Scheldekaaien

Tijdlijn
Juli 2021
Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

Het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras, is goedgekeurd. Het schetsontwerp wil de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, Het Steen als toeristisch onthaal verankeren in de omgeving, de kaaivlakte door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen, het vervoer over water op deze plek bestendigen, er een centraal mobiliteitsknooppunt van maken, ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten, en de kaaivlakte vergroenen. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien.

2020
Goedkeuring schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is klaar. Het ontwerpteam Sweco-PROAP-WIT architecten tekende er een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning.

Scheldekaaien Nieuw Zuid voor de heraanleg
2019
Opening Scheldekaaien - Sint-Andries en Zuid

Openingsfeest Scheldekaaien- Sint-Andries en Zuid op 7 juli 2019.

Openingsfeest 7 juli 2019
2018
Opening Belvédère Droogdokkenpark

Het eerste deel van het Droogdokkenpark op het Eilandje is klaar: de Belvédère, een groot, groen, architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn. De komende jaren volgt de rest van het Droogdokkenpark: een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare op het Droogdokkeneiland. 

De Belvédère in het Droogdokkenpark is een van de eerste heraangelegde delen van de Scheldekaaien
2017
Start werken openbaar domein Sint-Andries en Zuid en Droogdokkenpark

De werken aan het openbaar domein ter hoogte van Sint-Andries en Zuid en het Droogdokkenpark gaan van start. Ondertussen start ook fase 2 van de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van het deelgebied Sint-Andries en Zuid.

2016
Goedkeuring definitief ontwerp Droogdokkenpark

De stad keurt het definitieve ontwerp voor het Droogdokkenpark goed. Ondertussen wordt ook de eerste fase van de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van Sint-Andries en Zuid afgerond. 

2015
Goedkeuring definitief ontwerp Sint-Andries en Zuid

De stad keurt het definitieve ontwerp voor het deelgebied Sint-Andries en Zuid goed.

2012
Inspraak eerste deelproject Sint-Andries en Zuid

De eerste inspraakmomenten vinden plaats voor het eerste deelproject Sint-Andries en Zuid. Ook wordt er dat jaar gestart met de kaaimuurstabilisatie van deze zone.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.Definitief Masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

De kaaien worden weer van ons

Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de verschillende deelgebieden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Zo worden de kaaien weer van ons.

De werken gebeuren in fases in verschillende deelprojecten en deelgebieden, en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid.

Waarom dit project?

Er zijn drie redenen om de Scheldekaaien te vernieuwen: de historische kaaimuur is in slechte staat en moet dringend gerenoveerd worden, de waterkering moet hoger om de stad tegen overstromingen te beschermen en delen van de kaaien liggen er verwaarloosd bij.

Het masterplan Scheldekaaien biedt een antwoord op drie doelstellingen: 

  1. de stabilisatie van de kaaimuur; 
  2. de verhoging van de waterkering tot 9.25m TAW (Tweede Algemene Waterpassing, dat is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt) conform het geactualiseerd Sigmaplan voor het Scheldebekken;
  3. de heraanleg van de kaaistrook als een van de meest prominente publieke ruimten in Antwerpen.

Het masterplan structureert de Scheldekaaien aan de hand van ‘krijtlijnen’ die voor de samenhang van de kaaizone over haar hele lengte zorgen, zoals hoe omgaan met erfgoed en het maritieme verleden, of integratie van de waterkering en mobiliteit, en formuleert ontwerpprincipes die de samenhang van de kaaien met hun achterliggende wijken garanderen.

Zo worden 7 verschillende deelgebieden van elkaar onderscheiden:

Wat gebeurt er?

Bij het nadenken over de toekomstige heraanleg is al in een vroeg stadium de bevolking betrokken bij de plannen. In 2010 koos de stad voor het ontwerpteam PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE om een masterplan uit te werken. Dat plan kwam tot stand na een doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. Het plan deelt de lange strook langs de kaaien op in zeven deelgebieden.

  • Het voormalige bedrijventerrein Petroleum Zuid wordt gesaneerd en ontwikkeld tot Blue Gate Antwerp, een innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein langs het water. Het vormt ook een groene verbinding met de Hobokense Polder.
  • Nieuw Zuid wordt een nieuwe groene, duurzame wijk van aan de Schelde tot de Konijnenwei. Op de kaaivlakte komt een groene parkruimte die de verbinding maakt tussen de groene corridor van Blue Gate Antwerp en de kaaivlakte met sport- en spelruimte in het deelgebied Sint-Andries en Zuid.
  • De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid krijgt de vorm van een kronkelende dijk met een weidse leegte aan het water. Langs stadszijde komt een lange groene strook.
  • Op de kaaizone tussen Sint-Pietersvliet en Sint-Jansvliet in het Schipperskwartier en Centrum komt de waterkering veel dichter bij het water dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is.
  • De kaaistrook ter hoogte van het Bonapartedok en het Loodswezen vormt een scharnierpunt tussen de centrale kaaizone en de dokken van het Eilandje. Het Bonapartedok, naast het imposante MAS, doorbreekt de continuïteit van de 100 meter brede kaaistrook. Daardoor worden Loodswezen en omgeving losgesneden van de stad en vormen ze een unieke plek op de kaaien met een bijzondere band met de rivier.
  • De Rijnkaai, gelegen tussen de Kattendijksluis en de Bonapartesluis, kan met haar historische kranen aan het water bijdragen aan de ontwikkeling van het Eilandje tot nieuw havenkwartier.
  • Het Droogdokkeneiland, in het noorden van Antwerpen, krijgt een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek met een schitterend zicht op de stad en de Schelde.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien en legt samen met de stad het openbaar domein aan. De Vlaamse waterweg nv nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en waterkering.

Het masterplan is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv, en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Ontwerper

PROAP - WIT Architecten

Adres
D'Herbouvillekaai, Ledeganckkaai, De Gerlachekaai, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest van Dijckkaai, Jordaenskaai, Van Meterenkaai, Tavernierkaai, Rijnkaai en Droogdokkenweg
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat. 

De wadi in de groene corridor met op de achtergrond de nieuwe brug © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Blue Gate Antwerp

Gebiedsontwikkeling

Een nieuw bedrijventerrein dat op het vlak van duurzaamheid een voortrekker zal zijn.