Publieke gebouwen in 2018

School Het Vliegertje in Deurne
Avontuurlijke speelplaats in de nieuwbouw van school Het Vliegertje in Deurne © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Opgeleverde projecten

 • Dubbele basisschool Het Vliegertje: de kleuterschool Het Vliegertje op de Borsbeeksesteenweg bouwden we om tot een dubbele basisschool voor 480 leerlingen. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen voorziet zo extra capaciteit in Deurne. De nieuwe school huisvest 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. De leerlingen kunnen zich uitleven op loopbruggen, avonturenpaadjes, in een amfitheater met podium en in de zandbak en sportzone. Daarnaast werden er per kleuterklas aparte kleine koertjes voorzien die afgebakend zijn van de grote speelplaats.
 • Dubbele basisschool Studio Dynamo (Verschansingstraat 29 - fase 1): het bestaande schoolgebouw wordt verbouwd om extra capaciteit te creëren voor de basisschool ‘Studio Dynamo’. Die wordt dubbel zo groot en zal op termijn plaats bieden aan 500 leerlingen. De verbouwing gebeurt in 3 fases. Fase 1, de verbouwing en herinrichting van de oostelijke vleugel, is afgerond.
 • Veiligheidswerken regiokantoor politie Oudaan: de bekende politietoren was aan dringende veiligheidswerken toe, onder andere omwille van betonrot. We restaureerden alle betonnen en natuurstenen gevelelementen, vernieuwden het dak en de bliksemafleiding. Ook het interieur onderging hoognodige aanpassingen met betrekking tot evacuatie en brandveiligheid.
De Neerhoeve in Wilrijk
Nieuwe schuur van de Neerhoeve op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof in Wilrijk © AG VESPA
rechts van tekst
content
 • De Neerhoeve: deze vierkantshoeve in de stedelijke begraafplaats Schoonselhof in Wilrijk herbergt een stelplaats van de groendienst en kantoren van de dienst begraafplaatsen. In deze eerste fase werd een aanbouw uit de jaren 60 afgebroken, een erf aangelegd achter de tuinmuren en een nieuwe schuur gebouwd naast de hoeve. Daar komen de voertuigen van de groendienst te staan. In een tweede fase wordt de Neerhoeve zelf gerestaureerd. Die werken kunnen pas starten als de restauratiesubsidie beschikbaar is.
 • Paviljoen Capital: de stad en brouwer AB InBev bouwen een stelplaats en kantoren voor de stedelijke groendienst en een horecazaak in het Stadspark. Op de plaats waar het in 2010 door een brand verwoestte Café Capital stond. AG VESPA coördineert deze werken. De nieuwe horecazaak krijgt een ruim terras met zicht op de speeltuin en een ondergrondse feestzaal. In hetzelfde gebouw huist een deel van de stedelijke groendienst met een stelplaats en enkele kantoren. Het houten cirkelvormige gebouw integreert mooi in het park.
Kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Toekomstbeeld kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Frankrijklei 71-73 © HUB bvba
links naast tekst
content

Nieuwe projecten

 • Kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs Antwerpen: de nieuwe locatie voor de ondersteunende diensten van Stedelijk Onderwijs Antwerpen in de Frankrijklei 71-73. Deze diensten bevinden zich momenteel in de Lange Gasthuisstraat, maar moesten op zoek naar een nieuwe plek. Het bestaande gebouw aan de Frankrijklei wordt verbouwd tot een modern kantoorgebouw: een open huis en een ontmoetingsplek met werk-, opleidings- en vergaderplekken. Dit wordt een BEN-gebouw, BEN staat voor 'bijna energie neutraal'. Dat wil zeggen dat er weinig energie nodig is voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt uit 130 zonnepanelen gehaald. Een regenwaterreservoir kan 50.000 liter regenwater opvangen. In het voorjaar van 2018 is het gebouw volledig gestript. In het najaar startte de renovatie.
 • De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl in Brasschaat: De Leerexpert kadert in het buitengewoon onderwijs en voorziet in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs. Aanpalend aan de school bevindt zich het multifunctioneel centrum (MFC) Mytyl. Dat centrum ondersteunt de school met een paramedisch team. De school staat open voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar met een motorische of meervoudige beperking. In opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen wordt de site gerenoveerd en uitgebreid. Het ontwerp van Compagnie-O architecten vertrekt vanuit het oogpunt van de kinderen. De klassen zijn op maat ontworpen en gepositioneerd: introverte architectuur voor de kleuters en een groter contact met de buitenwereld naarmate de leerlingen ouder worden. 
Toekomstbeeld basisschool Land van Nu
Toekomstbeeld basisschool Land van Nu © Geurst & Schulze Architecten
rechts van tekst
content
 • Basisschool Land van Nu: een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen op de hoek van de Boekenberglei met de Ruimtevaartlaan, naast het vliegveld van Deurne. Land van Nu werd in 2012 als kleuterschool opgestart met mobiele kleuterklasunits. Om de doorstroom voor de kleuters te realiseren is een nieuw gebouw noodzakelijk. Opvallend in het ontwerp is de grote luifel die de kinderen verwelkomt en dienst doet als overdekte speelplaats en inkomzone.
 • Basisschool Kosmos: deze school in het Nachtegalenpark breiden we in opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen uit tot een volwaardige basisschool voor 250 leerlingen. De bestaande gebouwen met erfgoedwaarde worden aangevuld met twee nieuwe duurzame paviljoenen. De school startte in 2012 met een werking van 5 kleuterklassen en 1 eerste leerjaar. Maar de faciliteiten van de school zijn momenteel beperkt. Zo zijn er weinig administratieve (berg)ruimtes, is de plaats om te spelen te beperkt, is er geen fietsenberging aanwezig en ontbreekt er turn- en bewegingsinfrastructuur.
Toekomstbeeld nieuw politiekantoor Merksem
Toekomstbeeld voorgevel regiokantoor politie Noord © 360 architecten
links naast tekst
content
 • Regiokantoor politie Bredabaan met woningen en commerciële ruimtes: een nieuw regiokantoor Noord voor politiezone Antwerpen op de Bredabaan 399-403 in Merksem. In het ontwerp voor het politiekantoor zijn het inkompleintje aan de Bredabaan en de centrale patio 2 belangrijke elementen. Rond het inkompleintje aan de Bredabaan bevinden zich de verschillende ingangen. De functies van de politie vind je rond een centrale patio op het gelijkvloers die ook licht en doorzicht biedt voor het onthaal. Het project wordt gecombineerd met 4 rolstoeltoegankelijke appartementen, 2 eengezinswoningen en ruimtes voor kantoren en/of commerciële functies. 
 • Wijkkantoor politie Halewijnlaan op Linkeroever: dit politiekantoor aan de Halewijnlaan 84 wordt vernieuwd. De bestaande structuur wordt afgebroken en er wordt een nieuw wijkkantoor gebouwd met carport en hondenkennel.
Toekomstbeeld school Nieuw Zuid © Compagnie O
Toekomstbeeld school Nieuw Zuid © Compagnie O
rechts van tekst
content

Lopende projecten

Projecten die het afgelopen jaar nog in werf- of ontwerpfase zaten.