fbpx Stad aan het water in 2014 | AG VESPA
Binnnenvaartstraat

Stad aan het water in 2014

Stad aan het water in 2014

Het programma Stad aan het water omvat de deelprojecten Eilandje, Scheldekaaien en Blue Gate Antwerp. Volgende zaken zijn gerealiseerd in 2014.

Eilandje

Cadixwijk

 • Voortzetting herontwikkeling Cadixwijk met de heraanleg van de Binnenvaartstraat en afwerking van de dokrand van het Kempisch dok, de publicatie voor de aanbesteding voor de werken Kattendijkdok-Oostkaai en de verdere uitwerking van het uitvoeringsdossier wijkplein Cadix
 • Realisatie van eerste bouwblok (C2) door private partners
 • Derde zomerseizoen Badboot en verplaatsing richting centrum
 • Voorbereiding lancering bouwblok A5

Droogdokken

 • Collegebeslissing over de fasering en de mobiliteit van het Droogdokkenpark
 • Opstart studie Maritiem Museum 

Montevideowijk

 • Start ontwikkeling van laatste 4 torens langs Kattendijkdok
 • Planbegeleiding voor heraanleg openbaar domein
 • Opening van de Shop, gerenoveerd afroeplokaal als evenementenlocatie en grand cafĂ©
 • Start aanleg Rijnkaai Noord ter hoogte van het Red Star Line Museum

Scheldekaaien

Scheldekaaien

 • Tentoonstelling heraanleg Scheldekaaien op Open Monumentendag

Loodswezensite

 • Samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen voor de gebiedsontwikkeling
 • Start opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een marktbevraging voor de herbestemming

Schipperskwartier en Centrum

 • Begeleiding stad bij voorbereiding parkings Scheldekaaien Zuid en Noord
 • Participatie (Week van de dialoog)

Sint-Andries en Zuid

 • Opstart opmaak van het definitieve ontwerp na de beleidsbeslissing over de locatie van de parkings op de Scheldekaaien

Gedempte Zuiderdokken

 • Begeleiding stad bij voorbereiding parking Steendok

Blue Gate Antwerp

 • Start bouw kaaiplatform voor binnenvaart (oplevering voorzien midden juli 2015)
 • Opstart tweede dialoogfase voor het aantrekken van een private partner die instaat voor de sanering en ontwikkeling van de terreinen (gunning opdracht voorzien eind december 2015)
 • Sloop site ex-International Oil, met behoud van de APC-loods (industrieel erfgoed)
 • Afsluiten overeenkomst met BEXCO nv met betrekking tot de vestiging van BEXCO op Blue Gate Antwerp
 • Afsluiten overeenkomst met ATAB nv in verband met de herlocalisatie van de opslagzone van ATAB
 • Afsluiten overeenkomst met Alca Petroleum Company nv in verband met de stopzetting van de spoorverbinding van Alca
 • Goedkeuring subsidieaanvraag voor fase 1 in het kader van het Vlaams subsidiebesluit bedrijventerreinen
 • Oplevering beeldkwaliteitplan fase 2 voor Blue Gate Antwerp