Jaarverslag 2018

AG Vespa bestaat 15 jaar
links naast tekst
content
Voorwoord

2018 was op meerdere vlakken een belangrijk jaar voor onze organisatie. We verlieten onze kantoren in de Generaal Lemanstraat en namen onze langverwachte intrek in de Generale Staf van het voormalige Militair Hospitaal in 't Groen Kwartier. Onze medewerkers werken nu in een open en strakke werkomgeving die het ultieme visitekaartje vormt voor ons werk. De herinvulling van de Generale Staf vormt bovendien het sluitstuk van een belangrijk stadsproject waar we al zo’n 14 jaar aan meebouwen.

In maart hadden we nog een belangrijke mijlpaal te vieren, de 15de verjaardag van AG Vespa. Een perfect moment om trots terug te kijken naar onze verwezenlijkingen doorheen de jaren en een opportuniteit om vooruit te blikken op de toekomst.

Maar het afgelopen jaar draaide vooral rond onze verwezenlijkingen. Er was de opening van de Belvédère in het Droogdokkenpark. Een groot, groen, architecturaal uitkijkpunt langs de Schelde dat het eerste deel vormt van het volledige Droogdokkenpark dat op termijn 11 hectare groen zal omvatten.

Samen met partners en buurt creëerden we nieuw leven onder de spoorwegberm in Borgerhout dankzij de opening van de eerste 19 centers. In het eens vergeten straatje met de afgeleefde stadswal vind je nu authentieke ambachten en creatieve handelaars. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst nog een volgende reeks centers onder handen nemen.

We werkten in 2018 met veel toewijding verder aan de grote stadsprojecten. Zo gingen de werken aan de Scheldekaaien ter hoogte van Sint Andries en Zuid hun laatste fase in, kwam er een definitief ontwerp voor zowel de binnenstraten in de Cadixwijk als voor het openbaar domein van het noordelijke deel van Kievit II, en werd er groen licht voor de fietshelling aan de Parkbrug gegeven.

Verder bleven we inzetten op datgene waar we goed in zijn: herbestemmingen om leegstand te vermijden en nieuwbouwwoningen optrekken om stadswijken te doen heropleven. We testen daarbij nieuwe woonvormen uit. Meegroeiwoningen die jonge starters de kans geven om op eigen tempo uit te breiden, erfpacht en betaalbaar huren om prijzen te beperken voor bijvoorbeeld starters of eenoudergezinnen. Kangoeroewoningen om de zorg voor een naaste mogelijk te maken en panden met collectieve binnen- en buitenruimtes om op beperkte oppervlakte grote troeven te verwezenlijken.

In eigen huis bleef de evolutie niet beperkt tot een nieuwe werkplek. In september integreerde de vastgoedafdeling van de stad Antwerpen in ons bedrijf. Daardoor verwelkomden we een 280-tal vakbekwame medewerkers van de stad en het OCMW en kregen we er een tweede locatie bij in Deurne. De nieuwe collega’s brachten de zorg voor een kleine 700 stadslocaties met zich mee waaronder een aantal indrukwekkende projecten zoals de renovatie van het stadhuis, de restauratie van de kathedraaltoren en de vernieuwing van de districtshuizen. De integratie vormt een belangrijke stap om samen verder te bouwen aan een aangenaam Antwerpen waar het kwalitatief en betaalbaar wonen en werken is. Voor deze AG Vespa 2.0 stellen we een nieuwe beheersovereenkomst op waarin we duidelijk onze relatie met de stad uitwerken. Onze missie: het realiseren van kwalitatieve en maatschappelijk relevante projecten aan de hand van expertise en maatschappelijk ondernemen en door middel van projectmatig werken en korte besluitvorming.

En nu op naar de volgende 15 jaar vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten. Onze uitgebreide werking en diensten verder op punt stellen, wordt alvast een speerpunt in het komende jaar. Een vernieuwd bedrijf dat nieuwe woonvormen ontwikkelt voor zowel bestaande als nieuwe stadsdelen - die we bovendien mee ontwikkelen - en dat daarnaast ook zorgt draagt voor een zeer uitgebreid patrimonium. Daar bouwen we met veel goesting aan verder in 2019.

Myriam Heuvelman

CEO AG Vespa

Centers Borgerhout na renovatie © Johnny Umans
De gerenoveerde centers in Borgerhout © Johnny Umans
rechts van tekst
content
Project in de kijker: Centers Borgerhout

In november 2018 openden de eerste 19 gerenoveerde centers in Borgerhout. De centers zijn ruimtes in de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ze bevinden zich langs de Engelselei, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan, en vormen de grens tussen de Singel en de binnenstad. De stad heeft de ambitie om alle 59 lege ruimtes te renoveren en een invulling geven door in te spelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap. 

De gemetste spoorwegberm dateert van 1899. Het was oorspronkelijk een verzorgde en aantrekkelijke stadswal in vakkundig metselwerk. De laatste decennia oogde het geheel als een verwaarloosde muur. De buurt had het imago van een ‘achterkantgebied’ met weinig sociale controle en veel meldingen van overlast. Het project heet daarom 'Vergeten straat', naar een boek van Louis Paul Boon. Het project dat door AG Vespa werd opgestart, transformeert de spoorwegstructuur in fases tot een vitale stadswal. Bij de start namen 15 zaken hun intrek in de gerenoveerde centers, onder andere een plantenzaak, een ambachtelijke bierbrouwerij en een pottenbakkerij.

Samen met het district wordt ook het openbaar domein errond aangepakt. En aan de overkant van de centers verzorgde AG Vespa nog twee nieuwbouwprojecten. Die totaalaanpak zet de volledige strip van de 'Vergeten straat' in een gloednieuw daglicht. Het transformeren van deze onderbenutte ruimtes heeft de grote potentie de buurt een sterke positieve impuls te geven.

Lees meer

Ligging concessie mobiele drank- en eetgelegenheid in het Droogdokkenpark
De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, ondersteunt AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, het Eilandje en de Groene Singel.

Eind september 2018 openden we de Belvédère in het Droogdokkenpark op het Eilandje met een groot feest. De Belvédère is een groot, groen, zeshoekig, architecturaal uitkijkplatform van 2 hectare groot met een breed wandelpad en een uniek zicht op de Schelde. Aan de Schelde trok De Vlaamse waterweg nv een nieuwe waterkering op die mooi in het platform geïntegreerd is. We legden samen met de stad boven op het uitkijkpunt een grasperk aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang. De Belvédère maakt deel uit van het toekomstige Droogdokkenpark van 11 hectare.

Een overzicht van de vooruitgang van de 3 verschillende programma’s in 2018 vind je hier: Groene SingelStad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Jos Scheurweghstraat 40 © AG VESPA - Bart Gosselin
De voetbalschoenen van Rode Duivel Mousa Dembélé aan de gevel van de Jos Scheurweghstraat 40 in Deurne © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Wonen

Dankzij het grond- en pandenbeleid verdwenen het afgelopen jaar opnieuw enkele probleempanden uit het Antwerpse stadszicht. Ze maakten plaats voor nieuwe, duurzame en kwalitatieve woonprojecten die een significante impuls geven aan de opwaardering van hun omgeving.

2018 was op vlak van vastgoed een jaar van opvolging en voorbereidende werken. We bouwden verder aan al opgestarte projecten en vatten succesvol enkele nieuwe aan. Zo werden er 3 wooneenheden en 1 handelsruimte opgeleverd. Daarnaast startten we met de werken van 9 projecten, goed voor in totaal 28 wooneenheden. 14 woonprojecten waren in 2018 nog in volle ontwikkeling.

Opgeleverde projecten:

  • Jos Scheurweghstraat 40 in Deurne: eengezinswoning
  • Grote Markt 16 in Antwerpen centrum: studio, triplexappartement en handelsruimte

Lees meer

Het Cockerillhof, de voormalige directeurswoning van de verdwenen scheepswerf Cockerill Yards in Hoboken © Bart Gosselin
Het Cockerillhof, de voormalige directeurswoning van de verdwenen scheepswerf Cockerill Yards in Hoboken © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

In 2018 werd door AG Vespa voor 15.472.000 euro aan stadspatrimonium gekocht. Daarnaast werd ook de eigen vastgoedportefeuille uitgebreid, zo kocht AG Vespa voor 2.109.000 euro aan eigen patrimonium aan.

Verder waren er doorheen het jaar ook enkele verkopen. Er werd voor 616.000 euro aan stadspatrimonium en voor 7.094.000 euro aan AG Vespa-patrimonium verkocht. Er werden ook woonprojecten verkocht ter waarde van 1.525.000 euro.

Een mooi voorbeeld van een verkocht woonproject is het Cockerillhof aan de Kapelstraat 131-133 in Hoboken. De voormalige directeurswoning stond jaren te verkommeren. We verbouwden het pand tot 2 ruime appartementen rond de bestaande royale trappenhal. Daarnaast vervingen 3 passiefwoningen het gesloopte prefabgebouw naast de woning. De 5 wooneenheden werden in 2018 verkocht.

Lees hier meer over al onze aankopen en verkopen in 2018.

Toekomstbeeld voorgevel regiokantoor politie Noord op de Bredabaan © 360 architecten
Toekomstbeeld voorgevel regiokantoor politie Noord op de Bredabaan © 360 architecten
rechts van tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

Als gedelegeerd bouwheer realiseert AG Vespa publieke bouwprojecten van diverse grootte voor verschillende klanten zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer en politie. In 2018 zijn 6 publieke gebouwen in werf gegaan:

  • De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl
  • Kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs Antwerpen
  • Basisschool Land van Nu
  • Regiokantoor politie Bredabaan, woningen en commerciële ruimtes
  • Basisschool Kosmos
  • Wijkkantoor politie Halewijnlaan Linkeroever

5 andere projecten werden in 2018 opgeleverd en nog eens 7 projecten zaten in werf- of voorbereidende fase. Lees meer

De stellingen aan het stadhuis met een fotodoek van de gevel.
Geveldoeken en een geïllusteerde werfomheining sieren de stellingen rond het stadhuis © Kioni Papadopoulos
links naast tekst
content
Optimalisatie patrimonium

AG Vespa optimaliseert zijn eigen patrimonium en het politiepatrimonium. In de loop van 2018 werd daar ook het stedelijk patrimonium en OCMW-patrimonium aan toegevoegd door de integratie van de stedelijke vastgoeddienst. Aan de hand van plaatsbezoeken maken we audits en optimalisatieplannen op. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

We zetten graag The Beacon en het Antwerpse stadhuis in de kijker.

Door de integratie van het stedelijk patrimonium en het OCMW-patrimonium dragen we zorg voor 3000 gebouwen. We onderhouden 60.003 m² bruto vloeroppervlakte aan politiekantoren. In 2018 voerden we voor ons originele AG Vespa-patrimonium 2500 werkorders uit, daar was een onderhoudsbudget van meer dan 1,5 miljoen euro voor nodig. Het stadspatrimonium ontving 16.000 curatieve meldingen. 1,9 miljoen euro werd daarom besteed aan curatieve werken voor technisch onderhoud.

Enkele voorbeeldprojecten uit het patrimonium van AG Vespa: Appelstraat 23, Sint Jacobsmarkt 20-22, Noorderpershuis, Tavernierkaai 1, ModeMuseum, Kloosterstraat 15, Speelpleinstraat 53-55, verbouwen van kantoorruimten in de gebouwen van Digipolis

Enkele voorbeeldprojecten uit het patrimonium van de stad: Het Steen, het stadhuissporthal Ekeren, districtshuizen, sporthal Rode Loop, Rubenshuis, Pension Van Schoonhoven, Belvédère Park Sorghvliedt, renovatie van zwembad Wezenberg

Het vernieuwde Red Star Line Museum café
Het vernieuwde Red Star Line Museum café
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten (AG Vespa, OCMW, stad)

AG Vespa heeft over de jaren heen een sterke vastgoedportefeuille weten uitbouwen. Dankzij de inkanteling met de vastgoedafdeling van de stad hebben we dat het afgelopen jaar verder kunnen uitbouwen naar het gezamenlijke beheer van 1.793 huurcontracten. In 2018 was dat goed voor een huuropbrengst van 12 miljoen euro.

Een concessie waar we met name trots op zijn, is die van het Red Star Line Museum café. Die bevond zich initieel op de begane grond van de bagageloods van het museum en opende in 2013 al zijn deuren. Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het museum werd er aan ‘inbreiding’ gedaan. Zo werd het museumcafé letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau getild. Het kreeg een plek op de vernieuwde mezzanine.

Ook de Grote Markt 16 en de centers in Borgerhout zijn hier sterke voorbeelden van. Lees meer

Feest voor alle medewerkers van AG VESPA omwille van het 15-jarig bestaan
Feest voor alle medewerkers van AG Vespa omwille van het 15-jarig bestaan © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Dagelijkse werking

AG Vespa kan rekenen op competente medewerkers die de projecten van het bedrijf met enthousiasme helpen realiseren. We werken op verschillende schaalniveaus: van de bouw van een woning op één perceel tot de ontwikkeling van grote gebieden zoals de Scheldekaaien. We regisseren projecten zo veel mogelijk van A tot Z.

In 2018 werd de dienst vastgoed van de stad Antwerpen in ons bedrijf geïntegreerd. Daardoor kwamen de medewerkers van die stadsdienst onder regie van AG Vespa terecht. Zo gingen we van 112 collega's naar 396 collega’s en kregen we een tweede locatie in Deurne onder onze hoede. Voorheen bestond AG Vespa uit 70% vrouwen en 30% mannen met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar, nu is dit 43% vrouwen en 57% mannen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. 

Om de nieuwe samenwerking goed in te zetten werd de 15de verjaardag van ons bedrijf op 28 september gevierd met alle medewerkers en nog een aantal extra genodigden.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. Het gaat om een geïntegreerde aanpak voor vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten. Lees meer

Je kan hier de jaarrekening van 2018 bekijken. 

Documenten