Jaarverslag 2014

Droogdokkenpark © AG VESPA
Droogdokkenpark © AG Vespa
links naast tekst
content
Woord vooraf

AG Vespa mag terugblikken op een sterk jaar. 

Niet alleen zijn er heel wat projecten afgeleverd, ook de integratie van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning is op een zeer geslaagde manier afgerond. Het samenbrengen van mensen uit de beide organisaties, met hun verschillende sterktes, in één stadsontwikkelingsbedrijf is een enorme meerwaarde gebleken.

Als voorzitter van dit bedrijf wil ik dan ook in de eerste plaats mijn oprechte dank betuigen aan alle medewerkers die dit succesverhaal meeschrijven. De resultaten zijn zichtbaar op het terrein. Projecten worden nog professioneler gecoördineerd en afgewerkt en vooral hét gaat vooruit. Neerland in Wilrijk, Eksterlaar in Deurne, Cadix in Antwerpen, noem maar op.

Dat is maar goed ook, want zoals jullie weten, komen er volgens de prognoses 70.000 mensen bij in de stad. Om die te kunnen opvangen moeten er publieke voorzieningen en woningen bijkomen. Het doet me plezier om te zien dat AG Vespa de trekker is voor heel wat initiatieven die hierbij zullen helpen. De verschillende proefprojecten in de 20ste eeuwse gordel met alternatieve woonvormen, waar AG Vespa pioneer is in de stad, zullen navolging krijgen. De nieuwe oplossingen om op een duurzame manier de voordelen van een stedelijke omgeving te combineren met groen, rust en comfort zullen worden overgenomen door projectontwikkelaars.

Lees meer

Park Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
Park Spoor Noord © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Stadsprojecten

AG Vespa speelt vanuit zijn vastgoedpositie een belangrijke rol in de strategische stadsontwikkelingsprojecten en realiseert samen met private en publieke partners complexe stadsprojecten door juridische, financiële en technische expertise te bundelen. Met onze bedrijfsmatige aanpak en efficiënte structuur zijn we een geschikte partner voor de aanpak van complexe stadsprojecten. Tegelijkertijd zien we er op toe dat elke realisatie mee bouwt aan een betere stad. Kwaliteit staat bij de uitwerking van de projecten voorop.

Vanaf 2014 neemt AG Vespa, door de inkanteling van een deel van AG Stadsplanning, ook de regie op zich van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, het Eilandje, Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok, ... Het verruimde takenpakket en de geïntegreerde visie op stadsprojecten is in onze nieuwe bedrijfsmissie opgenomen.

Hier vind je een overzicht van de vooruitgang in 2014 van de drie verschillende programma's: Groene SingelStad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Dambruggestraat 36 © AG VESPA - Bart Gosselin
Dambruggestraat 36 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Interne reorganisatie

2014 was voor AG Vespa vooral het jaar van de introspectie en interne reorganisatie. Het stadsbestuur besliste over een inkanteling van een deel van AG Stadsplanning op 1 april 2014 en een uitkanteling van een deel van de afdeling Vastgoed van AG Vespa naar Stadsbeheer van de stad op 31 december 2014.

AG Vespa zag dat bijkomend takenpakket en de nieuwe collega’s als een kans om te herbronnen: een nieuwe bedrijfsmissie, een aangepaste organisatiestructuur en een hertekende rechtspositieregeling zijn het resultaat waar we fier op zijn. AG Vespa bouwt als publieke ontwikkelaar aan een leefbare, aantrekkelijke en duurzame stad door vastgoed-, bouw- en stadsprojecten te realiseren. We hebben zo een stevige basis gelegd om de komende jaren als performant bedrijf met een geïntegreerde aanpak het beleid van het stadsbestuur met betrekking tot vastgoed-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.

Wijkkantoor politie Kioskplaats © AG VESPA - Bart Gosselin
Wijkkantoor politie Kioskplaats © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
AG Vespa in cijfers en feiten 2014

AG Vespa kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf in concrete realisaties omzet. Dit jaar kwamen er heel wat nieuwe collega's bij door de inkanteling van AG Stadsplanning. We heten hen van harte welkom en nodigen hen graag uit om mee te bouwen aan het vernieuwde AG Vespa. Spijtig genoeg hebben we ook van een aantal collega's afscheid moeten nemen door de uitkanteling van een deel van de afdeling Vastgoed naar de stad. We willen hen van harte bedanken voor hun inzet en expertise van de voorbije jaren en wensen hen veel succes bij de stad.

Op 31 december 2014 telde AG Vespa 99 personeelsleden, goed voor 89,1 voltijdse equivalenten, inclusief ter beschikking gestelde ambtenaren vanuit de stad. In 2014 gebeurden 8 uitdiensttredingen en 29 indiensttredingen. Die toename van personeel is te verklaren door de inkanteling van een deel van AG Stadsplanning.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. In 2014 bestond het directiecomité uit:

  • Herman Boumans: voorzitter
  • Jos Goossens: algemeen directeur
  • Petra Buytaert: directeur vastgoed
  • Steven Decloedt: directeur bouw
  • Hardwin De Wever: directeur stadsprojecten
  • Walter Naets: directeur financiën

In 2014 kwam het directiecomité 50 keer samen. Op 14 november 2014 heeft de raad van bestuur het zesde lid van het directiecomité benoemd: Hardwin De Wever als directeur stadsprojecten.

De raad van bestuur is 7 keer samengekomen en behandelde 119 agendapunten.

Lindeboomstraat 25-29 - Ooievaarstraat 16 © AG VESPA - Bart Gosselin
Lindeboomstraat 25-29 - Ooievaarstraat 16 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Wonen

AG Vespa draagt bij tot de realisatie van nieuwe, kwalitatieve en duurzame woningen in de stad. We voeren het grond- en pandenbeleid uit van de stad Antwerpen. Daarbij stellen wij de architecturale woonkwaliteit voorop. De voorbije 11 jaar realiseerden we 272 wooneenheden op 85 verschillende locaties in aandachtswijken. Dankzij die projecten kregen deze buurten een belangrijke impuls en wordt betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in Antwerpen ondersteund.

In 2014 leverde AG Vespa 11 wooneenheden op: 4 in de Dambruggestraat 36 en 7 in de Lindeboomstraat - Ooievaarstraat. Er waren 6 projecten (goed voor 47 wooneenheden) in werf en 19 projecten (goed voor 91 wooneenheden) in voorbereiding.

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de stad met betrekking tot energie-efficiëntie van woningen en gebouwen te behalen, investeert AG Vespa al enkele jaren in passiefbouwprojecten. Zo wordt momenteel een aantal woningen, maar ook scholen en kinderdagverblijven volgens de passiefnorm gebouwd.

De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare, kwalitatieve woningen en de veranderende gezinssamenstellingen betekenen een uitdaging voor de stad om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, rust en comfort. AG Vespa stelt een reeks van projecten voor een andere, nieuwe manier van wonen voor en wil zo ook de private sector overtuigen van de mogelijkheden.

Binnen de stadsprojecten die AG Vespa realiseert, worden nieuwe wooneenheden (al dan niet door privéontwikkelaars) gecreëerd. In totaal gaat het om 2015 eenheden die al gerealiseerd, in realisatie of vergund zijn en nog eens 3335 eenheden die gepland staan.

Colmar © AG VESPA - Bart Gosselin
Colmar © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Optimalisatie van het AG Vespa patrimonium

Als vastgoeddochter optimaliseert AG Vespa het financieel patrimonium en politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Die plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

Rotterdamstraat 87 - Spoorstraat 2 © AG VESPA - Bart Gosselin
Rotterdamstraat 87 - Spoorstraat 2 © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG Vespa ook inkomsten door verkopen. In 2014 verkochten we voor 17,3 miljoen euro aan stadspatrimonium, voor 4,9 miljoen euro aan AG Vespa patrimonium en voor 5,4 miljoen euro aan woonprojecten (26 wooneenheden en 5 parkeerplaatsen).

Er werden ook aankopen gedaan. In 2014 kochten we voor 4,57 miljoen euro AG Vespa patrimonium, voor 6,17 miljoen euro stadspatrimonium en voor 6,4 miljoen euro voor grond- en pandenprojecten, goed voor 60 geplande wooneenheden.

Lees meer voor enkele voorbeelden van transacties.

School of Life © AG VESPA - Bart Gosselin
School of Life © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

AG Vespa beheert een stevige vastgoedportefeuille. Tot eind 2014 beheerde AG Vespa ook de eigendommen die de stad niet voor haar eigen werking gebruikt. AG Vespa voerde het administratieve en juridische beheer uit van het stedelijk bedrijfsvastgoed. Dat leverde marktconforme inkomsten op die de stad inzet om haar beleid uit te voeren.

Vanaf 2015 valoriseert AG Vespa enkel nog zijn eigen patrimonium door verhuring aan particulieren en bedrijven. In 2014 beheerde AG Vespa 1634 huurcontracten waarvan 894 van stedelijk bedrijfsvastgoed. De huuropbrengst bedroeg bijna 7,6 miljoen euro waarvan 2 miljoen euro uit stedelijk bedrijfsvastgoed en bijna 5,6 miljoen euro AAG Vespa patrimonium.

Lees meer voor enkele voorbeelden van verhuringen, concessies en erfpachten.

Werf Stedelijk Lyceum Topsport © AG VESPA - Bart Gosselin
Werf Stedelijk Lyceum Topsport © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Bouw van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG Vespa als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2014 zijn GATE15, de brandweerkazerne Berendrecht, het tussentijds mastergebouw voor de politie en een hondenkennel opgeleverd en drie lokale politiekantoren in BerchemEkeren en Hoboken in gebruik genomen. Daarnaast loopt er een groot aantal werven voor onze verschillende klanten, zoals voor politie, stedelijk onderwijs, brandweer en kinderopvang: