Groene Singel in 2017

Ontwikkelingskader Groene Singel

Het ontwikkelingskader Groene Singel is verder uitgebouwd. In 2017 werd in nauwe samenwerking met de intendant ‘Over de Ring’ de wedstrijd opgestart en werden 5 ontwerpteams aangesteld. Het cocreatief ontwerpproces is opgestart en wordt intensief opgevolgd. In opdracht van de intendant is een catalogus met snel te realiseren leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone opgeleverd.

Deze illustratie laat een bovenaanzicht zien van het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en geeft zo een beeld van de geplande herontwikkeling
Vogelvluchtschets van het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok © Palmbout Urban Landscapes – De Smet Vermeulen architecten – Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
links naast tekst
content

Ontwikkelingskader Singel Noord

Het ontwikkelingskader Singel Noord is verder verfijnd in continue afstemming met de verdere planvorming en uitwerking van het Oosterweelproject en het ontwerpproces ‘Over de Ring’.

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

In 2017 werd het definitieve masterplan goedgekeurd, net zoals het voorontwerp RUP. De bespreking van de ontwerptekst over het plan-MER heeft plaatsgevonden.

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Bahnhof op Spoor Oost
Toekomstbeeld interieur hangar aan Bahnhof op Spoor Oost © Tractebel - Technum
rechts van tekst
content

Spoor Oost

In 2017 werd de conceptsubsidie Spoor Oost fase 2 afgerond en kwam er een definitief ontwerp voor de integratie van Scheldekaaihangar 19 op Spoor Oost. De verhuis van de hangar werd voorbereid en opgestart.

Cultuurpark / Expo

De plan-MER studie werd opgestart. Voor Cultuurpark/Expo is een ruimtelijk raamwerk uitgewerkt. Onderhandelingen met Artexis over de ontwikkeling zijn nog steeds lopende.

Een toekomstbeeld van de terrassenstructuur aan de Brilschansvijver © CLUSTER - Witteveen+Bos
Toekomstbeeld van de terrassenstructuur aan de Brilschansvijver © CLUSTER - Witteveen+Bos
links naast tekst
content

Landschapsprojecten Groene Singel

Park Brialmont

Het definitieve masterplan werd in 2017 goedgekeurd. De opmaak van een ontwerp voor de 2 eerste deelprojecten, entree Grotesteenweg en recreatief natuurpark Wolvenberg, werd opgestart, in functie van uitvoering in 2018-2019.

Definitief ontwerp renovatie fietspoort en gevelreiniging Turnhoutsepoort
Definitief ontwerp fietspoort Turnhoutsepoort © RE-ST Architecten
rechts van tekst
content

Turnhoutsepoort

Aanvullend op het infrastructuurontwerp van Agentschap Wegen en Verkeer is in deze zone een landschapsontwerp opgemaakt en een concept voor de opwaardering van de poorten tot de stad. De aanleg van het openbaar domein rond de Turnhoutsepoort is in 2017 in uitvoering gegaan. De poortconstructies zelf zijn nu aan de beurt met focus op de fietspoort in de Karel Geertsstraat. Het definitieve ontwerp daarvoor is in 2017 goedgekeurd en voor uitvoering uitgewerkt.