Dagelijkse werking in 2018

Raad van bestuur AG Vespa2018

De raad van bestuur van AG Vespa telt 12 leden. Jos Goossens is secretaris.

Dit was de samenstelling in 2018: 

 • Bart De Wever, voorzitter
 • Ludo Van Campenhout
 • Peter Wouters
 • Sabine Coene
 • Lies Peeters
 • Caroline Bastiaens
 • Marc Van Peel
 • Claude Marinower
 • Monica De Coninck
 • Erik Vanobbergen
 • Joris Giebens
 • Eric Deleu

De raad van bestuur is 9 keer samengekomen en behandelde 123 agendapunten.

Directiecomité AG Vespa 2018

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van AG Vespa. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen, bepaald door de raad van bestuur, en werkt binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

De samenstelling van het directiecomité zag er in 2018 als volgt uit:

 • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomité
 • Jos Goossens, algemeen directeur
 • Petra Buytaert, directeur vastgoed
 • Steven Decloedt, directeur bouw
 • Hardwin De Wever, directeur stadsprojecten
 • Pieter Tan, directeur bouw stedelijk patrimonium (wl)

In 2018 kwam het directiecomité 48 keer samen en keurde 1124 besluiten goed.