Stedelijke ontwikkeling in 2018

Centers Borgerhout © Johnny Umans
Centers Borgerhout © Johnny Umans
links naast tekst
content

Centers

In 2018 werden de eerste 19 centers gerenoveerd, verhuurd en geopend. Deze eerste groep huurders zal nu proefdraaien in de centers waarbij hun feedback wordt verwerkt in de aanpak van fase 2.

Kievit II

In 2018 werd het definitieve ontwerp voor fase 2 (openbaar domein noordelijk deel) goedgekeurd, vergund, aanbesteed en opgestart. De aanleg van het openbaar domein sluit  aan op de realisatie van gebouw IIb (met onder meer het hoofdkantoor van Fidea) en het nieuwe kantoorgebouw van De Persgroep (gebouw I) aan het nieuwe Mediaplein.

Kop Spoor Noord

In 2018 werd het ontwerp voor de Parktunnel opgemaakt. Het openbaar domein Kempenstraat wordt in afstemming met de werken van Noorderlijn opgestart. In 2018 is de uitvoering van Parkhelling West van de Parkbrug opgestart.

Een satellietbeeld van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord
Luchtbeeld van de Stuivenbergsite
rechts van tekst
content

Neerland

In 2018 werden de gronden van zones B en D verkocht. De verkavelingsvergunning werd voorbereid in functie van indiening midden 2019 en het definitieve ontwerp van de omgevingsaanleg werd goedgekeurd.

Bouwblok Jan van Gent

In 2018 is het nieuwe bouwblok ‘The Residence’ aan de Jan van Gentstraat gerealiseerd. In 2019 zal aansluitend de omgevingsaanleg aan de nieuwe ontwikkeling worden opgestart.

Falcon

In het kader van het project Falcon is de realisatie van de woonprojecten ter hoogte van de Falconrui-Generaal Belliardstraat en de ontwikkeling van het L-blok bezig.

Stuivenbergsite

In 2018 wordt het ontwerpteam Stramien & Partners aangesteld om, mede dankzij de conceptsubsidie van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds, een herbestemmingsonderzoek voor de Stuivenbergsite te voeren. Op basis van dat onderzoek kunnen de krijtlijnen van de herontwikkeling van de site worden vastgelegd.

Runcvoorthof

In 2018 werd gewerkt aan het definitieve ontwerp van de buitenaanleg Runcvoorthof, met oog op goedkeuring begin 2019.

Op deze luchtfoto van 't Groen Kwartier zie je duidelijk de mix van historische gebouwen en nieuwbouw, omgeven door de groene publieke ruimte
't Groen Kwartier eind 2018 © Matexi
links naast tekst
content

Van Strydoncklaan Noord

In 2018 is HUB architecten gekozen als ontwerpers van het masterplan Van Strydoncklaan Noord.

Militair Hospitaal

In 2018 nam AG Vespa zijn intrek in de Generale Staf in ’t Groen Kwartier. Ook de stookplaats is in 2018 afgewerkt en omgevormd tot coworkplek Stokers. ’t Groen Kwartier is quasi volledig afgerond want ook de laatste appartementen zijn verkocht en de werken aan het klooster, waar hotel August een plek krijgt, zaten in een laatste fase.

Eksterlaer

Het centrale park van 3 hectare met waterpartij werd aangelegd en in juni 2018 geopend. In het park ligt ook de speeltuin en over het water werd een brug aangelegd. Er werden een 50-tal woningen verkocht, voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen aan jonge gezinnen. De bouw van de parkappartementen in fase 3 werd in het najaar aangevat.