fbpx Groene Singel in 2018 | AG VESPA
Bosschagelandschap

Groene Singel in 2018

Groene Singel in 2018

Ontwikkelingskader Groene Singel
Ontwikkelingskader Groene Singel
links naast tekst
content
Ontwikkelingskader Groene Singel

In het kader van ‘Over de Ring’ leverden in 2018 zes ontwerpteams hun ruimtelijke visie en pilootprojecten op. 2018 stond ook in het teken van de evaluatie en de voordracht van een selectie van pilootprojecten als sluitstuk van het ontwerpproces. Vlaanderen en de stad Antwerpen hebben een investeringsbudget van 1,25 miljard euro voorzien voor de eerste fase van de uitvoering van ‘Over de Ring’. Het college heeft de selectie van 18 strategische projecten voor de eerste fase bekrachtigd.

In 2018 werd ook werk gemaakt van een doorvertaling van het ontwerpwerk naar de stedelijke organisatie en ook naar de beleidsplannen van de stad, waaronder de herziening van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen. De stad en AG VESPA hebben een organisatiestructuur afgesproken die een snelle, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de geselecteerde projecten moet faciliteren.

AG VESPA heeft via de subsidie strategische coördinator van de Vlaamse overheid in 2018 het mandaat gekregen om de ‘hoederentiteit’ op te starten als instrument om de publieke gronden in de Ringzone te beheren en te activeren in functie van de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur. In 2019 zal de hoederentiteit concreet opgestart zijn en zal een strategisch ontwikkelingsplan worden opgemaakt.

Ontwikkelingskader Singel Noord

Het ontwikkelingskader Singel Noord werd ook in 2018 verder verfijnd en afgestemd met de uitwerking van de plannen van de Oosterweelverbinding. Vanuit het proces rond de innovatieve stadshaven werd voor Steenborgerweert, in samenhang met Eilandje fase 2, een ruimtelijk kader en ontwikkelingsstrategie uitgewerkt en goedgekeurd, in afstemming met het proces van de intendant ‘Over de Ring’.

Spoor Oost © Sigrid Spinnox
Werf hangar Bahnhof op Spoor Oost © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

In 2018 werd het voorontwerp RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goedgekeurd, en werd het definitieve ontwerp van het RUP voorbereid. De samenwerkingsovereenkomst tussen private ontwikkelaar en de stad werd gefinaliseerd.

In 2018 werd de heraanleg van de kades van het Lobroekdok opgestart, om in 2019 in uitvoering te gaan.

Spoor Oost

In 2018 werd de inrichting van Spoor Oost geoptimaliseerd door het heropbouwen van een Scheldekaaihangar in functie van beschutting tegen wind en regen.

Cultuurpark / Expo

Verschillende initiatieven werden genomen om de bestaande infrastructuur van meer comfort en ruimte te voorzien voor de beursorganisatoren en standhouders van Antwerp Expo. Zo verkreeg private partij Easyfairs (voorheen Artexis) een planologisch attest voor de uitbreiding van hal 4 en zijn de bestaande inkomzones en gevels verfraaid.

Definitief ontwerp recreatief natuurpark Wolvenberg © CLUSTER - Witteveen+Bos
Een toekomstbeeld van de komvormige ruimtes in recreatief natuurpark Wolvenberg © CLUSTER - Witteveen+Bos
links naast tekst
content
Landschapsprojecten Groene Singel

Park Brialmont

In 2018 werd voor de eerste 2 deelprojecten, recreatief natuurpark Wolvenberg en entree Grotesteenweg, het definitieve ontwerp opgemaakt, goedgekeurd, aanbesteed en werden de werken voor beide deelprojecten ook opgestart.

Turnhoutsepoort

In 2018 werd de renovatie van de Turnhoutsepoort als nieuwe uitnodigende toegang tot de stad quasi helemaal uitgevoerd, uitgezonderd de balustrade en de lichtpiloon.