Stedelijke ontwikkeling in 2017

Toekomstbeeld openbaar domein langs de Van Immerseelstraat © BUUR - HOSPER
Toekomstbeeld openbaar domein - zicht van het Kievitplein richting Stoomstraat © BUUR - HOSPER
links naast tekst
content

Kievit II

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein werd opgeleverd, en het voorontwerp van de tweede fase van het openbaar domein werd goedgekeurd. De bouw van ontwikkelingszone II b werd gestart. De ontwikkelingszone I werd verkocht onder voorwaarden aan De Persgroep Publishing. In 2017 werd de bouwvergunning van dat nieuwbouwproject afgeleverd en werd de sloop van de huidige panden op die plek opgestart. De opmaak van de projectdefinitie voor fase 3 van het openbaar domein, het Kievitplein, werd eind 2017 opgestart.

Centers

De bouwvergunning voor de eerste 19 centers werd verkregen, het RUP werd definitief vastgesteld en de bouw werd opgestart. In de zomer van 2018 zullen de eerste centers worden opgeleverd.

Toekomstbeeld openbaar domein Kempenstraat © Omgeving / VK Engineering
De daktuin op de ondergrondse parking aan de Kempenstraat © Omgeving - VK Engineering
rechts van tekst
content

Kop Spoor Noord

In 2017 werd het ontwerp voor het openbaar domein aan de Kempenstraat, rond ZNA Cadix, afgestemd met de Noorderlijn en werd het definitieve ontwerp van de Parktunnel en van de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, goedgekeurd. Het uitvoeringsdossier werd voorbereid in functie van realisatie in 2018.

Militair Hospitaal

’t Groen Kwartier is quasi volledig afgerond. Arsenaal Zuid is bijna afgewerkt en de renovatie van het Klooster en de Generale Staf waren in 2017 in uitvoering.

Toekomstbeeld bouwblok Jan Van Gentstraat © HUB architecten
Definitief ontwerp openbaar domein rond bouwblok Jan Van Gentstraat © Today For Tomorrow
links naast tekst
content

Neerland

In zone A van het project Neerland zijn de bouwwerken van de private woningen quasi opgeleverd en namen de eerste inwoners hun intrek. De bouw van de sociale woningen werd aangevat. In 2017 werden de zone B en D verkocht voor ontwikkeling via een recht van opstal.

Bouwblok Jan Van Gent

In 2017 werd in het kader van de ontwikkeling van het bouwblok Jan Van Gent Zillion gesloopt en werd de ondergrondse parking quasi gerealiseerd. De uitvoering van de bovengrondse ontwikkeling werd opgestart en het definitieve ontwerp van het openbaar domein werd goedgekeurd.

Falcon

Voor het project Falcon werden de binnenhoven III en IV uitgevoerd, is het project De Schilden opgeleverd en is de bouw van het L-blok opgestart. In 2017 werd ook onderzocht hoe de binnenhoven kunnen worden afgesloten omwille van overlast.

Ter Hoogte

In het kader van Ter Hoogte werd de mobiliteitsstudie opgeleverd, en zal in 2018 voort worden onderzocht wat de technische en financiële consequenties zijn op de haalbaarheid en levensvatbaarheid van het masterplan ter Hoogte.

Eksterlaer

In 2017 werd al een aantal woningen verkocht. De aanleg van de eerste fase van het openbaar domein werd opgeleverd. Fase 2 en fase 3 zijn in uitvoering.

Stuivenbergsite

Het algemeen ziekenhuis ZNA Stuivenberg verhuist naar ZNA Cadix. In 2017 werd de voorbereiding van een stadsvernieuwingsproject voor de herontwikkeling van de historisch waardevolle site gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Daarna werd een conceptsubsidie toegekend door het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds en werd een intentieverklaring voorbereid tussen de verschillende publieke partners met het oog op de uitwerking van de projectdefinitie.

Van Strydoncklaan – Noord

In 2017 werden voor de ontwikkeling van de gronden Van Strydoncklaan – Noord gesprekken opgestart met verschillende private partijen om een samenhangende ontwikkeling mogelijk te maken. Bedoeling is spoedig te komen tot een samenwerkingsovereenkomst en om tegen begin 2019 te landen met een goedgekeurd masterplan.