Stad aan het water in 2017

Eilandje

In het kader van Wijk aan het Water werd de havenbevoegdheid verder overgedragen aan de stedelijke havendienst. De kaai-infrastructuur werd in overleg met het gemeentelijk Havenbedrijf verder voorbereid en opgevolgd. De kaaimuur van het Kattendijkdok is gerestaureerd en de nieuwe inrichting van Houtdok-Zuidkaai is uitgevoerd. Alles wordt voorbereid om de woonbotencluster te realiseren vanaf 2018.

Montevideo Noord

De Montevideowijk wordt voort afgewerkt. De heraanleg van het openbaar domein, Braziliëstraat, Kattendijkdok-Westkaai en Limastraat, is ondertussen opgestart en wordt opgeleverd in 2018.

Friendshipsite

In functie van de ontwikkeling van de Friendshipsite werd in 2017 een samenwerkingsovereenkomst tussen private partij CORES en AG Vespa gefinaliseerd en een projectdefinitie goedgekeurd. In november werd de oproep voor de aanstelling van een stadsontwerper gelanceerd.

Schengenplein © Bart Gosselin
Het Schengenplein in de Cadixwijk © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk is voortgezet. De heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai is in 2017 opgeleverd, net zoals de aansluiting op de Mexicobruggen en de Londenstraat. Ook de heraanleg van het oostelijk deel, fase 1, van het Schengenplein en de Napelsstraat is in 2017 opgeleverd. De heraanleg van de noordelijke straten in de wijk is in voorbereiding.

Eilandje fase 2

In 2017 werd de visieontwikkeling voor Eilandje fase 2, het Mexico-eiland, het Kempeneiland en het Asiadok, en Steenborgerweert opgestart met de aanstelling van een consortium. De analysefase en de eerste verkenningsronde werd in 2017afgerond. De visievorming zal in 2018 worden afgewerkt.

Het stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis © PROAP
Toekomstbeeld Sint-Andries en Zuid - stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis © PROAP
rechts van tekst
content

Scheldekaaien

Sint-Andries en Zuid

De heraanleg van de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid werd in 2017 opgestart.

Droogdokkenpark

Met het Droogdokkenpark zal een grootstedelijk park met een natuurlijke getijdenoever worden gerealiseerd. De vergunning werd afgeleverd en de infrastructuurwerken, de kaaimuurstabilisatie en de aanleg van de Belvédère, werden in 2017 opgestart.

Gedempte Zuiderdokken

Het schetsontwerp en het voorontwerp van de Gedempte Zuiderdokken werden goedgekeurd, en de uitvoering van de ondergrondse parking Steendok werd opgestart.

Loodswezen

De procedure voor de herbestemming van de Loodswezensite werd in 2017 stopgezet. De onderhandelingen met de Vlaamse overheid werden door AG Vespa opgestart in functie van het verkrijgen van een zakelijk recht op de hele site om een gebiedsontwikkeling in het kader van het masterplan Scheldekaaien te kunnen realiseren.

Schipperskwartier en Centrum

Voor het centraal deel van de Scheldekaaien, tussen Het Steen en het Noorderterras, werden in 2017 conceptsubsidies van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds verkregen, en werd de bouwaanvraag voor het nieuwe ponton voor zee- en riviercruises ingediend. Dat bevindt zich in het verlengde van het ponton aan het Steenplein.

Rijnkaai

Voor de ontwikkelingen op de Rijnkaai is de opmaak van het RUP Rijnkaai lopende, zijn de besprekingen voor de concessieverlenging voor Hangar 26/27 in een eindfase en wordt de marktbevraging voor de Waagnatie in 2018 voorbereid.

De wadi in de groene corridor met op de achtergrond de nieuwe brug © AG VESPA - Bart Gosselin
Definitief ontwerp Blue Gate Antwerp - brugcorridor © OMGEVING
links naast tekst
content

Kaaizone Nieuw Zuid

De kaaimuurstabilisatie van de kaaizone Nieuw Zuid werd in 2017 uitgevoerd. Het definitieve ontwerp van de Kaaiweg Nieuw Zuid (De Gerlachekaai, Ledeganckkaai, D’Herbouvillekaai) werd goedgekeurd in 2017. De uitvoering ervan start in 2018.

Blue Gate Antwerp

In 2017 is de eerste fase van de sanering van Blue Gate Antwerp van start gegaan en is het definitieve ontwerp goedgekeurd.