Droogdokkeneiland

Droogdokkensite

De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen bestaat uit een uniek landschap aan de Schelde met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwenclusters  (AWN01 en AWN02), enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 pomphuizen. Ook de 2 loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

De ambitie is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het behoud van erfgoed, kennisoverdracht en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen, staan centraal. Voor de realisatie hiervan worden verschillende programmadelen opgenomen voor stad Antwerpen, o.a. het MAS, jeugd en de stadshavendienst. Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum van de provincie Antwerpen in samenwerking met Port of Antwerp een Havenbelevingscentrum. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Met de ontwikkeling van de Droogdokkensite als maritieme belevingssite onderstreept stad Antwerpen haar identiteit als havenstad en stad aan de stroom.

Ontwerpopdracht

Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite is begin april 2021 een ontwerpopdracht gelanceerd in 3 delen: de opmaak van een masterplan, een faseringsplan en een ontwerpopdracht voor zowel de gebouwen als de buitenruimte. Meer details over de ontwerpwedstrijd lees je hier.

Begin 2022 is er een ontwerpteam geselecteerd. Het gaat om een multidisciplinair team onder leiding van het Rotterdams architectenbureau Atelier Kempe Thill. Origin Architecture & Engineering neemt de restauratiewerken van het industrieel erfgoed op zich, LAND staat in voor het landschapsontwerp, Bollinger+Grohmann Ingenieure staat in voor de stabiliteit en Studie 10 zorgt voor de technieken. Samen maken ze van de Droogdokkensite een maritieme belevingssite. Midden 2022 keurde het college het masterplan voor de site goed. Hiermee worden de ambities voor de ontwikkeling van de unieke site tot één grote publieke maritieme belevingssite vastgelegd.

Oproep aannemers

Eind 2023 startte de zoektocht naar aannemers voor de restauratie van pomphuis 1 en een deel van de droogdokken, meer specifiek over de restauratie van de dokken 1 tot en met 4, de deuren en een deel van dok 6 en ook de ondergrondse leidingen. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de lente van 2024.

Tijdlijn
Mei 2024
Goedkeuring definitief ontwerp eerste fase omgevingsaanleg

Het definitief ontwerp voor de eerste fase van de omgevingsaanleg op de Droogdokkensite aan Het Eilandje is goedgekeurd. Het gaat om de heraanleg van de publieke ruimte rond droogdok 1, waar in de toekomst Havenwereld en een nieuwe plek voor jeugd komt.

Februari 2024
Goedkeuring voorontwerp eerste fase omgevingsaanleg

Het voorontwerp voor de eerste fase van de omgevingsaanleg op de Droogdokkensite aan Het Eilandje is goedgekeurd. Het gaat om de heraanleg van de publieke ruimte rond droogdok 1, waar in de toekomst Havenwereld en een nieuwe plek voor jeugd komt.

Zicht op de toekomstige publieke straat rond droogdok 1 ©AG Vespa
december 2023
Oproep aannemers voor pomphuis en droogdokken

We starten de zoektocht naar aannemers voor de restauratie van pomphuis 1 en een deel van de droogdokken. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de lente van 2024.

1 juli 2022
Goedkeuring masterplan Droogdokkensite

Op 1 juli keurde het college het masterplan voor de Droogdokkensite goed. Meer info lees je in het nieuwsbericht op onze website.

Januari 2022
Ontwerpteam Droogdokkensite

Er is een ontwerpteam gekozen voor de herontwikkeling van de Droogdokkensite.Het gaat om een multidisciplinair team onder leiding van het Rotterdams architectenbureau Atelier Kempe Thill.

Toekomstbeeld Droogdokkensite Kattendijkdok ©Atelier Kempe Thill
2018
Aanleg van de definitieve Droogdokkenweg

In de loop van 2018 wordt gestart met de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer.

Daarna, afhankelijk van het afronden van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare met een fijn netwerk van paden, stadsmeubilair, verlichting en verschillende speelzones. 

september 2018
Opening Belvédère in het Droogdokkenpark

Op 30 september 2018 opende de Belvedère in het Droogdokkenpark: een unieke, groene uitwaaiplek van 11 hectare met zicht op de Schelde.

De Belvédère in het Droogdokkenpark
2018
Aanplanting bomen

In het voorjaar van 2018 krijgen 65 nieuwe iepen hun stek op de Belvédère.

2017
Aanleg van de Belvédère

In 2017 wordt er gestart met de aanleg van de Belvédère en een parking voor 90 wagens.

2016
Goedkeuring definitief ontwerp Droogdokkenpark

In het voorjaar van 2015 wordt een definitieve ontwerp van het park opgemaakt. De stad keurt dat goed in 2016.

2013
Goedkeuring voorontwerp Droogdokkenpark

De stad keurt het voorontwerp voor het Droogdokkenpark goed.

2011
Toewijzing studieopdracht

De studieopdracht voor het Droogdokkeneiland wordt toegewezen aan het ontwerpteam Van Belle en Media Architects en Vogt Landscape Architects. 

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.Definitief masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

Een nieuw park met uniek zicht op de Schelde

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark, een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare met zicht op de Schelde.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het 18 hectare grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad is daar een van. Het gebied krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park en groene uitwaaiplek. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

Wat gebeurt er?

Het ontwerp voor het Droogdokkenpark vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen.

Eind september 2018 opende het eerste deel van het Drookdokkenpark met de Belvédère: een zeshoekig, architecturaal uitkijkpunt van 2 hectare groot. Aan de Schelde trok De Vlaamse waterweg nv een nieuwe waterkering op die mooi in het platform geïntegreerd is. AG Vespa en de stad legden boven op het uitkijkpunt een grasperk aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Er is ook een parking met negentig plaatsen voorzien aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast legt De Vlaamse Waterweg nv ook een nieuwe dijk aan. De volledige dijk krijgt een veilige hoogte van 1 meter boven het huidige kaaioppervlak (8,25 meter), zoals vastgelegd in het Sigmaplan. De nieuwe Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park. Zachte glooiingen laten de waterkering opgaan in de omgeving.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. Het ontwerp van het Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Architect

Van Belle & Medina Architects
Vogt Landscape Architects

Adres
Droogdokkenweg
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Historisch pomphuis op de Droogdokkensite
Nieuws

Aannemers gezocht voor Maritieme belevingssite op de Droogdokkensite

Om van de historische Droogdokkensite een Maritieme belevingssite maken gaan we nu op zoek naar aannemers voor de restauratie van het pomphuis en een deel van de droogdokken.

Toekomstige ligweide Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Nieuws

Definitief ontwerp voor gebiedsontwikkeling Loodswezensite

Het college heeft het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Loodswezensite goedgekeurd. Als alles vlot verloopt starten de werken aan het openbaar domein daar in het najaar van 2024.

Belvédère ©Frederik Beyens
Nieuws

Opening Belvédère Droogdokkenpark

Het eerste deel van het Droogdokkenpark op het Eilandje is klaar: de Belvédère, een groot, groen, architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn.