Handelsbeurs

Tijdlijn
2020
Opening hotel

De opening van het 5-sterrenhotel met 139 kamers wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

2019
Opening Handelsbeurs en ondergrondse parking

In het najaar van 2019 openen de Handelsbeurs en de ondergrondse parking.

2016
Start werken

Begin 2016 start de bouw van een ondergrondse nieuwbouwparking en een luxehotel en de renovatie van de Handels- en Schippersbeurs.

November 2015
Start archeologische afgravingen en dringende instandhoudingswerken

Er wordt gestart met archeologische afgravingen op het middenplein van de Handelsbeurs en met de meest dringende instandhoudingswerken aan de gebouwen.

Juni 2015
Stedenbouwkundige vergunning

De bouwvergunning wordt afgeleverd.

2003 - 2015
Gunning

Het project wordt gegund aan Mopro Invest III nv. Tussen 2003 en 2015 vinden er onderhandelingen met alle partners plaats en wordt er gewerkt aan de plannen en de bouwvergunning. Tijdens de financiële crisis loopt het project vertraging op. Door publieke en private partners aan te trekken en door het project verder te verfijnen, wordt het levensvatbaar.

September 2003
Oproep stad tot verkoop en erfpacht

De stad doet een oproep om de Handels- en Schippersbeurs via een erfpacht op de markt te brengen en de panden in de Lange Nieuwstraat 20, 22 en 24 voor verkoop op de markt te brengen.

1872
Plechtige inhuldiging nieuwe beurs

Op 24 augustus 1869 begint de heropbouw van de Handelsbeurs en op 19 oktober 1872 wordt de nieuwe beurs plechtig ingehuldigd.

1858
Tweede brand

De brand van 2 augustus 1858 brengt een grote warmteontwikkeling tot stand. Het vuur vernietigt het hele gebouw, dat niet meer hersteld kan worden.

1581
Eerste brand

In 1581 wordt de eerste verdieping door een brand grotendeels verwoest. In 1583 wordt ze door de stadsbouwmeester Paul Luydinckx gerenoveerd. De eerste verdieping wordt verhoogd en er worden langs beide zijden kleine verkoopkamers ingericht.

1531
Bouw beurs

In 1531 wordt de Handelsbeurs gebouwd.

Over
info left

Historisch erfgoed terug open voor het grote publiek

De Handelsbeurs in het centrum van de stad was jarenlang een publieke ontmoetingsplek, bekend om haar monumentale doorsteek tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir. Tijdens de 16de eeuw in volle glorietijd was het gebouw de moeder van alle beurzen. Ze brandde 2 keer volledig af en werd elke keer terug heropgebouwd. Eind jaren '90 verloor de Handelsbeurs haar functie als effectenbeurs die overging naar de Brusselse beurs. Het pand stond sindsdien leeg en om  veiligheidsredenen werd het historische gebouw gesloten. Ook de aanpalende gebouwen in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 kwamen leeg te staan toen de dienst Bevolking er verhuisde. De stad besloot de gebouwen aan de Lange Nieuwstraat te verkopen en koppelde daaraan de restauratie en herbestemming van de Handels- en Schippersbeurs.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen wou de Handels- en Schippersbeurs na een grondige renovatie nieuw leven inblazen. De monumentale gebouwen werden eind jaren 90 gesloten om veiligheidsredenen en stonden jaren leeg. De stad beschikte zelf niet over de nodige financiële middelen en daarom werden de panden op de markt aangeboden. AG Vespa verkocht de Lange Nieuwstraat 20-22-24 en gaf de Handels- en Schippersbeurs in erfpacht. Dankzij Handelsbeurs Antwerpen nv met publieke en private aandeelhouders is het financieel haalbaar om het historische erfgoed terug te renoveren en opnieuw in te vullen met publieke functies.

Wat gebeurt er?

De Handels- en Schippersbeurs worden momenteel gerestaureerd en zullen, net zoals in het verleden, terug hun publieke functie bekleden. Verder voorziet het project in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 een vijfsterrenhotel. Na renovatie wordt de Handelsbeurs op het gelijkvloers een publieke doorgangs- en ontmoetingsruimte waar evenementen in een uniek kader georganiseerd kunnen worden en krijgt ze op haar verdiepingen plaats voor vergader- en seminarieruimten. De Schippersbeurs wordt een restaurant met een overdekt terras in de Handelsbeurs. De opening van het restaurant is voorzien voor het najaar van 2019.

Onder de Handelsbeurs en het hotel is een nieuwbouwparking voor 284 auto’s en 127 fietsen gerealiseerd, te bereiken via de in-en uitrit aan de Sint-Katelijnevest 55.

In 2016 startten, na archeologisch onderzoek, de renovatiewerken. De nieuwe parking is intussen gerealiseerd en de waardevolle gebouwen worden in de loop van het najaar in 2019 opnieuw toegankelijk voor het grote publiek. In het voorjaar van 2020 opent ook het geplande hotel.

Wie werkt eraan mee?

Het project wordt gerealiseerd door de nv Handelsbeurs Antwerpen. De nv Handelsbeurs Antwerpen heeft zowel publieke als private aandeelhouders. PMV en AG Vespa zijn de publieke partners. De private partners zijn De Sax bvba, Diepensteyn nv en Denys Global nv. KBC besloot om dit project mee te financieren en maakt dit met de bovenstaande Vlaamse publieke en private partners mogelijk.

Het architectenbureau ELD Partnership, aannemer Denys werkten intensief samen onder vakkundige leiding van Orientes als gedelegeerd bouwheer.

Lange Nieuwstraat

Sint-Katelijnevest

Twaalmaandenstraat

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Vastgoedexpert

Ontwerper

eld architecten

Architect

Architectenbureau ELD Partnership

Aannemer

Denys Global nv

Adres
Twaalfmaandenstraat 1
Israëlietenstraat 5
Lange Nieuwstraat 20-22-24
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Luchtfoto waarop scheldebocht, de historische stad met kathedraaltoren te zien is.
Project

Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren

Publieke gebouwen

De buitenzijde van de 500 jaar oude belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ondergaat een grondige restauratie. Vanaf januari 2019 staat de toren in de steigers.

Het stadhuis met Brabofontein op de Grote Markt.
Project

Stadhuis van Antwerpen

Publieke gebouwen

Het bekendste huis van 't stad is toe aan een grondige restauratie.

De voorgevel van de Groenplaats 26
Project

Groenplaats 26

Commercieel vastgoed, Wonen

Dit pand is beschermd als monument en huisvest vandaag café De Post. De bovenliggende verdiepingen werden gerenoveerd tot 2 appartementen.