fbpx AG VESPA | Sint-Andries en Zuid

Sint-Andries en Zuid

Sint-Andries en Zuid

Was-en overslagplaats veegwagens

Waarom dit project?

De dagelijks werking van het stedelijk veegplan ondervindt te veel hindernissen om efficiënt te kunnen functioneren. De veegwagens die het centrum van de stad moeten bedienen, komen van de rand van de stad waardoor ze nodeloos veel tijd verliezen. En het onderhoud ervan gebeurt nog op een andere locatie. Door de overslagplaats voor veegwagens van het centrum dichter bij hun werkplek te brengen en het onderhoud ervan op dezelfde locatie te voorzien, wordt hun werking een stuk efficiënter en minder tijdrovend.

Wat gebeurt er?

AG VESPA bouwt de was- en overslagplaats van 500 m² onder de grond. De bouw ervan kadert in de eerste fase van de heraanleg van de Scheldekaaien in het  deelgebied Sint-Andries en Zuid. Het gebouw wordt discreet ingebed in het openbaar domein ter hoogte van de De Gerlachekaai en is niet zichtbaar.

werffase was-en overslagplaats veegwagens
Werffase was-en overslagplaats veegwagens
links naast tekst
content
Atoomschuilkelder

Op die locatie bevindt zich een voormalige atoomschuilkelder van meer dan 60 jaar oud. Ondanks het feit dat de bunkers op de Scheldekaaien niet tot het historisch waardevol patrimonium behoren, wordt er toch voor gekozen om de atoomschuilkelder te integreren in het gebouw als noodzakelijke evacuatieruimte. Het behoud ervan bespaart niet enkel veel afbraakwerk van gewapend beton, het refereert zo toch discreet naar het recente verleden.

Het gebouw voorziet een stortruimte voor het vuil van de straten, een wasplaats om de wagens terug proper te maken en te voorzien van water uit de Schelde, een stelplaats voor de veegwagens en sanitaire voorzieningen.

De werken zijn gestart in het najaar van 2017 en eindigen midden 2018.

Kaaiweg Zuid

Een nieuw uitzicht voor het wegprofiel op de Scheldekaaien

Kaaiweg Zuid is het wegprofiel op de Gerlachekaai, Ledeganckkaai en D’Herbouvillekaai tussen de Verviersstraat en Nieuw Zuid (tot net voor de Kennedytunnel). Zowel de rijweg als de voet-en fietspaden zijn er aan vernieuwing toe.

Waarom dit project?

Zowel de rijweg als de voet- en fietspaden zijn aan vernieuwing toe. De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien. Om tot één geheel te komen wordt het toekomstige profiel van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Nieuw Zuid doorgetrokken tot net voor de Kennedytunnel.

Wat gebeurt er?

 • er komt een bufferstrook tussen de rijweg en het fietspad met afwisselend groen en parkeerstroken;

 • het dubbelrichtingsfietspad wordt breder en aangelegd in rode asfalt;

 • het voetpad langs de gevels wordt breder;

 • de rijweg blijft dubbelrichting en wordt geasfalteerd;

 • de bloklindes langs de gevels worden vervangen door bomen waarvan de wortels meer plaats krijgen om te groeien;

 • de leilindes langs het havenhekwerk blijven bewaard;

 • de rijweg ter hoogte van Nieuw Zuid wordt, in het kader van de toekomstige kaaimuurstabilisatie en de heraanleg van de Scheldekaaien daar, verhoogd.

De werken starten in november 2018 en eindigen in het najaar van 2019. Tegen de zomer van 2019 opent het nieuwe openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid.

Verschillende fases

De heraanleg van de Kaaiweg gebeurt in verschillende fases.

Fase 1: De Gerlachekaai, tussen de Verviersstraat en de Van der Sweepstraat.

 • Vanaf 12 november 2018 wordt een tijdelijke rijweg aangelegd en de riolering tussen Van der Sweepstraat en Namenstraat vernieuwd. Ook de voorbereidende werken in de Van de Sweepstraat starten zodat vanaf januari het verkeer er tijdelijk kan omgeleid worden.

 • Na de kerstvakantie starten de rioleringswerken. Van begin januari tot eind juni 2019 wordt hiervoor het kruispunt aan de Namenstraat afgesloten. Het verkeer zal omgeleid worden via de Van der Sweepstraat.

 • Na de rioleringswerken (maart-april 2019) wordt de rijweg aangelegd. Tegen eind juni zijn ook het fiets- en voetpad klaar.

 • Het auto-en fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.

•    Fase 2: De Ledeganckkaai en d’Herbouvillekaai.  

 • Vanaf 26 november 2018 wordt een tijdelijke rijweg aangelegd.

 • Na de kerstvakantie starten rioleringswerken van noord naar zuid.

 • In april 2019 wordt de rijweg vernieuwd.

 • Vanaf mei worden de voetpaden en het fietspad aangelegd.

 • De werken eindigen in het najaar van 2019. Het verkeer blijft mogelijk in beide richtingen en Nieuw Zuid blijft bereikbaar.

•    Fase 3: kruispunt Van der Sweepstraat.

In deze laatste fase worden rioleringswerken uitgevoerd op grote diepte. Hiervoor is nog geen exacte timing gekend.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten voor Antwerpen, coördineert de werken en volgt ze samen op met Water-Link, Aquafin en aannemer Stadsbader NV.

Nieuwsbrief Onze Kaaien

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken aan de Scheldekaaien? Schrijf u in op de nieuwsbrief Onze Kaaien.

Tijdlijn
Juli 2019
Einde werken openbaar domein deel 1

De werken aan het eerste deel van het openbaar domein worden afgerond.

Mei 2019
Speeltuin

Op 15 mei is de grote nieuwe speeltuin aan de De Gerlachekaai officieel geopend. Zowel kleuters als lageschoolkinderen kunnen er zich uitleven op de vele toestellen en speelelementen.

speeltuin aan de De Gerlachekaai
2018
Start werken Kaaiweg Zuid

In november 2018 starten de werken Kaaiweg Zuid. Dat is de weg op de Gerlachekaai, Ledeganckkaai en D’Herbouvillekaai tussen de Verviersstraat en Nieuw Zuid (tot net voor de Kennedytunnel).

2017
Start werken heraanleg openbaar domein

De werken voor de heraanleg van de Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid zijn gestart in augustus 2017.

Scheldekaaien hangars
2016
Einde fase 1

De eerste fase van de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van Sint-Andries en Zuid wordt afgerond. 

2015
Goedkeuring definitief ontwerp Sint-Andries en Zuid

De stad keurt het definitieve ontwerp voor het deelgebied Sint-Andries en Zuid goed.

2012
Inspraak eerste deelproject Sint-Andries en Zuid

De eerste inspraakmomenten vinden plaats voor het eerste deelproject Sint-Andries en Zuid. Ook wordt er dat jaar gestart met de kaaimuurstabilisatie van deze zone.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

Definitief masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Video
Opbouw avontuurlijke speeltuin - Opening midden 2019
Over
info left

Een nieuw stuk openbaar domein op de Scheldekaaien

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat. Zo komt er onder meer een kronkelende dijk met een weidse ruimte aan het water om te wandelen, te spelen en te sporten. Langs stadszijde komt een lange groene strook.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het gebied ter hoogte van Sint-Andries en Zuid (13 ha) is daar een van. 

Wat gebeurt er?

De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid krijgt de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense polder. Boven op de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De kasseivlakte ter hoogte van het Zuiderterras kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen. Daarnaast worden er ook sportvelden aangelegd met een vlakke ondergrond op de kaaivlakte, opnieuw met uitzicht op de Schelde. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Het historische havenhekwerk blijft behouden.

Op drie plaatsen waar geen dijk aanwezig is, komen mobiele poorten die enkel sluiten wanneer er overstromingsgevaar dreigt.

Voor de veegwagens die het centrum van de stad reinigen, komt er een ondergronds technisch gebouw ter hoogte van de Namenstraat. De Scheldekaaien krijgen er ook twee kleine hondenloopzones bij.

De eerste werken zijn eind augustus 2017 gestart in het deel tussen de Namenstraat en de Goedehoopstraat, waar de kaaimuurstabilisatie al achter de rug is. Het einde van de werken is voorzien tegen midden 2019.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan.

Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

info right
info-right-fields
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
stad Antwerpen
Rio-Link
Ontwerper

PROAP LDA - WIT Architecten

Aannemer

ARTES - Stadsbader

Subsidies

Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

Projectkost

Was- en overslagplaats: 1.286.000 euro incl. btw

Adres
Sint-Michielskaai, Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Werf Scheldekaaien op Open Wervendag van 6 mei
Nieuws

Scheldekaaien op Open Wervendag 6 mei

De werken voor de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien, de stabilisatie van de historische kaaimuur en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid zijn volop bezig.

Huidige toestand Gedempte Zuiderdokken © Bart Gosselin
Project

Gedempte Zuiderdokken

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Gedempte Zuiderdokken vormen samen een langwerpig plein in het zuiden van Antwerpen, parallel met de Scheldeoever. De open ruimte die vandaag vooral gebruikt wordt als een enorme parking, wordt omgevormd tot een veelzijdig park. 

Het Sint-Annaveer en het ponton aan het Steenplein © Gianni Camilleri
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

PROJECT IN DE KIJKER
Werf Scheldekaaien

De werken voor de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien, de stabilisatie van de historische kaaimuur en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid zijn volop bezig. 

Bekijk het timelapse-filmpje van de grondige make-over die de stad, AG VESPA en de Vlaamse Waterweg nv geven aan de Scheldekaaien. De timelapsevideo toont de werken ter hoogte van Sint-Andries en Zuid van september 2017 tot en met april 2018.