Sint-Jan-Evangelistkerk

Tijdlijn
September 2020
Unizo zet het project stop

In september 2020 heeft Unizo Provincie Antwerpen vzw beslist om het project stop te zetten. Daarover lees je meer op de website van de ondernemersorganisatie.

23 mei 2019
Erfgoedsubsidies

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ondertekent de erfgoedsubsidies voor de herbestemming van de Sint-Jan Evangelistkerk. Daarmee komt de herbestemming van het kerkgebouw opnieuw een stap dichterbij.

September 2018 – mei 2019
Definitief ontwerp in opmaak

Unizo Provincie Antwerpen vzw werkt samen met de stad, onroerend erfgoed Vlaanderen, de Vlaamse Erfgoedkluis, Participatiemaatschappij Vlaanderen en het consortium FVWW architecten en Origin volop aan het definitieve ontwerp van de Peperbus.

Eind september 2018
Laatste mis

De laatste mis in de Peperbus vindt plaats.

September 2018
Principiële goedkeuring openbare bibliotheek

Het college keurt principieel goed om de openbare bibliotheek van Borgerhout in de Peperbus onder te brengen, op voorwaarde dat er een akkoord is over de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden.

Juni 2018
Architect geselecteerd

FVWW architecten en Origin worden geselecteerd als architect voor de herinvulling van de Sint-Jan-Evangelistkerk. Daarvoor lees je meer op de website van Unizo Provincie Antwerpen vzw.

Winnend ontwerp Sint-Jan-Evangelistkerk © FVWW architecten en Origin
Februari 2018
Kandidaat geselecteerd

AG Vespa ontvangt twee kandidaatstellingen, waarbij Unizo Provincie Antwerpen vzw de hoogste totaalscore haalde. De organisatie werd geselecteerd als kandidaat voor het voeren van verdere onderhandelingen over de erfpachtovereenkomst en kreeg een onderzoeksperiode van zes maanden. De beoordelingscommissie vroeg uitdrukkelijk om tijdens de onderzoeksperiode in te zetten op de buurt en op mobiliteit. De kerkraad beslist om het advies van de beoordelingscommissie te volgen.

December 2017 – januari 2018
Uitkomst marktverkenning en lancering open oproep

Tot 15 december 2017 konden geïnteresseerden een voorstel tot herbestemming bezorgen. AG Vespa ontving zeven zeer diverse voorstellen tot herbestemming gaande van een commerciële invulling, kantoren, recreatie en educatie tot een mix van functies. De buurt en de publieke toegankelijkheid van het gebouw vormden de rode draad in alle voorstellen. De kerkraad en het college keuren een open oproep voor de selectie van een kandidaat voor een erfpachtrecht op de Sint-Jan-Evangelistkerk goed, die in januari 2018 gelanceerd werd.

21 oktober 2017
Infomoment

Naar aanleiding van de marktverkenning vindt er een infomoment plaats in de Sint-Jan-Evangelistkerk met toelichting over het parochiekerkenplan, de herbestemmingsstudie en de marktverkenning.

4 oktober – 15 december 2017
Marktverkenning

AG Vespa lanceert in opdracht van de kerkraad, het bisdom en de stad Antwerpen een oproep waarbij het de markt verkent over ideeën rond de herbestemmingsmogelijkheden van de Sint-Jan-Evangelistkerk.

Juli 2017
Opdracht tot marktverkenning

AG Vespa krijgt de opdracht een marktbevraging te organiseren voor de herbestemming van de kerk, een oproep te lanceren en de stuurgroep ter beoordeling van de voorstellen te begeleiden zodat aansluitend de geselecteerde voorstellen aan het college en het bisdom kunnen voorgelegd worden.

Oktober 2016
Goedkeuring Parochiekerkenplan

De gemeenteraad keurt met het Parochiekerkenplan de langetermijnvisie voor parochiekerken goed. Daarin wordt beslist om voor een volledige herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk te gaan.

Over
info left

Een nieuwe bestemming voor ‘de Peperbus’ in Borgerhout

Waarom dit project?

De Sint-Jan-Evangelistkerk is een grote neoromaanse kerk uit 1887-1890. De kerk is een beschermd monument en was tot eind september 2018 in gebruik als parochiekerk. De kerk is opgenomen in het Parochiekerkenplan (2016), waarin werd beslist om voor een volledige herbestemming van het gebouw te gaan.

Wat gebeurt er?

De stad en het bisdom Antwerpen willen een nieuwe bestemming voor de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout, ‘de Peperbus’. Daarvoor doen ze een beroep op AG Vespa.

Marktverkenning

We wilden met een marktverkenning kennis inwinnen op de markt. Zo konden de stad en het bisdom Antwerpen achterhalen of er interesse is vanuit de private, semi-private en publieke sector voor dit project. Op basis van de voorstellen hebben we daarna een oproep met specifieke randvoorwaarden uitgeschreven.

Bij de herbestemming worden volgende uitgangspunten vooropgesteld:

  • Het projectvoorstel moet uitgaan van het behoud en de renovatie van het monument.
  • Het projectvoorstel moet financieel zelfbedruipend zijn.
  • Het projectvoorstel moet een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Resultaat marktverkenning

We ontvingen 7 zeer diverse voorstellen tot herbestemming, gaande van een commerciële invulling, kantoren, recreatie en educatie tot een mix van functies. De buurt en de publieke toegankelijkheid van het gebouw vormden de rode draad in alle voorstellen.

Begin 2018 werd een open oproep uitgeschreven voor een erfpacht met specifieke randvoorwaarden, op basis van de informatie van de marktverkenning. Kandidaten moeten een financieel voorstel en een projectvoorstel indienen. Die open oproep was de volgende stap in de zoektocht naar een kandidaat voor de herbestemming van de Peperbus.

Open oproep

De beoordelingscommissie heeft de kerkraad geadviseerd om de hoogst gerangschikte kandidaat, Unizo Provincie Antwerpen vzw, te selecteren. Unizo Provincie Antwerpen vzw krijgt een onderzoeksperiode van zes maanden zodat het haar dossier kan afstemmen met de betrokken diensten zoals stedenbouwkundige vergunningen, Onroerend Erfgoed, … Daarna krijgt Unizo Provincie Antwerpen vzw de kerk gedurende 49 jaar in erfpacht en staat ze in voor de restauratie, renovatie en herbestemming van de kerk.

De ondernemersorganisatie verhuist er, na de restauratie en herinrichting van het gebouw, haar kantoren naartoe. Tegelijkertijd heeft ze de ambitie om er met een zogenaamde UNIZONE een nieuw ondernemersproject neer te zetten. Voor de invulling liet ze zich inspireren door sprekende buitenlandse voorbeelden zoals Station F in Parijs, Rockstart in Amsterdam, Space 10 in Kopenhagen en Blue City in Rotterdam. In juni 2018 is FVWW architecten en Origin geselecteerd als architect voor de herinvulling van de Sint-Jan-Evangelistkerk.

In september 2020 heeft Unizo Provincie Antwerpen vzw beslist om het project stop te zetten. Daarover lees je meer op de website van de ondernemersorganisatie.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa volgt de herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk op, in opdracht van de stad en het bisdom Antwerpen en op vraag van de plaatselijke kerkraad.

info right
info-right-fields
Partners
Stad Antwerpen
Bisdom Antwerpen
Adres
Sint-Janstraat 23-25
2140 Borgerhout
Status
In realisatie

Gerelateerd

Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout, 'de Peperbus' © Georges De Kinder
Nieuws

Volgende stap in herbestemming Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout

Vandaag heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois de erfgoedsubsidies voor de herbestemming van de Sint-Jan Evangelistkerk (‘de Peperbus’) in Borgerhout ondertekend. Daarmee komt de herbestemming van het kerkgebouw opnieuw een stap dichterbij.

Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout, 'de Peperbus' © Georges De Kinder
Nieuws

Kandidaat voor herbestemming van 'de Peperbus'

Vandaag vond een persmoment plaats om de kandidaat voor de herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout voor te stellen.