Lange Van Bloerstraat 136-142 & Kerkstraat 163 en 187

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa pakt met het stedelijk grond- en pandenbeleid leegstaande en verkrotte panden aan en brengt ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls. We kochten de voormalige wasserij Nova in de Lange Van Bloerstraat en 2 af te breken panden in de Kerkstraat voor de realisatie van een nieuw woonproject.

Wat gebeurt er?

De architecten tekenden een ontwerp voor de site met 10 wooneenheden, een ondergrondse parkeergarage voor 13 autostaanplaatsen en 2 binnentuinen. Het ontwerp vindt een goede balans tussen de bebouwing aan de randpercelen en de bebouwing in het binnengebied. Het bouwconcept en de plannen zijn helder en functioneel.

De architecten voorzien verschillende woontypologieën en een groen binnengebied. In de Lange Van Bloerstraat komen 4 appartementen. Op de 2 percelen in de Kerkstraat komen 3 woningen. Het binnengebied biedt plaats aan 3 huizen op een rij. Door de centrale inplanting van de woningen ontstaan er 2 aangename tuinen, waarin de bestaande grote bomen behouden blijven en waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Alle woningen beschikken over een private buitenruimte aan de tuinzijde.

De werken werden afgerond in het najaar van 2022.

 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Architect

met zicht op zee architecten & ontwerpers

Aannemer

Brebuild Algemeen bouwbedrijf nv

Subsidies

Stedenfonds

Thema
Projectkost

4.256.000 euro excl. btw

Adres
Lange Van Bloerstraat 136-142
Kerkstraat 163 en 187
2060 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Voorgevel woonproject Lange Beeldekensstraat 245-247
Project

Lange Beeldekensstraat 245-247

Wonen

In de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen Noord kochten we 2 panden aan en vervangen ze door 2 nieuwbouwwoningen.

Gevel van de woning na renovatie. Verschillende raampartijen geven de gevel een moderne en speelse look.
Project

Pothoekstraat 1

Wonen

In Antwerpen Noord renoveerden we een vervallen hoekpand naar een woning met een ruim dakterras.

Voorgevel nieuwbouwwoning met onderaan blauwe tegels en bovenaan witte bezetting.
Project

Touwstraat 39

Wonen

In de Touwstraat in Antwerpen-Noord bouwen we een 'basiswoning' of 'meegroeiwoning'.