Jaarverslag 2017

Het openingsfeest van het Schengenplein in de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Het openingsfeest van het Schengenplein in de Cadixwijk © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Voorwoord

Mijn eerste jaar als CEO van AG Vespa, en wat voor een. Op de opening van het Schengenplein in juni was het overduidelijk hoe onze projecten een verschil maken in een wijk: de parking van het vroegere douanegebouw is nu een groen plein met grote bomen, zitbanken en een speeltuin. Het is een plek voor iedereen in de Cadixwijk: de bewoners van het rusthuis aan het plein, de ouders van het jonge geweld in de speeltuin en de passant die op een terrasje rond het plein iets gaat drinken.

Begin september bezocht ik een van de toppers van de Dag van de architectuur: ons project in de Leysstraat. We restaureerden er een monumentaal gebouw dat al jaren leegstond en maakten er 8 unieke huurappartementen van. Zo pakken we de leegstand boven winkels aan en stimuleren we wonen boven winkels.

In het najaar stond ik in de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout voor een honderdtal buurtbewoners. Op vraag van de stad en het bisdom lanceerden we een oproep voor een kandidaat voor de herbestemming van de kerk. UNIZO Antwerpen was de hoogst gerangschikte kandidaat. Ik ben heel benieuwd welke frisse wind er de komende jaren zal waaien in de wijk rond ‘de Peperbus’.

Aan de voet van het MAS vind je trouwens een nieuwe exporuimte over stadsontwikkeling: het paviljoen Antwerpen Morgen. Daar kan je terecht voor een staalkaart van de projecten waar we bij AG Vespa, samen met de collega’s van de stad, dag na dag mee bezig zijn.

De heraanleg van de Scheldekaaien is er zo een van. In 2017 zijn we er eindelijk mee gestart, op 2 plaatsen: in het deelgebied Sint-Andries en Zuid en op het Droogdokkeneiland. Ik ben enorm fier op die mijlpaal en kijk al uit naar de opening van de Belvédère in het Droogdokkenpark in september. Tijdens Open Wervendag kwamen alvast 3000 mensen kijken naar de werf van Sint-Andries en Zuid.

Tot slot hebben we met z’n allen enorm uitgekeken naar onze nieuwe werkplek: de Generale Staf in ’t Groen Kwartier. Het is een hedendaagse werkomgeving met eigentijdse architectuur in een historisch gebouw. We werken al meer dan 10 jaar samen met private partners aan de ontwikkeling van ’t Groen Kwartier. Dat we er nu zelf naartoe verhuisd zijn, maakt het voor ons helemaal af.

Dit bedrijf leiden, is mee bouwen aan de stad. Via stadsontwikkelingsprojecten, nieuwbouwopdrachten, herbestemmingen van bestaand patrimonium draagt AG Vespa een steentje bij aan de uitvoering van het stedelijk beleid. De grootste uitdaging daarbij is wat ik noem onze ‘onbehaaglijke driehoek’. AG Vespa als vennootschap moet zo veel mogelijk financieel rendement nastreven, maar tegelijkertijd moet het kwaliteit bewaken in de bouwprojecten, terwijl het ook nog stedelijke ambities moet realiseren zoals betaalbaar wonen en publieke voorzieningen. Die 3 ambities staan soms lijnrecht tegenover elkaar en het is bijzonder boeiend hoe we project per project proberen de juiste balans te vinden.

In 2018 hoop ik dat de ‘Vespasianen’ met evenveel enthousiasme als ikzelf zich smijten in de vele projecten die we mogen doen en op die manier de stad mee vormgeven.

Myriam Heuvelman

CEO AG Vespa

De werf in het deelgebied Sint-Andries en Zuid begin mei 2018 © AG VESPA - Bart Gosselin
De werf in het deelgebied Sint-Andries en Zuid begin mei 2018 © AG Vespa - Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Project in de kijker: start heraanleg Scheldekaaien

Dé mijlpaal van 2017: de start van de werken op de Scheldekaaien in 2 deelgebieden. In mei zijn we gestart met de aanleg van het Droogdokkenpark in het noorden van de stad en eind augustus met de werken in Sint-Andries en Zuid. In het najaar zijn we ook begonnen met de bouw van een was-en overslagplaats voor veegwagens rond een voormalige atoomschuilkelder ter hoogte van de De Gerlachekaai.

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de verschillende deelgebieden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Er zijn 3 redenen om de Scheldekaaien te vernieuwen: de historische kaaimuur is in slechte staat en moet dringend gerenoveerd worden, de waterkering moet hoger om de stad tegen overstromingen te beschermen en delen van de kaaien liggen er verwaarloosd bij.

Het ontwerpteam PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE werkte in 2010 een masterplan uit na een doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. Het plan deelt de lange strook langs de Schelde op in 7 deelgebieden. De werken voor de heraanleg verlopen in fases in verschillende deelprojecten en nemen in totaal zo’n 15 jaar in beslag.

Lees meer

Verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei in de Kievitwijk
Verticale speelwand op de spoorwegbrug in de Kievitwijk © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kan AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we tevens de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate, het Eilandje en de Groene Singel.

In juni vierden we de feestelijke opening van een nieuw stuk openbaar domein in de Kievitwijk. Het gaat om het deel vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug, tot aan de Baron Joostensstraat. Er zijn verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei vind je een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen.

Het masterplan Park Brialmont is in maart opgeleverd. Het is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van het De Villegaspark, het natuurgebied Wolvenberg en het Brilschanspark. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare. Er zijn ook 2 concrete projecten gekozen om eerst uit te voeren: het recreatief natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg. Die werken starten in 2018.

Een week later vond het openingsfeest van het oostelijke deel van het Schengenplein plaats. Het plein ligt centraal in de Cadixwijk, op de parking van het vroegere douanegebouw. Het volledige plein zal van de Napelsstraat tot aan de dokrand van het Kattendijkdok lopen en wordt anderhalve keer zo groot als de Groenplaats. Het plein is vormgegeven als een park met grote landschappelijke bomen, verschillende speelzones voor peuters en kinderen en rustplekken. De aanleg van het westelijke deel van het Schengeplein start vanaf 2020, aansluitend op de bouwprojecten langs de dokrand.

Je kan een overzicht lezen van de vooruitgang van de 3 verschillende programma’s in 2017: Groene Singel, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Detail van een van de terrassen in de Provinciestraat 80-82
Detail van een van de terrassen in de Provinciestraat 80-82 © AG Vespa - Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Wonen

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdween opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leveren aan de opwaardering van hun omgeving.

In 2017 waren 7 projecten van het grond- en pandenbeleid in werf, samen goed voor 21 wooneenheden. De oplevering van die projecten staat gepland in 2018. Een 20-tal projecten, goed voor in totaal ruim 230 wooneenheden, was in voorbereiding. 4 projecten, met in totaal 10 wooneenheden en 1 commerciële ruimte, zijn in 2017 opgeleverd:

  • Engelselei 74-77 in Borgerhout
  • Provinciestraat 80-82 in Antwerpen
  • Korte Lobroekstraat 10 in Antwerpen Noord
  • Sint-Bernardsesteenweg 471 in Hoboken

Lees meer

Voorgevel Violetstraat 33 © AG VESPA - Bart Gosselin
Een kamer van de meesterwoning in de Violetstraat 33 © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG Vespa ook inkomsten door verkopen.

Zo verkochten we in 2017 een meesterwoning in de Violetstraat 33 in Antwerpen Noord. De verkoop kadert in het grond- en pandenbeleid maar anders dan bij een doorsnee project hebben we deze woning niet zelf gerenoveerd. Kandidaat-kopers moesten een projectvoorstel indienen met een totaalvisie op invulling en bestemming van het gebouw en zich houden aan een renovatieverplichting. De woning zal verbouwd worden tot 3 wooneenheden en een atelier voor beeldende kunst op het gelijkvloers. De tuin zal regelmatig opengesteld worden als beeldentuin. De kopers, vader en zoon, zullen zelf in de woning gaan wonen. De derde woonunit kan verhuurd worden.

Voor de stad verkochten we gronden aan de Ruggeveldlaan 488 in Deurne. De stad wil er een bovenlokaal recreatief zwemcomplex bouwen om haar zwemaanbod te versterken en diverser te maken. Kandidaten moesten een projectvoorstel en businessplan met onderhouds- en exploitatieplan indienen. Elk voorstel werd beoordeeld op programma en op meerwaarde. Programma betekent de mate waarin de doelstelling van de stad qua programma wordt vervuld. Qua meerwaarde werden de kandidaten beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, mobiliteit, onderhoud en exploitatie. Sportoase was de hoogst gerangschikte kandidaat en bouwt er tegen eind 2020 Sportoase Groot Schijn.

In 2017 verkocht AG Vespa voor 1,39 miljoen euro aan stadspatrimonium en voor 10,9 miljoen euro aan AG Vespa-patrimonium. In 2017 werd er voor 6 miljoen euro aan woonprojecten verkocht.

AG Vespa kocht in 2017 ook heel wat patrimonium aan. Voor het GPB-patrimonium kocht AG Vespa voor 488.000 euro aan. Voor de eigen vastgoedportefeuille kocht AG Vespa voor 113.000 euro aan. De aankopen voor stadspatrimonium bedragen 10,72 miljoen euro.

Lees meer voor enkele voorbeelden van verkopen en aankopen.

Centers Borgerhout na renovatie © Johnny Umans
Toekomstbeeld van de gerenoveerde centers © NU architectuuratelier
rechts van tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG Vespa als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2017 volgden we publieke bouwprojecten van zeer diverse grootte op voor verschillende klanten, zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer, politie en kinderdagverblijven. In 2017 zijn 6 publieke gebouwen in werf gegaan:

  • Stelplaats en kantoren Groendienst en horecazaak in paviljoen Capital
  • Brandweervoorpost Wilrijk
  • Dubbele basisschool Het Vliegertje
  • Stelplaats Groendienst en kantoren dienst Begraafplaatsen in de Neerhoeve
  • Centers
  • Dubbele basisschool Studio Dynamo

Nieuwe wedstrijdpool architectuuropdrachten

De wedstrijdpool architectuuropdrachten is in 2017 vernieuwd. In de pool zitten 12 ontwerpers waarop de stad en AG Vespa gedurende 4 jaar beroep kunnen doen. De opdrachten zijn zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en heel divers: scholen, kinderdagverblijven, woningbouwprojecten, musea, … Met de wedstrijdpool streven we naar ruimtelijke kwaliteit en kunnen we sneller aanbesteden. Wanneer een project verschillende ruimtelijke mogelijkheden biedt, kunnen we binnen de pool ook een minicompetitie organiseren tussen verschillende ontwerpers.

Lees meer

Ontvangstruimte met loungehoekjes. De 3 grote raampartijen geven uitkijk op Lange Gasthuisstraat.
StartupVillage in de Lange Gasthuisstraat © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Optimalisatie AG Vespa-patrimonium

AG Vespa optimaliseert zijn eigen patrimonium en het politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken maken we audits en optimalisatieplannen op. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

We zetten graag StartupVillage en de Vlasmarkt 26-30 in de kijker.

We onderhouden 177 gebouwen binnen ons patrimonium. Wat politiekantoren betreft, onderhouden we 59.237 m² bruto-vloeroppervlakte. In 2017 voerden we voor ons eigen patrimonium 1119 werkorders uit, voor politiepatrimonium 2255. Het besteed onderhoudsbudget in 2017 bedroeg meer dan 2,5 miljoen euro.

Zo onderhouden we Het Gebaar in de Leopoldstraat, de Tavernierkaai 1 en het Noorderpershuis op het Eilandje.

Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout, 'de Peperbus' © Georges De Kinder
De Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout © Georges De Kinder
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

AG Vespa hanteert een stevige vastgoedportefeuille. In 2017 beheerde AG Vespa 860 huurcontracten. De huuropbrengst bedroeg meer dan 7 miljoen euro.

Als autonoom gemeentebedrijf nemen we ook vastgoeddossiers op voor de stad Antwerpen. Zo hebben we in 2017 een oproep gelanceerd voor een kandidaat voor de herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk, ‘de Peperbus’, in Borgerhout. Na een marktverkenning hebben we een oproep met specifieke voorwaarden uitgeschreven. Zo moest elk voorstel uitgaan van het behoud en de renovatie van de kerk, moest het voorstel financieel zelfbedruipend zijn en een maatschappelijke meerwaarde creëren. UNIZO Antwerpen was de hoogst gerangschikte kandidaat en krijgt de kerk in erfpacht. De ondernemersorganisatie verhuist er, na de restauratie en herinrichting van het gebouw, haar kantoren naartoe. Tegelijkertijd heeft ze de ambitie om er een nieuw ondernemersproject neer te zetten.

Lees meer

Groepsfoto 2018 in 't Groen Kwartier © AG VESPA - Bart Gosselin
Groepsfoto 2018 in 't Groen Kwartier © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content
Dagelijkse werking

AG Vespa kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier omzet in concrete acties. In 2017 telden we 112 collega's, goed voor 97,6 VTE. We mochten 14 nieuwe collega's verwelkomen en namen afscheid van 12 andere collega's.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.Je kan hier de jaarrekening van 2017 bekijken.

Lees meer

Terug naar Onze organisatie

Documenten