AG VESPA stelt proefprojecten voor alternatieve woonvormen voor aan de stad Antwerpen

Tegen 2030 verwacht de stad Antwerpen 70 000 nieuwe inwoners. De snelle bevolkingsgroei vertaalt zich in de behoefte aan bijkomende woningen. AG VESPA stelt nu een aantal proefprojecten met alternatieve woonvormen voor die een bijdrage zullen leveren om te kunnen voldoen aan de toekomstige reële woonbehoeften. Zo wil het met de vergaarde kennis uitgroeien tot een kenniscentrum op het vlak van alternatieve woonvormen en de weg openen voor vergelijkbare private ontwikkelingen.

Grond- en pandenbeleid

AG VESPA ontwikkelde met het grond- en pandenbeleid de voorbije jaren een reeks van kleinschalige woonprojecten in de 19de-eeuwse wijken in de stad Antwerpen. Het wegwerken van verkrotte panden en het invullen van storende restpercelen met een opmerkelijke woonarchitectuur zorgden voor een opwaardering van de omgeving en zetten andere eigenaars aan om hetzelfde te doen. Zo leverde AG VESPA tot vandaag 272 wooneenheden op, op 85 verschillende locaties, en lopen er momenteel nog eens 28 projecten, goed voor 147 bijkomende wooneenheden.

Daarnaast speelt AG VESPA een rol in grote gebiedsontwikkelingen op en rond gronden van de stad of het eigen patrimonium. Onder meer in projecten als 't Groen Kwartier, Neerland en Eksterlaer staat AG VESPA in voor de initiatie, begeleiding en kwaliteitsbewaking van private initiatieven. Samen met publieke en private partners worden stadsprojecten gerealiseerd die voor een extra woonaanbod zorgen van circa 5400 wooneenheden.

Nood aan alternatieve woonvormen

De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen en de veranderende gezinssamenstellingen, betekenen een uitdaging voor de stad om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen, vooral in de 20ste-eeuwse gordel rond de stad. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, rust en comfort. Vanuit zijn expertise stelt AG VESPA een reeks van projecten voor om Antwerpenaars warm te maken voor een andere, nieuwe manier van wonen. Bovendien wil AG VESPA zo ook de private sector overtuigen van de mogelijkheden van deze alternatieve woonvormen. Tegelijkertijd kan het zo uitgroeien tot een kenniscentrum op dit gebied.

Zeven proefprojecten

Momenteel werkt AG VESPA aan zeven verschillende proefprojecten in verschillende districten. Alle projecten bevinden zich in de voorbereidende fase.

  • Oudemansstraat 10-20, 2000 Antwerpen

Het project in het Barreiro-bouwblok met een collectieve tuin, ondergrondse parking, renovatie van de appartementen en de omvorming van het commerciële gelijkvloers naar een woonfunctie, leidt tot 27 betaalbare huurappartementen voor starters.

  • Runcvoorthof, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem

De historisch waardevolle site wordt gerestaureerd en herontwikkeld naar een gediversifieerd woonproject, goed voor een tiental eenheden met specifieke aandacht voor de interactie tussen de private woningen en het publieke park.

  • Van Notenstraat, 2100 Deurne

Dit pand bestaat uit zestien gedateerde studio’s die worden verbouwd tot zeven à negen moderne huurappartementen. Door het creëren van collectieve binnen- en buitenruimtes zoals een polyvalente ruimte en tuin, stijgt de woonkwaliteit zonder de betaalbaarheid in het gedrang te brengen.

  • Clusterhousing

Dit proefproject zet ontwikkelaars aan om zeer betaalbare huurappartementen aan te bieden dankzij co- of clusterhousing: kleine private ruimtes (slaapkamer, badkamer) worden gekoppeld aan grote, gemeenschappelijke leefruimtes (keuken, eetkamer). Mits een begeleidingstraject voor de bewoners kan deze formule leiden tot een positief proces van gemeenschapsvorming. Het proefproject zal deel uitmaken van de voorwaarden bij een toekomstige verkoop van ontwikkelbare bouwgrond van AG VESPA, bijvoorbeeld in de Cadixwijk.

  • Typologische vernieuwing door doorgedreven prefabricatie

Met dit proefproject wordt uitgezocht en aangetoond hoe kwaliteitsvolle woningen op een bouwtechnisch goedkope en snelle manier gebouwd kunnen worden. Om de concrete uitwerking ervan te vergemakkelijken, moet een vrijliggende site gekozen worden met weinig restricties door aanpalende eigendommen zodat verder geëxperimenteerd kan worden.

  • Cohousing of zorgwonen voor senioren

Heel wat ouderen zoeken naar een aangepaste woonvorm: een tussenoplossing om hun (vaak te grote) huis te verlaten, zonder naar een verzorgingstehuis te moeten. Ze willen zelfstandig blijven, zonder te vereenzamen. Een woonvorm die actief zelfstandig leven toelaat zonder het risico op vereenzaming kan voorkomen dat ouderen extra zorg nodig hebben. AG VESPA  wil een privaat cohousingproject voor een groep senioren faciliteren door de verwerving van een geschikt pand.

  • Ter Hoogte, Dokter Veeckmanslaan, 2610 Wilrijk

Op deze site wordt in opdracht van AG VESPA onderzocht hoe men rustig, comfortabel en groen kan wonen in de onmiddellijke nabijheid van zware (verkeers)infrastructuur. Er komt buitenruimte op drie niveaus: publiek, collectief beheerd en privatief. Een deel van het projectvolume leent zich tot onderzoek naar comfortabele gezinsappartementen. AG VESPA zal zich daarbij laten leiden door bestaand studiewerk, dat aangeeft wat de voorwaarden zijn om hoogbouw voor gezinnen te doen slagen.