fbpx AG VESPA | Handelsbeurs

Handelsbeurs

Tijdlijn
2019
Opening hotel

De opening van het hotel wordt in de loop van 2019 verwacht.

2019
Opening Handelsbeurs en ondergrondse parking

Als alles volgens plan verloopt, openen de Handelsbeurs en de parking in 2019.

2016
Start werken

Begin 2016 start de bouw van een ondergrondse nieuwbouwparking en een luxehotel en de renovatie van de Handels- en Schippersbeurs.

November 2015
Start archeologische afgravingen en dringende instandhoudingswerken

Er wordt gestart met archeologische afgravingen op het middenplein van de Handelsbeurs en met de meest dringende instandhoudingswerken aan de gebouwen.

Juni 2015
Stedenbouwkundige vergunning

De bouwvergunning wordt afgeleverd.

2003 - 2015
Gunning

Het project wordt gegund aan Mopro Invest III nv. Tussen 2003 en 2015 vinden er onderhandelingen met alle partners plaats en wordt er gewerkt aan de plannen en de bouwvergunning. Tijdens de financiële crisis loopt het project vertraging op. Door publieke en private partners aan te trekken en door het project verder te verfijnen, wordt het levensvatbaar.

September 2003
Oproep stad tot verkoop en erfpacht

De stad doet een oproep om de Handels- en Schippersbeurs via een erfpacht op de markt te brengen en de panden in de Lange Nieuwstraat 20, 22 en 24 voor verkoop op de markt te brengen.

1872
Plechtige inhuldiging nieuwe beurs

Op 24 augustus 1869 begint de heropbouw van de Handelsbeurs en op 19 oktober 1872 wordt de nieuwe beurs plechtig ingehuldigd.

1858
Tweede brand

De brand van 2 augustus 1858 brengt een grote warmteontwikkeling tot stand. Het vuur vernietigt het hele gebouw, dat niet meer hersteld kan worden.

1581
Eerste brand

In 1581 wordt de eerste verdieping door een brand grotendeels verwoest. In 1583 wordt ze door de stadsbouwmeester Paul Luydinckx gerenoveerd. De eerste verdieping wordt verhoogd en er worden langs beide zijden kleine verkoopkamers ingericht.

1531
Bouw beurs

In 1531 wordt de Handelsbeurs gebouwd.

Over
info left

Historisch erfgoed terug open voor het grote publiek

De Handelsbeurs in het centrum van de stad was jarenlang een publieke ontmoetingsplek, bekend om haar monumentale doorsteek tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir. Tijdens de 16de eeuw in volle glorietijd was het gebouw de moeder van alle beurzen. Ze brandde 2 keer volledig af en werd elke keer terug heropgebouwd. Om veiligheidsredenen werd het historische gebouw eind jaren 90 gesloten. Ook de aanpalende gebouwen in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 kwamen leeg te staan toen de dienst Bevolking er verhuisde. De stad besloot de gebouwen aan de Lange Nieuwstraat te verkopen en koppelde daaraan de restauratie en herbestemming van de Handels- en Schippersbeurs.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen wou de Handels- en Schippersbeurs na een grondige renovatie nieuw leven inblazen. De monumentale gebouwen werden eind jaren 90 gesloten om veiligheidsredenen en stonden jaren leeg. De stad beschikte zelf niet over de nodige financiële middelen en daarom werden de panden op de markt aangeboden. AG VESPA verkocht de Lange Nieuwstraat 20-22-24 en gaf de Handels- en Schippersbeurs in erfpacht. Dankzij Handelsbeurs Antwerpen nv met publieke en private aandeelhouders is het financieel haalbaar om het historische erfgoed terug te renoveren en opnieuw in te vullen met publieke functies.

Wat gebeurt er?

De Handels- en Schippersbeurs worden momenteel gerenoveerd en zullen, net zoals in het verleden, terug hun publieke functie bekleden. Verder voorziet het project in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 een vijfsterrenhotel. Na renovatie wordt de Handelsbeurs op het gelijkvloers een publieke doorgangs- en ontmoetingsruimte waar evenementen in een uniek kader georganiseerd kunnen worden en krijgt ze op haar verdiepingen plaats voor vergader- en seminarieruimten. De Schippersbeurs wordt een restaurant met een all-weatherterras in de Handelsbeurs.

Onder de Handelsbeurs en het hotel wordt een nieuwbouwparking voor ongeveer 293 auto’s en 125 fietsen gerealiseerd, te bereiken via de in-en uitrit aan de Sint-Katelijnevest 55.

In 2016 startten, na archeologisch onderzoek, de renovatiewerken. De nieuwe parking en de waardevolle gebouwen worden in de loop van 2019 opnieuw toegankelijk voor het grote publiek. Ook het geplande hotel opent dan haar deuren.

Wie werkt eraan mee?

Het project wordt gerealiseerd door de nv Handelsbeurs Antwerpen (voordien Mopro Invest III nv). De nv Handelsbeurs Antwerpen heeft zowel publieke als private aandeelhouders. De Vlaamse Erfgoedkluis nv en AG VESPA zijn de publieke partners. De private partners zijn De Sax bvba, Diepensteyn nv en Denys Global nv. KBC besloot om dit project mee te financieren en maakt dit met de bovenstaande Vlaamse publieke en private partners mogelijk.

De volgende jaren werken het architectenbureau ELD Partnership en de aannemer Denys intensief samen onder vakkundige leiding van Orientes als gedelegeerd bouwheer.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Architect

Architectenbureau ELD Partnership

Aannemer

Denys Global nv

Adres
Twaalfmaandenstraat 1
Israëlietenstraat 5
Lange Nieuwstraat 20-22-24
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Historisch centrum van Antwerpen
Project

Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren

Publieke gebouwen

De 500 jaar oude belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ondergaat gedurende twee jaar restauratiewerken. Vanaf januari 2019 staat de toren opnieuw in de steigers.

stadhuis van Antwerpen
Project

Stadhuis van Antwerpen

Publieke gebouwen

Het bekendste huis van 't stad is toe aan een grondige restauratie.

Voorgevel Groenplaats 26 © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Groenplaats 26

Commercieel vastgoed, Wonen

Dit pand in het hart van de stad is beschermd als monument en huisvest vandaag café De Post. De bovenliggende verdiepingen werden gerenoveerd tot 2 appartementen.