Vervolg woord vooraf 2014

En we moeten die nieuwe, maar ook de oude, bewoners van deze prachtige stad ook voldoende ademruimte en rustplekken geven. Daarom kijk ik, en met mee mij heel Antwerpen, uit naar de nieuwe Scheldekaaien, het Droogdokkenpark en het park Brialmont dat de drie Berchemse parken met elkaar zal verbinden.

Ik kijk ook tevreden terug naar de eerste passiefwoningen die zijn verkocht in de wijk 2060. Een wijk waar we de komende jaren nog veel in zullen moeten investeren om de bewoners die er in soms erbarmelijke omstandigheden moeten wonen een menswaardig bestaan te kunnen geven. We hebben ook samen het startschot gegeven voor het renoveren van vier panden boven winkels aan de Meir. Ook al een project waar we de komende jaren meer op zullen inzetten. Het herwaarderen van onze vroegere winkelstraten buiten de stad, zoals de Driekoningen- en Statiestraat in Berchem en de Abdijstraat op het Kiel, en het bewoonbaar maken van de appartementen boven de winkels staat hoog op onze verlanglijst.

2015 wordt voor een heel andere reden nog een speciaal jaar. Het is het jaar waarin Herman Boumans, voorzitter van het directiecomité, AG Vespa verlaat. Hij laat een heel mooie erfenis na voor zijn opvolgers. Dat zullen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.

Ik zou jullie dan ook willen bedanken om samen met mij, nu al voor het derde jaar, deze stad een nieuw gezicht te geven.

Rob Van de Velde

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG Vespa