Stedelijke Ontwikkeling 2016

Centers © AG VESPA - Bart Gosselin
Centers © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Centers

Voor het project centers in Borgerhout zijn projectsubsidies van het Stadsvernieuwingsfonds verworven (december 2015). De bouwaanvraag voor de eerste 20 centers is ingediend in december 2016. Alle constructieve en cruciale bouwtechnische zaken zijn doorgesproken en getest in een testcenter met proefopstellingen. De bouw zal starten in oktober 2017. Het openbaar onderzoek voor het RUP is afgerond eind 2016 en het ontwerp RUP gaat de finale goedkeuringsfase in. De overeenkomst tussen AG Vespa en Infrabel is uitgeschreven en klaar voor goedkeuring door beide partijen, in 2017. Het ontwerp voor het openbaar domein rondom de hele strip van de centers is vormgegeven door middel van workshops met alle betrokken interne en externe (landschaps)ontwerpers van stad en district, actief in die strip. Dat alles met het oog op uitvoering en oplevering van 20 centers en de hele omgeving medio 2018.

Kievit II

In het kader van Kievit II werd de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein verder uitgevoerd, en wordt plechtig geopend in juni 2017. De bouw van het tweede bouwblok is gestart. De grond voor het derde bouwblok is door AG Vespa verkocht onder voorwaarden aan De Persgroep Publishing nv.

Park Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
Park Spoor Noord © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Kop Spoor Noord

In het kader van het project Kop Spoor Noord is de Parkbrug geopend. De Parkbrug, ontworpen door Ney & Partners, vormt een verkeersveilige verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje en overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats. De stalen brug heeft een lengte van 67 meter en weegt ongeveer 180 ton. Ze rust aan de kant van het Eilandje op de London Tower, aan de kant van het park op het kopgebouw van de Artesis Plantijn Hogeschool. De Parkbrug vormt samen met de aanleg van de parkhelling het sluitstuk van de werken aan de zuidelijke bouwpercelen van Kop Spoor Noord. De Parkbrug werd in 1 geheel over het water vervoerd, van Willebroek naar het Kattendijkdok van waaruit ze verder door de Cadix wijk werd getransporteerd tot aan de Noorderplaats. Op 11 juni werd de brug op haar definitieve plek gelegd en een maand later op 8 juli geopend voor het grote publiek.

Het ontwerp voor de publieke ruimte rond het centrumziekenhuis ZNA Cadix is in opmaak en wordt afgestemd op Noorderlijn. Het voorontwerp van de tunnel voor voetgangers en fietsers onder het Hardenvoortviaduct is goedgekeurd. De verplaatsing van de nutsleidingen is uitgevoerd, zodat kon gestart worden met de bouw van het ziekenhuis.

Generale Staf voor de werken © AG VESPA - Bart Gosselin
Generale Staf voor de werken © Bart Gosselin
links naast tekst
content

Militair Hospitaal

't Groen Kwartier is verder uitgevoerd: de laatste zone met nieuwbouw, Arsenaal Zuid, is in opbouw en de renovatie van het Klooster en de Generale Staf is gestart.

Ter Hoogte

In het kader van Ter Hoogte werd verder gewerkt aan de mobiliteitsstudie en het masterplan.

Neerland

In zone A van het project Neerland zijn de bouwwerken en de verkoop van de private woningen volop bezig. De eerste bewoners zijn in de huizen getrokken. Voor zone C is alles in gereedheid om de bouwwerken in 2017 aan te vatten. De verkoopbundel voor de zones B en D is voorbereid zodat die zones in 2017 op de markt kunnen worden gebracht.

Toekomstbeeld bouwblok Jan Van Gentstraat © HUB architecten
Zillion © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Eksterlaer

In het kader van het project Eksterlaer werden de eerste woningen verkocht. De aanleg van de eerste fase van het openbaar domein is bezig.

Zillion

In het kader van de ontwikkeling van Zillion is de sloop gestart, evenals het ontwerptraject voor het openbaar domein. De ondergrondse parking zal gerealiseerd worden in 2017. Begin 2019 zal het nieuwe stedelijk bouwblok gerealiseerd zijn.

Falcon

Voor het project Falcon is de tijdelijke aanleg van binnenhof I gerealiseerd en zijn bouwvergunningen voor de binnenhoven II, III en IV verleend. Het project Falconhoven (L-blok) staat in de startblokken. Het archeologisch onderzoek van de site werd afgerond. 

Terug naar jaarverslag 2016