Jaarverslag 2016

Droogdokkeneiland
Droogdokkeneiland
rechts van tekst
content
Woord vooraf

Ik weet het, ik val in herhaling maar ook 2016 was voor AG Vespa een erg succesvol jaar.

Niet alleen vonden we met CEO Myriam Heuvelman een waardige vervanger voor Herman Boumans, die geniet van een welverdiend pensioen. Ik wens haar dan ook een voorspoedige Vespa-rit toe.

Zakelijk was er eerst en vooral de aankoop van de Generale Staf in 't Groen Kwartier. Schitterend dat AG Vespa verhuist naar het voormalige Militair Hospitaal, waar het meer dan 10 jaar geleden dit geweldige project op gang trok en vandaag dat vertrouwen in eigen kunnen veruiterlijkt.

Lees meer

Opening wijkplein op 10 juni 2017
Schengenplein in werf © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Project in de kijker: de Cadixwijk

De Cadixwijk is een van de 5 'wijken' van het Eilandje. In 2008 woonden er 490 mensen, op termijn zullen dat er 4000 à 5000 zijn. AG Vespa voert de totale regie over de gebiedsontwikkeling: de heraanleg van het openbaar domein, de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteitsbewaking, de verkoop van vastgoed, de sanering van de gronden en de financiële regie. In totaal brengt AG Vespa er 200.000 m² ontwikkelbare ruimte gefaseerd op de markt. Hier lees je wat AG Vespa in 2016 in de wijk heeft gedaan.

Lees meer

Woonproject Passiflora © AG VESPA - Bart Gosselin
Woonproject Passiflora © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Wonen

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdween opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leveren aan de opwaardering van hun omgeving.

In 2016 waren vanuit het grond- en pandenbeleid 10 projecten met in totaal 53 wooneenheden opgeleverd of in werf. Een 25-tal projecten, goed voor in totaal ruim 110 wooneenheden, was in voorbereiding.

Opgeleverde wooneenheden

  • Passiflora in Borgerhout: een mix van 6 nieuwbouwpassiefwoningen en 10 casco-appartementen in een oud pakhuis, met 14 ondergrondse autostaanplaatsen. De bewoners delen een collectieve polyvalente leefruimte en buitenruimte, en wonen zo op een meer sociaal-interactieve manier in een drukke buurt.
  • Madeleine in Deurne: 11 nieuwe woningen, waarvan er 7 het passieflabel en 4 het lage-energielabel kregen, en 30 ondergrondse autostaanplaatsen. Madeleine wil een duidelijke impuls geven aan de heropleving van een bouwblok dat veel piepkleine, weinig kwalitatieve woningen telt.

Lees meer

Parkbrug © Jonathan Ramael
Parkbrug © Jonathan Ramael
links naast tekst
content
Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kan AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we tevens de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate, het Eilandje en de Groene Singel.

In 2016 heeft AG Vespa de Parkbrug geopend. Die fietsers- en voetgangersbrug verbindt Park Spoor Noord met het Eilandje. De brug is met haar niet-alledaagse vorm een opvallende toegangspoort tot het noorden van de stad. De Parkbrug kreeg ook een BIM Award in de categorie Publieke projecten.

AG Vespa werkte ook hard mee aan de opdracht van de intendant. De intendant is door de stad Antwerpen en Vlaanderen aangesteld om de leefbaarheid en een grootschalige overkapping van de Ringzone te onderzoeken. AG Vespa heeft onder andere een catalogus met snel te realiseren leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone uitgewerkt, deelgenomen aan een heel aantal (super)workshops, break-outsessies, klankbordgroepen, en meegewerkt aan documenten zoals de ambitienota.

Je kan een overzicht lezen van de vooruitgang van de 3 verschillende programma's in 2016: Groene SingelStad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Oudaan 5 © AG VESPA - Bart Gosselin
Oudaan 5 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG Vespa ook inkomsten door verkopen.

Een specifieke verkoop in 2016 is de verkoop van de Oudaan 5, in het hart van Antwerpen. De Oudaan is al sinds 1966 in gebruik als politiekantoor en administratief centrum. Samen met het gebouw, dat een totale vloeroppervlakte van 13.247 m² heeft, werd ook het recht van erfpacht op 51 autostaanplaatsen in een ondergrondse parkeergarage verkocht. De verkoop gebeurde met biedingen onder gesloten omslag.

In 2016 verkocht AG Vespa voor 12,34 miljoen euro aan stadspatrimonium en voor 10,94 miljoen euro aan AG VESPA-patrimonium. In 2016 werd er voor 5,99 miljoen euro aan woonprojecten verkocht. Je kan enkele voorbeelden van verkopen bekijken.

AG Vespa kocht in 2016 ook heel wat patrimonium aan. Voor het GPB-patrimonium kocht AG Vespa voor 12,09 miljoen euro aan. Voor de eigen vastgoedportefeuille kocht AG Vespa voor 17,82 miljoen euro aan. De aankopen voor stadspatrimonium bedragen 3,29 miljoen euro. Je kan enkele voorbeelden van aankopen bekijken.

Stedelijk Lyceum Topsport © AG VESPA - Bart Gosselin
Stedelijk Lyceum Topsport © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG Vespa als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2016 zijn 6 publieke gebouwen geopend:

Lees meer

Leysstraat 11 © AG VESPA - Bart Gosselin
Leysstraat 11 © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Optimalisatie AG Vespa patrimonium

AG Vespa optimaliseert zijn eigen patrimonium en het politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Sinds 2016 neemt AG Vespa ook het huurdersonderhoud van het politiepatrimonium op zich.

Dit zijn enkele optimalisatieprojecten van 2016:

  • Leysstraat 7-15: AG Vespa renoveerde en restaureerde deze monumentale gebouwen, waarvan de gevels en de daken als monument zijn beschermd, tot 8 unieke huurappartementen met karakteristieke elementen zoals schoorsteenmantels, cassetteplafonds en erkers.

Lees meer

Plein Publiek © Robin De Raedt
Plein Publiek © Robin De Raedt
links naast tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

AG Vespa hanteert een stevige vastgoedportefeuille. In 2016 beheerde AG Vespa 745 huurcontracten. De huuropbrengst bedroeg 6,35 miljoen euro. Dit zijn enkele verhuringen van 2016:

  • Paleisstraat 108-110
  • Groenplaats 26
  • Plein Publiek in de Fierensblokken
  • Publiciteitsruimte Tavernierkaai 1
  • Antwerpen Kunstenstad in loods Kattendijkdok-Oostkaai
  • Autostaanplaatsen Paradeplein

Lees meer

Groepsfoto personeel © AG VESPA - Bart Gosselin
Groepsfoto personeel © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Dagelijkse werking

AG Vespa kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier omzet in concrete acties. In 2016 telden we 110 collega's, goed voor 92,9 VTE. We mochten 19 nieuwe collega's verwelkomen en namen afscheid van 8 andere collega's.

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

Je kan hier de jaarrekening van 2016 bekijken.

Terug naar onze organisatie

Documenten