Stedelijke ontwikkeling in 2014

Het programma Stedelijke ontwikkeling zet in op gemengde stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op verschillende schaalniveaus, in samenwerking met publieke en private partners én verspreid over de stad en haar districten. In 2014 zijn volgende projecten gerealiseerd.

Kop Spoor Noord

 • Oplevering omgevingsaanleg Lichttoren
 • Bouwvergunning voor bouw Parkbrug
 • Goedgekeurd definitief ontwerp en gunning voor de werken voor de Parkhelling
 • Ruimtelijk uitvoeringsplan Zorgsite Kempenstraat in opmaak

't Groen Kwartier

 • De monumentenzone met wintergang werd openbaar domein. Voor het eerst sinds meer dan 100 jaar is er een publieke verbinding tussen de Lange Leemstraat en de Marialei en Boomgaardstraat.
 • 2 andere publieke doorgangen (langs De Lamorinièrestraat en de Van Luppenstraat) zijn in aanleg
 • Het klooster krijgt een herbestemming als hotel, de Stookplaats wordt een werkplaats voor creatieve economie
 • Start laatste verkoopfase Arsenaal Zuid: de 88 parkappartementen zijn voor het grootste deel verkocht in 2014

Neerland

 • Ontwikkelaar Neerland-Wilrijk verkreeg alle vergunningen voor zone A zodat de verkoop aan particuliere kopers kan worden gestart
 • Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven stelde Omgeving - RE-ST als ontwerper aan voor de sociale huurwoningen in zone A
 • Sociale huisvestingsmaatschappij ARR0 stelde B-architecten als ontwerper aan voor de sociale koopwoningen in zone C

Eksterlaer

 • Na 15 jaar voorbereiding kan het project concreet van start gaan, na toekenning van de definitieve verkavelingsvergunning
 • In voorbereiding op de bouwwerken zijn de archeologische onderzoeken gestart, het terrein werd afgesloten als werfzone en bouwklaar gemaakt

Zillion

 • Opmaak projectdefinitie en een selectie van 3 ontwerpteams 
 • Opstart ontwerpwedstrijd
 • Principes samenwerking met private ontwikkelaar in bespreking

Centers Borgerhout

 • Onderzoek naar de opmaak van de ontwikkelingsstrategie van de centers via conceptsubsidies van het Stadsvernieuwingsfonds
 • Parallel werd het ontwerptraject voor de heraanleg van de Engelselei-Statielei opgestart
 • Woningen flankerend aan het project zijn verkocht door AG Vespa in het kader van het grond- en pandenbeleid

Falcon

 • Start archeologisch onderzoek en start werken aan het C-blok
 • De ontwikkelingsgrond (L-blok) is via verkoop onder voorwaarden toegekend aan team De Bonte Stad
 • Opmaak definitief ontwerp Binnenhof I

Kievit II

 • Aflevering bouwvergunning voor openbaar domein fase 1 en opstart aanbesteding voor openbaar domein fase 1
 • Installatie proefbank voor het openbaar domein
 • Opstart onderhandelingen met NMBS/Infrabel om hun terreinen als openbaar domein in te kunnen richten
 • Realisatie van minnelijke verwervingen van panden in de buurt van het Kievitplein om ontwikkeling zone I binnen deze gebiedsontwikkeling te ontwikkelen
 • Opening feestzaal Casco
 • Opvolging van de realisatie van het eerste bouwblok langs de Plantin Moretuslei door Kairos voor Electrabel en Life en begeleiding ontwerp voor ontwikkeling zone III

Ter Hoogte

 • Voortzetting masterplan Ter Hoogte
 • Gunning en opstart bijkomende mobiliteitsstudie