Regiokantoor politie Bredabaan, woningen en commerciële ruimtes

Regiokantoor politie Noord

Waarom dit project?

AG Vespa bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

Het masterplan huisvesting van de Lokale Politie Antwerpen is gebaseerd op het principe ‘centralisatie waar het kan, deconcentratie waar het hoort’. Zo wordt enerzijds de onthaal- en wijkwerking gedeconcentreerd door diverse regio- en wijkkantoren te voorzien. Anderzijds wordt de werking aangevuld met een sterk gecentraliseerde interventiewerking vanuit één locatie, een mastergebouw.

In het kader van dat masterplan realiseert AG Vespa op de Bredabaan 399 - 403 het regiokantoor Noord.

Wat gebeurt er?

In het ontwerp voor het regiokantoor zijn het inkompleintje aan de Bredabaan en de centrale patio 2 belangrijke elementen. Rond het inkompleintje aan de Bredabaan bevinden zich de verschillende ingangen. De functies van de politie vind je rond een centrale patio op het gelijkvloers die ook licht en doorzicht biedt voor het onthaal.

De publieke zone bevindt zich aan de Bredabaan. De semipublieke zone waar bezoekers onder begeleiding toegelaten worden, vormt op het gelijkvloers de buffer met de politionele zone die via toegangscontrole afgebakend is.

De kantoren van de politie en een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals de refter en vergaderruimtes bevinden zich op de bovenste verdiepingen langs de Bredabaan.

In de Winkelhaakstraat is een inrit naar 2 ondergrondse verdiepingen. Daar vind je de parking, het cellencomplex, bergingen, technische lokalen en onderhoudslokalen.

Het project wordt gecombineerd met woningen en ruimtes voor kantoren en/of commerciële functies aan de Bredabaan 407- 409.

Woningen en ruimtes voor kantoren en/of commerciële functies

Waarom dit project?

AG Vespa pakt met het stedelijk grond- en pandenbeleid leegstaande en verkrotte panden aan en brengt ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls.

Wat gebeurt er?

Aan de Bredabaan worden 4 appartementen gerealiseerd. Aan de Winkelhaakstraat komen 2 eengezinswoningen van 3 bouwlagen en de inrit tot de ondergrondse parkeergarage.

In het binnengebied vind je de toegang naar een opdeelbare ruimte op het gelijkvloers die zowel voor kantoren als voor commerciële functies kan gebruikt worden. In het binnengebied bevinden zich ook de toegangen naar de fietsenstallingen en naar de 4 appartementen op de bovenverdiepingen.

Het binnengebied is een langgerekte, semiopenbare doorsteek tussen de Bredabaan en de Winkelhaakstraat.

Het project wordt gecombineerd met de realisatie van het regiokantoor Noord van de politie aan de Bredabaan 399 - 403.

Over
info left

AG Vespa realiseert in Merksem een nieuw regiokantoor voor de politie.

Naast het politiekantoor wordt een woonproject met commerciële ruimte gebouwd. Het binnengebied wordt deels ontpit en er onstaat een semi-publieke doorsteek van de Bredabaan naar de achtergelegen Winkelhaakstraat.

Het commerciële gelijkvloers strekt zich uit langsheen dit binnengebied. Bij voorkeur komen hier co-workingruimtes, waarvoor AG Vespa een partner zoekt.

Bovenop de commerciële ruimte bevinden zich 4 appartementen bestemd voor verhuur. Aan de Winkelhaakstraat komen 2 koopwoningen met tuin en de inrit tot de ondergrondse parkeergarage.

De werken zijn gestart in het najaar van 2018.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Gedelegeerd bouwheer voor het regiokantoor politie

Publieke ontwikkelaar voor de woningen en de commerciële ruimte

Partners
Politie Antwerpen
Architect

360 architecten

Subsidies

Stedenfonds voor de woningen

Adres
Bredabaan 399-403
Bredabaan 407-409
2170 Merksem
Status
In realisatie

Gerelateerd

Oudaan 5 © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Regiokantoor politie Oudaan

Commercieel vastgoed

Regiokantoor Oudaan moest omwille van veiligheidswerken dringend gerestaureerd worden. We voerden ook herinrichtingswerken uit. 

Gerenoveerde voorgevel van het appartementsgebouw met onderaan het wijkkantoor Zegel.
Project

Wijkkantoor politie Turnhoutsebaan en appartementen Zegelstraat 344

Publieke gebouwen, Wonen

Op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Zegelstraat bouwden we een braakliggend terrein om tot een wijkkantoor voor de politie en 6 appartementen met veel licht en uitzicht.

Politiekantoor Noorderlaan © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Politiekantoor Noorderlaan

Publieke gebouwen

Als gedelegeerd bouwheer namen we de inrichtingswerken en de buitenaanleg van het politiekantoor aan de Noorderlaan op ons.