Groene Singel in 2014

Voor het programma Groene Singel zijn volgende projecten gerealiseerd in 2014.

  • Het ontwikkelingskader Groene Singel is verder uitgebouwd met de oplevering en goedkeuring van het definitieve beeldkwaliteitplan Groene Singel. Het vormt een leidraad voor alle geplande en toekomstige ontwikkelingen in het gebied.
  • Groene Singel was te gast op de Internationale ArchitectuurbiĆ«nnale van Rotterdam (IABR).
  • Opmaak voorontwerp Spoor Oost voor de kortetermijninvulling voor de site. De onderhandelingen met NMBS en de opmaak van een beheerovereenkomst zijn opgestart. Er werd een infomoment en twee denkdagen georganiseerd in overleg met de buurt. Daarnaast vond een brede adviesronde plaats met allerhande actoren en betrokken diensten.
  • Realisatie van een eerste project in het kader van de de geplande landschapschapsprojecten: de concrete vergroening van de ex-Minervasite (ter hoogte van Zurenborg) als onderdeel van bosschagelandschap.
  • In overleg met districten en andere (publieke en private) actoren is gewerkt aan uiteenlopende projecten in het Bermenlandschap waar een win-win situatie voor beide partijen wordt gerealiseerd. Het gaat om het speelterrein school De kRing in Berchem, opstart masterplan Groene Long Berchem (Park Brialmont) en het speelbos Corneel Jaspersstraat.
  • Oplevering van een locatieonderzoek en MOBER voor Cultuurpark Expo.