een  tweede speeltuin. Er wordt 4.000m² extra groen voorzien in het  overstroombare gedeelte aan de Schelde en het Sint-Michielsbastion wordt zichtbaar geïntegreerd in de kaaivlakte. Ook de rijweg op de Sint-Michielskaai is heraangelegd met een breed voetpad, een nieuw fietspad en een parkeerstrook. In een derde fase start de heraanleg tot de Sint-Jansvliet met onder meer de aanleg van een tweede hondenloopzone.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan.

Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

Voor de heraanleg van het volledige deelgebied Sint-Andries en Zuid werd een stedelijk budget van 8,6 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Bijkomend investeerde het Europees fonds voor regionale ontwikkeling 864.900 euro.

 

info right
info-right-fields
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
stad Antwerpen
Rio-Link
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Ontwerper

PROAP LDA - WIT Architecten

Aannemer

ARTES - Stadsbader

Subsidies

Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

Projectkost

Was- en overslagplaats: 1.286.000 euro incl. btw

Adres
Sint-Michielskaai, Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

speeltuin Scheldekaaien © Sepp Van Dun
Nieuws

Opening speeltuin Scheldekaaien

Op woensdag 15 mei opende de nieuwe speeltuin op de Scheldekaaien. De speeltuin van 2000 vierkante meter maakt deel uit van de heraanleg van de Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid.

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Een stukje Scheldekaaien voor de heraanleg
Project

Scheldekaaien

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.

PROJECT IN DE KIJKER
Werf Scheldekaaien

De werken voor de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien, de stabilisatie van de historische kaaimuur en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid zijn volop bezig. 

Bekijk het timelapse-filmpje van de grondige make-over die de stad, AG Vespa en de Vlaamse Waterweg nv geven aan de Scheldekaaien. De timelapsevideo toont de werken ter hoogte van Sint-Andries en Zuid van september 2017 tot en met april 2018.