Runcvoorthof

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa vormt leegstaande en verkrotte panden om tot kwaliteitsvolle en duurzame woonprojecten. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal wijken een impuls.

Wat gebeurt er?

Het kasteel Runcvoorthof is een historisch waardevolle site in Merksem. De oorsprong ervan gaat terug naar het midden van de 16de eeuw. Het gebouw bestaat uit 3 vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis. De kasteel- en dienstvleugel en het koetshuis werden in 1984 beschermd als monument. De kloostervleugel werd niet beschermd maar maakt samen met het omliggende park deel uit van een beschermd stadsgezicht. Bovendien is de kloostervleugel, samen met de rest van de gebouwen, opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.

Wonen in de kasteel- en dienstvleugel

In de kasteel- en dienstvleugel hebben we 7 woningen gerealiseerd, zowel gezinswoningen als een studio en een loft. De woningen werden in 2022 afgewerkt en zijn intussen verhuurd.

De architecten gaan respectvol om met het waardevolle erfgoed van het Runcvoorthof: de basisindeling van het kasteel wordt zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk teruggebracht naar de originele staat. Waardevolle historische elementen worden zo veel mogelijk bewaard en hersteld.

Koetshuis met commerciële invulling

Het koetshuis, dat naast het kasteel ligt, is ook gerenoveerd en krijgt een nieuwe commerciële invulling. AG Vespa nam de renovatie van de buitenzijde op zich in 2022. Nadien wordt een oproep gelanceerd voor de nieuwe commerciële invulling.

Erfpachter voor de kloostervleugel

Ook de kloostervleugel van het Runcvoorthof wordt herbestemd. AG Vespa neemt de renovatie van de buitenzijde van de kloostervleugel op zich en zocht een erfpachter die de vleugel een nieuwe invulling geeft en de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde op zich neemt. Het ontwerp voorzag hier een woonproject. De erfpachter kreeg wel de mogelijkheid om van die bestemming af te wijken en er gemeenschapsvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut in onder te brengen. 

Na een openbare oproep werd een geschikte erfpachter gevonden. VillaVip zal er een woonproject onderbrengen voor 10 mensen met een beperking en een zorgkoppel. Deze werken zijn in juni 2022 gestart en zullen normaal tot midden 2023 duren.

Omgevingsaanleg zorgt voor extra troeven

Naast de renovatie van het Runcvoorthof is, samen met stad Antwerpen en het district Merksem, ook de omgeving rondom het kasteel heraangelegd. Die werken werden in het voorjaar van 2022 afgerond.

De kapel naast de kloostervleugel maakte plaats voor een extra toegang tot het park. Op die manier komt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park te staan, en wordt ook de achterzijde van het kasteel voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is het doodlopende gedeelte van de Terlindenhofstraat naar het park nu een dreef met kleiklinkers. Ze vormt een volwaardige entree tot het park, met bomen en autoparkeerplaatsen.

Rondom het kasteel is een overgangszone voorzien in de vorm van groene perken met lage dichte begroeiing en een infiltratievijver. Daarnaast is ook de historische kasseicirkel opnieuw aangelegd en zijn er fiets- en wandelpaden rondom het kasteel aangelegd. 

Zo draagt de herbestemming van het Runcvoorthof bij aan het masterplan Groen Hart Merksem. De parken in het centrum van Merksem werden ruimtelijk en functioneel met elkaar verbonden en vormen samen één groen geheel, waar het aangenaam vertoeven is.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Architect

Tijdelijke vereniging Collectief Noord Architecten - Studio Roma

Aannemer

Verstraete Vanhecke nv

Soga nv (heraanleg openbaar domein)

Subsidies

Stedenfonds

Projectkost

6.785.000 euro incl. btw

Adres
Terlindenhofstraat 204
2170 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Heraangelegd openbaar domein aan kasteel Runcvoorthof in Merksem
Nieuws

Omgeving kasteel Runcvoorthof Merksem heraangelegd

De omgevingswerken rond kasteel Runcvoorthof in Merksem zijn afgerond. Aansluitend starten de herstellingswerken aan het gebouw en de werken aan de kloostervleugel.

Kloostervleugel Runcvoorthof in Merksem
Nieuws

Kloostervleugel in Runcvoorthof zal volwassenen met beperking en zorggezin huisvesten

VillaVip zal de kloostervleugel in kasteel Runcvoorthof de komende 49 jaar in erfpacht nemen. Zij zullen instaan voor de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde van de vleugel.