fbpx Wonen 2016 | AG VESPA

Wonen 2016

Dakterras Confortalei in woonproject Madeleine © AG VESPA - Bart Gosselin
Dakterras Confortalei in woonproject Madeleine © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdween opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leveren aan de opwaardering van hun omgeving.

In 2016 waren vanuit het grond- en pandenbeleid 10 projecten met in totaal 53 wooneenheden opgeleverd of in werf. Een 25-tal projecten, goed voor in totaal ruim 110 wooneenheden, was in voorbereiding.

Opgeleverde wooneenheden

  • Passiflora in Borgerhout: een mix van 6 nieuwbouwpassiefwoningen en 10 casco-appartementen in een oud pakhuis, met 14 ondergrondse autostaanplaatsen. De bewoners delen een collectieve polyvalente leefruimte en buitenruimte, en wonen zo op een meer sociaal-interactieve manier in een drukke buurt.
  • Madeleine in Deurne: 11 nieuwe woningen, waarvan er 7 het passieflabel en 4 het lage-energielabel kregen, en 30 ondergrondse autostaanplaatsen. Madeleine wil een duidelijke impuls geven aan de heropleving van een bouwblok dat veel piepkleine, weinig kwalitatieve woningen telt.
Wedstrijdontwerp Fierensblokken © Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten
Wedstrijdontwerp Fierensblokken © Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten
rechts van tekst
content

Nieuwe architectenpool

In 2016 heeft AG VESPA voor 5de keer een architectenpool samengesteld. Met de bureaus uit die pool sluit AG VESPA een raamovereenkomst af voor verschillende architectuuropdrachten. Die opdrachten kaderen hoofdzakelijk in het grond- en pandenbeleid of de opwaardering van het eigen patrimonium.

Betaalbaar huren

AG VESPA heeft in 2016 het betaalbaar huren in de Fierensblokken voort uitgewerkt. De renovatie en herinvulling van de Fierensblokken zal een 125-tal betaalbare wooneenheden op de markt brengen. De belangrijkste doelgroepen zijn starters, doorstromers van de sociale huurmarkt, en eenoudergezinnen. In 2016 is Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten uit Rotterdam aangesteld als architecten. Met hun voorstel willen ze het gebouw heropwaarderen met respect voor het bestaande complex. Het wedstrijdontwerp gaat uit van een mix van wooneenheden, commerciële ruimtes, een binnenhof met doorkijk naar de straat en daktuinen. In de zomer van 2017 wordt het definitieve ontwerp voorgesteld.

Terug naar jaarverslag 2016