Droogdokkeneiland

Droogdokkensite

De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen bestaat uit een uniek landschap aan de Schelde met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwenclusters  (AWN01 en AWN02), enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 pomphuizen. Ook de 2 loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

De ambitie is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het behoud van erfgoed, kennisoverdracht en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen, staan centraal. Voor de realisatie hiervan worden verschillende programmadelen opgenomen voor stad Antwerpen, o.a. het MAS, jeugd en de Stadshavendienst. Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum van de provincie Antwerpen in samenwerking met Port of Antwerp een havenbelevingscentrum. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Met de ontwikkeling van de Droogdokkensite als maritieme belevingssite onderstreept stad Antwerpen haar identiteit als havenstad en stad aan de stroom.

Ontwerpopdracht

Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite is begin april 2021 een ontwerpopdracht in de markt gezet.

Er wordt gezocht naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite zal ontwikkelen als een maritieme belevingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als havenstad en stad aan de stroom wordt onderstreept. De opdracht bestaat uit 3 delen: de opmaak van een masterplan, een ontwerpopdracht voor zowel de binnen- als de buitenruimte en een faseringsplan. Het masterplan wordt opgemaakt voor de zone van droogdok 1 tot en met droogdok 10, inclusief de 2 gebouwenclusters AWN01 en AWN02, de noordelijke kop aan het vijzelgemaal (aan de Royerssluis), en de loodsen in het (toekomstige) Droogdokkenpark. Het ontwerpteam moet in het masterplan een visie ontwikkelen omtrent de beeldkwaliteit en inrichtingsprincipes van het hele gebied en een visie opmaken rond ontsluiting, toegankelijkheid en routing. Bij de uitwerking van het masterplan wordt uitgegaan van natte, droge en werkende dokken, die heel zichtbaar moeten zijn voor het publiek. Pomphuis 1 is beschermd als monument en moet behouden blijven als historisch industrieel erfgoed. In de loodsen aan de Droogdokkenweg zal een groot deel van de maritieme collectie worden ondergebracht. Voor de gebouwen wordt uitgegaan van een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw, waarbij respect voor het bijzondere karakter van de unieke industriële site centraal staat. De ruwe, roestige natuur van de plek en de specificiteit van de gebouwen worden beschouwd als belangrijke kwaliteiten die bewaard moeten blijven bij de herbestemming. 

Als alles vlot verloopt is tegen eind 2021 een ontwerpteam gekozen om de site te ontwikkelen en kunnen eind 2023 de eerste werken van start gaan.

Meer details over de ontwerpwedstrijd lees je hier.

 

Tijdlijn
2018
Aanleg van de definitieve Droogdokkenweg

In de loop van 2018 wordt gestart met de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer.

Daarna, afhankelijk van het afronden van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare met een fijn netwerk van paden, stadsmeubilair, verlichting en verschillende speelzones. 

september 2018
Opening Belvédère in het Droogdokkenpark

Op 30 september 2018 opende de Belvedère in het Droogdokkenpark: een unieke, groene uitwaaiplek van 11 hectare met zicht op de Schelde.

De Belvédère in het Droogdokkenpark
2018
Aanplanting bomen

In het voorjaar van 2018 krijgen 65 nieuwe iepen hun stek op de Belvédère.

2017
Aanleg van de Belvédère

In 2017 wordt er gestart met de aanleg van de Belvédère en een parking voor 90 wagens.

2016
Goedkeuring definitief ontwerp Droogdokkenpark

In het voorjaar van 2015 wordt een definitieve ontwerp van het park opgemaakt. De stad keurt dat goed in 2016.

2013
Goedkeuring voorontwerp Droogdokkenpark

De stad keurt het voorontwerp voor het Droogdokkenpark goed.

2011
Toewijzing studieopdracht

De studieopdracht voor het Droogdokkeneiland wordt toegewezen aan het ontwerpteam Van Belle en Media Architects en Vogt Landscape Architects. 

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

Definitief masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

Een nieuw park met uniek zicht op de Schelde

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark, een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare met zicht op de Schelde.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het 18 hectare grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad is daar een van. Het gebied krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park en groene uitwaaiplek. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

Wat gebeurt er?

Het ontwerp voor het Droogdokkenpark vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen.

Eind september 2018 opende het eerste deel van het Drookdokkenpark met de Belvédère: een zeshoekig, architecturaal uitkijkpunt van 2 hectare groot. Aan de Schelde trok De Vlaamse waterweg nv een nieuwe waterkering op die mooi in het platform geïntegreerd is. AG Vespa en de stad legden boven op het uitkijkpunt een grasperk aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Er is ook een parking met negentig plaatsen voorzien aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast legt De Vlaamse Waterweg nv ook een nieuwe dijk aan. De volledige dijk krijgt een veilige hoogte van 1 meter boven het huidige kaaioppervlak (8,25 meter), zoals vastgelegd in het Sigmaplan. De nieuwe Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park. Zachte glooiingen laten de waterkering opgaan in de omgeving.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. Het ontwerp van het Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Architect

Van Belle & Medina Architects
Vogt Landscape Architects

Adres
Droogdokkenweg
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Belvédère ©Frederik Beyens
Nieuws

Opening Belvédère Droogdokkenpark

Het eerste deel van het Droogdokkenpark op het Eilandje is klaar: de Belvédère, een groot, groen, architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn.

Wandelaars op de Rijnkaai met op de achtergrond het Red Star Line Museum
Project

Red Star Line Museum

Publieke gebouwen

De bestaande gebouwen van rederij Red Star Line zijn gerestaureerd en heringevuld als het Red Star Line Museum. 

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Openbaar domein, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.