fbpx AG VESPA | Kievit II

Kievit II

Kievit II

Kievit II

Kievit II

Kievit II

Kievit II

Openbaar domein

Het ontwerp voor het nieuw openbaar domein geeft de buurt groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Het ontwerp houdt rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen en geeft de stationsbuurt opnieuw een internationale uitstraling.

Het ontwerp houdt rekening met de suggesties van de buurt en de gebruikers van het gebied. Het openbaar domein wordt in 3 fasen heraangelegd, aansluitend op de realisatie van 3 grote bouwontwikkelingen. De gebouwen en het openbaar domein worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
Spelen, voetballen, basketballen of skaten op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Openbaar domein zuidelijk deel

In september 2015 is de aanleg van het zuidelijke deel van het nieuw openbaar domein gestart. Dat is vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug, tot aan de Baron Joostensstraat. Het openbaar domein bestaat onder andere uit verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Er is een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei, tussen de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat. In juni 2017 was er een feestelijke opening.

Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
Toekomstbeeld van het noordelijke deel van het openbaar domein Kievit II © BUUR - HOSPER
rechts van tekst
content

Openbaar domein noordelijk deel

Het noordelijke deel van het openbaar domein strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Mediaplein (het vroegere Kievitplein). Ook hier komen verhoogde groenkussen met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, wordt een grote es geplaatst.

In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin wordt een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen. De onderdoorgang van de spoorwegberm, richting de Simonsstraat, krijgt een betonnen voorzetwand.

In maart 2019 zijn de werken gestart. De oplevering van het noordelijke deel van het openbaar domein is voorzien in het voorjaar van 2020.

Mediaplein

De heraanleg van het Mediaplein is de derde fase van de heraanleg van het openbaar domein. Het schetsontwerp van ontwerpteam Cluster-Infrabo toont in het midden van het Mediaplein een verhoogd stuk plein van 500 m². Dat maakt het mogelijk om 10 bomen op het plein te plaatsen. Het Mediaplein bevindt zich boven op een ondergrondse parking, de verhoging is dus nodig om voldoende grond voor de wortels van de bomen te voorzien. De bomen breken de wind en bieden een rustplek.

Traptreden rondom

Het verhoogde plein heeft traptreden rondom en langs de zuidzijde een hellend vlak om op het verhoogde deel te geraken. Op het plein komt zitmeubilair zodat het echt een rustplek vormt. Het ontwerpteam onderzoekt nog of bepaalde delen van de traptreden hoger kunnen zodat bezoekers er comfortabel op kunnen zitten, of een waterelement in het plein geïntegreerd kan worden en welke materialen het meest geschikt zijn voor het plein.

De huidige trapconstructie naar de ondergrondse parking, midden in het Mediaplein, wordt geïntegreerd in het verhoogde plein.

Verkeerscirculatie

De huidige grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer wordt in het nieuwe Mediaplein volledig onder de sporen geschoven, waardoor er meer vrije verblijfsruimte ontstaat. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus blijft gelijk, en er komen twee oplaadplaatsen voor elektrische taxi’s. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Zo zal er minder fietsverkeer zijn op de rest van het Mediaplein.

Timing

Dit voorjaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Tijdens de tweede helft van 2020 wordt de vergunnings- en aanbestedingsprocedure doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van het Mediaplein zo begin 2021 starten.

Nieuwe gebouwen

Er zijn ook 3 nieuwe gebouwen bijgekomen in de Kievitwijk. Ze zorgen voor een mix van wonen, werken, winkels en horeca.

 • Bouwblok III: een kantoor voor Electrabel, een 30-tal woningen en gelijkvloerse ruimtes voor winkels en horeca. Bouwblok III grenst aan de Plantin en Moretuslei en aan een doorgang onder de spoorwegberm die de Diamantwijk en de Kievitwijk met elkaar verbindt. Stéphane Beel is de architect.
 • Bouwblok II b: de doorsteek onder de sporen wordt langs de andere zijde begrensd door een bouwblok met kantoren en woningen, naar een ontwerp van SVR-ARCHITECTS.
 • Bouwblok I: het laatste bouwblok dat gerealiseerd is, bevindt zich recht tegenover het station aan het Mediaplein. De Persgroep Publishing heeft er zijn hoofdkantoor gerealiseerd, met kantoren en commerciële functies zoals een horecazaak. Het ontwerp is van Crepain Binst Architecture. De Persgroep heeft in 2019 zijn intrek genomen in het gebouw.
Tijdlijn
Eind 2021
Oplevering Mediaplein

Als alles vlot verloopt, wordt het heraangelegde Mediaplein eind 2021 opgeleverd en is het stadsproject Kievit II afgerond.

Begin 2021
Start heraanleg Mediaplein

Als alles vlot verloopt, start de heraanleg van het Mediaplein begin 2021.

Maart 2020
Schetsontwerp Mediaplein

De heraanleg van het Mediaplein (het vroegere Kievitplein) is de derde fase van de heraanleg van het openbaar domein. In maart 2020 werd het schetsontwerp goedgekeurd. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het schetsontwerp.

Maart 2019 - voorjaar 2020
Aanleg noordelijk deel openbaar domein

Het noordelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

2017-2019
Realisatie bouwblok I

Bouwblok I, een ontwikkeling van De Persgroep Publishing nv, wordt gerealiseerd. Het bouwblok bevindt zich recht tegenover het station aan het Kievitplein en zal het kantoor van De Persgroep huisvesten en commerciële functies zoals een Grand Café. Hier zie je het wedstrijdontwerp van Crepain Binst Architecture.

Het laatste bouwblok dat gerealiseerd wordt, het nieuwe kantoor van De Persgroep Publishing, bevindt zich aan het Kievitplein © De Persgroep Publishing - Crepain Binst Architecture
17 oktober 2017
Infomarkt RUP 'Kievit II - wijziging'

Om het nieuwe RUP en de terinzagelegging van de proces- en startnota toe te lichten, organiseert de stad een infomarkt.

Infomarkt RUP Kievit II
2016-2017
Realisatie bouwblok II b

Bouwblok II b, een private ontwikkeling door L.I.F.E. en Kairos nv, wordt gerealiseerd tot kantoren en woningen.

29 november 2016
Wedstrijdfiche bouwblok Kievit I

In november 2016 wordt het winnend ontwerp voor het bouwblok Kievit I bekendgemaakt.

2015-2017
Aanleg zuidelijk deel openbaar domein

Het zuidelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

2013-2015
Realisatie bouwblok III

Bouwblok III, een private ontwikkeling door Kairos nv, wordt gerealiseerd tot het kantoor van ENGIE en woningen.

21november 2012
Wedstrijdfiche Kievit II

In november 2012 wordt het winnend ontwerp voor het bouwblok Kievit II bekendgemaakt.

Wedstrijdfiche Kievit II

Oktober 2012
Keuze ontwerpteam openbaar domein

Er wordt een winnend ontwerpteam gekozen voor het openbaar domein: BUUR en Hosper, in samenwerking met ARA. Hier zie je hun wedstrijdontwerp.

Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
Maart 2012
Ontwerpwedstrijd openbaar domein

De ontwerpwedstrijd voor het openbaar domein start.

januari 2012
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kievit II

De Vlaamse regering keurt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kievit II goed.

Over
info left

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen

Met het stadsproject Kievit II wordt de omgeving van een verlaten spoorweginfrastructuur in de dichtbebouwde Kievitwijk omgevormd tot een nieuwe groene plek met ruimte voor sport en spel, kantoren, woningen en publieke functies. Kievit II strekt zich uit vanaf het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van den Nestlei. Dat gebied is ongeveer 2 hectare groot. Kievit II is gestart in 2012 en zal afgerond zijn eind 2021.

Waarom dit project?

De omvorming van het station Antwerpen-Centraal tot een internationaal doorgangsstation vormde de aanleiding voor de nieuwe ontwikkelingen in de Kievitwijk. Samen met de ondertunneling van het station werd aan de zijde van de Kievitwijk een nieuwe toegang tot het station gebouwd. Zo kwam de voormalige achterzijde plots op het voorplan te liggen.

Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
Wedstrijdontwerp Kievit II © BUUR - Hosper - Ara
links naast tekst
content

De ontwikkeling in de Kievitwijk begon tussen 2004 en 2006 met het stadsproject Kievit I. Toen werd de Van Immerseelstraat verbreed en ondertunneld. Er kwamen 5 kantoorgebouwen, 2 hotels en een appartementsgebouw. Het zijn hoge langwerpige volumes, met daartussen smalle publieke ruimten met relatief weinig verscheidenheid. Vanuit de buurt kwam er kritiek omdat er in Kievit I geen mix aan functies is, omdat er een groot verschil is tussen de hoogbouw en de bestaande bebouwing, en omwille van het weinig aantrekkelijke openbaar domein.

Naar aanleiding daarvan ontstond het stadsproject Kievit II. In samenwerking met de eigenaars en de buurt werd in 2007 een stadsontwerp opgemaakt met een mix van functies, beperktere bebouwing en openbaar domein met voldoende groen en sport- en spelmogelijkheden.

  Wie werkt eraan mee?

  AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Kievit II. Het ontwerpteam van het openbaar domein is BUUR en HOSPER, in samenwerking met ARA. Voor de ontwikkeling van de nieuwe gebouwen wordt samengewerkt met privépartners Kairos nv en De Persgroep Publishing nv.

  info right
  info-right-fields
  Rol AG VESPA
  Partners
  stad Antwerpen
  District Antwerpen
  Vlaamse overheid
  Rio-Link
  Kairos nv
  De Persgroep Publishing
  Ontwerper

  BUUR - HOSPER - ARA

  Architect

  Stéphane Beel Architects

  Crepain Binst Architecture

  SVR-Architects

  Subsidies

  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

  Adres
  Tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, van het Kievitplein tot aan de Van den Nestlei
  2018 Antwerpen
  Status
  In realisatie

  Gerelateerd

  Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
  Nieuws

  Start werken openbaar domein noordelijk deel Kievit II

  Op maandag 4 maart start de heraanleg van het noordelijke deel van het openbaar domein Kievit II. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken bij en een speeltuin van 180 vierkante meter. De oplevering is voorzien in januari 2020.

  De verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei © AG VESPA - Bart Gosselin
  Nieuws

  Openingsfeest nieuw stukje Kievitwijk

  Leef je op zaterdag 3 juni uit in de speelwand of op het sportveld op de brug over de Plantin en Moretuslei.

  Naast het voetbal- en basketveld kunnen kinderen zich uitleven in en op een verticale speelwand © AG VESPA - Bart Gosselin
  Nieuws

  Bouwblok I aan het Kievitplein toegewezen aan De Persgroep Publishing

  Dat heeft de raad van bestuur van AG VESPA op maandag 19 december beslist.