Stad aan het water in 2014

Het programma Stad aan het water omvat de deelprojecten Eilandje, Scheldekaaien en Blue Gate Antwerp. Volgende zaken zijn gerealiseerd in 2014.

Eilandje

Cadixwijk

 • Voortzetting herontwikkeling Cadixwijk met de heraanleg van de Binnenvaartstraat en afwerking van de dokrand van het Kempisch dok, de publicatie voor de aanbesteding voor de werken Kattendijkdok-Oostkaai en de verdere uitwerking van het uitvoeringsdossier wijkplein Cadix
 • Realisatie van eerste bouwblok (C2) door private partners
 • Derde zomerseizoen Badboot en verplaatsing richting centrum
 • Voorbereiding lancering bouwblok A5

Droogdokken

 • Collegebeslissing over de fasering en de mobiliteit van het Droogdokkenpark
 • Opstart studie Maritiem Museum 

Montevideowijk

 • Start ontwikkeling van laatste 4 torens langs Kattendijkdok
 • Planbegeleiding voor heraanleg openbaar domein
 • Opening van de Shop, gerenoveerd afroeplokaal als evenementenlocatie en grand cafĂ©
 • Start aanleg Rijnkaai Noord ter hoogte van het Red Star Line Museum

Scheldekaaien

Scheldekaaien

 • Tentoonstelling heraanleg Scheldekaaien op Open Monumentendag

Loodswezensite

 • Samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen voor de gebiedsontwikkeling
 • Start opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een marktbevraging voor de herbestemming

Schipperskwartier en Centrum

 • Begeleiding stad bij voorbereiding parkings Scheldekaaien Zuid en Noord
 • Participatie (Week van de dialoog)

Sint-Andries en Zuid

 • Opstart opmaak van het definitieve ontwerp na de beleidsbeslissing over de locatie van de parkings op de Scheldekaaien

Gedempte Zuiderdokken

 • Begeleiding stad bij voorbereiding parking Steendok

Blue Gate Antwerp

 • Start bouw kaaiplatform voor binnenvaart (oplevering voorzien midden juli 2015)
 • Opstart tweede dialoogfase voor het aantrekken van een private partner die instaat voor de sanering en ontwikkeling van de terreinen (gunning opdracht voorzien eind december 2015)
 • Sloop site ex-International Oil, met behoud van de APC-loods (industrieel erfgoed)
 • Afsluiten overeenkomst met BEXCO nv met betrekking tot de vestiging van BEXCO op Blue Gate Antwerp
 • Afsluiten overeenkomst met ATAB nv in verband met de herlocalisatie van de opslagzone van ATAB
 • Afsluiten overeenkomst met Alca Petroleum Company nv in verband met de stopzetting van de spoorverbinding van Alca
 • Goedkeuring subsidieaanvraag voor fase 1 in het kader van het Vlaams subsidiebesluit bedrijventerreinen
 • Oplevering beeldkwaliteitplan fase 2 voor Blue Gate Antwerp