Project in de kijker: start heraanleg Scheldekaaien

Toekomstbeeld Droogdokkenpark
Toekomstbeeld van het Droogdokkenpark © Van Belle & Medina
links naast tekst
content

Een nieuw park met uniek zicht op de Schelde: het Droogdokkenpark

De aanleg van het Droogdokkenpark, een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare aan de Schelde, is volop bezig. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Van daar zullen verschillende groene verbindingen of de nieuwe Droogdokkenweg naar de droogdokken leiden. Er komt ook een uitkijkpunt over het water, een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen. De nieuwe kaaimuren zullen een zeshoekig uitkijkpunt vormen van 2 hectare groot: de Belvédère. Aan de Schelde trekt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe waterkering op. Die wordt mooi in het platform geïntegreerd. AG Vespa legt het openbaar domein aan met boven op het uitkijkpunt een grasperk met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Het uitkijkplatform opent na de zomer van 2018.

Toekomstbeeld van het deelgebied Sint-Andries en Zuid © PROAP
Toekomstbeeld van het deelgebied Sint-Andries en Zuid © PROAP
rechts van tekst
content

Een kronkelende dijk en een groene parkstrook in Sint-Andries en Zuid

De heraanleg van Sint-Andries en Zuid zal het gezicht van de Scheldekaaien spectaculair veranderen. De waterkering krijgt de vorm van een kronkelende dijk met een weidse leegte aan het water om te wandelen, te spelen en te sporten. De ruimte aan het water behoudt haar maritieme karakter, onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien. Ook de aanwezige kraansporen blijven bewaard. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Het historische havenhekwerk wordt gerestaureerd en blijft bewaard. Langs stadszijde komt een lange groene parkstrook.

De werken aan de eerste fase, een gebied van 900 meter tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, zijn gestart in augustus. 3 voormalige hangars in het deelgebied zijn intussen verdwenen. Hangar 19, de mooiste van de 3, is ontmanteld en kreeg een nieuw leven op Spoor Oost. De parking met inrit aan de Scheldestraat is verplaatst naar een tijdelijke parking ter hoogte van de Fortuinstraat en intussen krijgt de dijk stilaan vorm in het nieuwe landschap. In het voorjaar van 2019 is de heraanleg van deze eerste fase een feit.

De was- en overslagplaats in werf begin mei 2018 © AG VESPA - Bart Gosselin
De was- en overslagplaats in werf begin mei 2018 © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Was-en overslagplaats voor veegwagens van de stad

In het deelgebied van Sint-Andries en Zuid, ter hoogte van de De Gerlachekaai, bouwen we een was-en overslagplaats voor de veegwagens van de stad. Op die locatie bevindt zich een voormalige atoomschuilkelder van meer dan 60 jaar. Ondanks het feit dat de bunkers op de Scheldekaaien niet tot het historisch waardevol patrimonium behoren, is er toch voor gekozen om de atoomschuilkelder te integreren in het gebouw als noodzakelijke evacuatieruimte. Het behoud ervan bespaart niet enkel veel afbraakwerk van gewapend beton, het refereert zo toch discreet naar het recente verleden. Het technische gebouw van 500 m² bevindt zich onder de grond en wordt onopvallend ingebed in het openbaar domein. Het voorziet een stortruimte voor het vuil van de straten van het centrum van de stad, een wasplaats om de wagens terug proper te maken en te voorzien van water uit de Schelde, een stelplaats voor de veegwagens en sanitaire voorzieningen. De werken zijn gestart in het najaar van 2017 en eindigen midden 2018.