Jaarverslag 2021

Toekomstbeeld van de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid: hoofdpad met waterkanaal
Toekomstbeeld Scheldekaaien Nieuw Zuid, hoofdpad met waterkanaal © PROAP-WIT-Sweco
links naast tekst
content
Voorwoord

Wat een uitdagend jaar was 2021. De volhardende pandemie en een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal zorgden voor instabiliteit in de internationale handel. Aannemers kampten met personeelstekorten en leveranciers met beperkte voorraden bouwmaterialen. De natste zomer sinds het begin van de metingen in 1833 zorgde bovendien voor veel meer weerverlet dan we normaal moeten incalculeren.

We kregen we ook te kampen met een echt drama. Bij een bouwongeval op de werf van een school op Nieuw Zuid laten 5 arbeiders het leven. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun vrienden en hun familie.

Toch is het ook een erg hoopvol jaar gebleken. Met ongeziene inzet van vrijwilligers worden vaccinatiedorpen ingericht om het coronavirus te stoppen. Ook onze medewerkers nemen extra functies op waar het kan, van onthaalmedewerker en parkeerwachter tot ploegleider en zelfs wafelbakker voor de andere vrijwilligers. Ook positief is dat we 46 nieuwe collega's mochten verwelkomen. Allen mensen die zich graag inzetten voor onze stad.

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten was er in 2021 ook tijd voor cultuur en ontspanning. In la bella Italia vindt de Biennale di Venezia plaats. Het Belgisch paviljoen toont de tentoonstelling ‘Composite Presence’: een stedelijk landschap dat bestaat uit 50 maquettes van architectuurprojecten. Meer dan 10% van die maquettes zijn van bouwprojecten die samen met AG Vespa tot stand kwamen.

Dichter bij huis waren we betrokken bij de expo Housing Apart Together over collectieve woonvormen. Die vond plaats in Bar Paniek en werd ingeleid door onze nieuwe voorzitter Annick De Ridder en kersvers schepen voor wonen Els van Doesburg.

We bewezen afgelopen jaar nog maar eens dat we een doe-bedrijf zijn. Er werd hard gewerkt, thuis en op kantoor, maar vooral in en aan onze geliefde stad. Het gerenoveerde Steen werd officieel geopend als toeristisch onthaalcentrum. Zaal Harmonie is voortaan een parel van een districtshuis voor Antwerpen. We startten de bouw van nieuwe gezinswoningen, renoveerden scholen en verzorgden stads- en eigen patrimonium. De plannen voor nieuwe stadsdelen als de Stuivenbergsite en de Slachthuissite werden verder uitgewerkt. Op het einde van het jaar mochten we de fietshelling aan de Parkbrug openen en inrijden. En ook onze allerkleinste bewoners werden niet vergeten, waar mogelijk installeerden we nestkasten en bijenhotels op onze gebouwen.

De noodzaak van de heraanleg van de Scheldekaaien blijft misschien wel het meeste bij door de hevige regenval afgelopen jaar. Meer dan ooit werd duidelijk dat we de stad moeten beschermen tegen het wassende water. Maar net zo goed wordt het een plek waar iedereen van water, lucht, groen en ruimte kan genieten. Dankzij het werk van afgelopen jaar kijken we ook al uit naar de verwezenlijkingen die binnenkort volgen. In 2022 kunnen we het nieuwe park op de Zuiderdokken deels in gebruik nemen, het gerenoveerde en gerestaureerde stadhuis zal geopend worden en ook de werken aan de kathedraaltoren worden afgerond.

Maar eerst wordt het nog zomer. En dan bollen we met veel plezier van die nieuwe fietshelling via het Eilandje en de Cadixwijk richting Droogdokkenpark. Onze stad maken daar gaan we elke dag voor. Met goesting!

Myriam Heuvelman

CEO AG Vespa

Een verlichte zaal Harmonie bij valavond in park Harmonie.
De gerenoveerde zaal Harmonie, het nieuwe districtshuis van Antwerpen. © Frederik Beyens
rechts van tekst
content
Project in de kijker: districtshuis Antwerpen

Op vrijdag 28 mei openden het nieuwe Antwerpse districtshuis en stadsloket Antwerpen-Harmonie in het gerenoveerde gebouw in het Harmoniepark. In november 2017 startten we met de restauratie- en aanpassingswerken aan zaal Harmonie, de oranjerie en de aanpalende conciërgewoning. De zaal kreeg opnieuw de uitstraling van weleer: het stucwerk van interieur en gevels is hersteld en waar nodig gereconstrueerd. De bestaande gevels kregen opnieuw monumentaal houten schrijnwerk en de daken de originele dakbedekking. De gebouwen werden ook uitgerust met alle nodige technieken om een hedendaagse en toekomstgerichte dienstverlening mogelijk te maken.

De restauratie en de invulling van het gebouw vormend het sluitstuk van een grondige vernieuwing van de hele site. De architecten zijn Atelier Kempe Thill uit Rotterdam, in samenwerking met RE-ST architecten uit Antwerpen en SWECO als technisch studiebureau.

Lees meer

Op 23 december 2021 opende de nieuwe fietshelling aan de Parkbrug.
links naast tekst
content
Stadsprojecten

Om de doorstroming voor fietsers te optimaliseren bouwden we een fietshelling voor de Parkbrug aan de kant van het Eilandje. De fietshelling staat in het binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. Ze is 140 meter lang en heeft een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur die aansluit bij de Parkbrug. De fietshelling is een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. De werken aan de helling startten begin 2019 in een atelier. In januari 2021 kwam de staalstructuur via het water naar Antwerpen waarna montage en afwerking volgde. Op 23 december 2021 is ze in gebruik genomen.

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, ondersteunt AG Vespa de stad, haar dochters en private investeerders in de voorbereiding van dit soort complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we ook de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen. Een overzicht van de vooruitgang van de 3 verschillende programma’s in 2021 vind je hier: Over de Ring, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Toekomstbeeld voorgevel Oudemansstraat © 2DVW Architecten bvba
In de Oudemansstraat verbouwen we een voormalig eroscenter tot een kwalitatief woonproject met huurwoningen en appartementen van verschillende grootte.
rechts van tekst
content
Wonen

Ook in 2021 vervingen we strategisch gekozen probleempanden door duurzame woonprojecten. Zo stimuleren we ook de privé-woningen in die buurten tot het opwaarderen van hun panden.

We werkten in 2021 verder aan de ontwikkeling van 14 projecten. Samen goed voor 205 wooneenheden en 10 commerciële ruimtes. Van die projecten gingen er afgelopen jaar 3 in werffase, goed voor 30 wooneenheden. Er werden ook 3 van die projecten opgeleverd. Samen bevatten die 12 wooneenheden.

Opgeleverde projecten in 2021:

  • Touwstraat 39 in Antwerpen Noord
  • Lavendelstraat 4 in Antwerpen Noord
  • Gravinstraat 31-55 en Gijselsstraat 162-168 in Borgerhout

Lees meer

Voorgevel woonproject Lange Beeldekensstraat 223-225
We verkochten vier nieuwbouwwoningen in de Lange Beeldekensstraat 223.
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

In 2021 werd voor 11,28 miljoen euro aan patrimonium aangekocht, een groot deel daarvan bestaat uit stadsgronden op de Slachthuissite (9,8 miljoen euro).

Verder waren er doorheen het jaar ook enkele verkopen. Zo verkocht AG Vespa voor 6.111.687 euro aan patrimonium in naam en voor rekening van de stad Antwerpen. En werd er voor 6.080.177 euro aan commercieel patrimonium verkocht. Er werden ook woonprojecten verkocht, dit ter waarde van 2.500.917 euro.

Eén van de projecten die we in 2021 verkochten, was woonproject HOEK L aan de Lange Beeldekensstraat 223-225. Het project is een ontwerp van BUROBILL architecten en omvat 4 wooneenheden: één studio, twee appartementen met terras en een woning met tuin. De woning en de appartementen werden semi-casco verkocht. De studio op het gelijkvloers was instapklaar, hier moesten de kopers enkel de vloer en borstwering nog plaatsen. Verder beschikt het project ook over er een gemeenschappelijke fietsenberging én kan iedere wooneenheid eigen zonnepanelen laten plaatsen op het gemeenschappelijke dak.

Hier vind je een lijst met meer details over alle verkopen en aankopen in 2021.

Toekomstbeeld oostgevel en entree lagere school Edison.
De renovatie en uitbreiding van basisschool Edison startte in augustus 2021. © Korteknie Stuhlmacher Architecten
rechts van tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

Als gedelegeerd bouwheer realiseert AG Vespa diverse publieke bouwprojecten voor klanten zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer en politie. 

Zo startten we in 2021 met de verbouwing van basisschool Edison in de Onderwijzersstraat in Hoboken. Om voldoende ruimte te creëren voor 500 leerlingen worden de bestaande historische gebouwen grondig gerenoveerd en krijgen de kleuters een nieuw gebouw. Daarnaast werkten we basisschool Kosmos afgelopen jaar verder af zodat die helemaal in gebruik genomen kon worden. De twee bestaande gebouwen met erfgoedwaarde werden gerenoveerd en aangevuld met twee nieuwe lage paviljoenen zodat een volwaardige basisschool voor 250 leerlingen ontstond.

Verder startten we ook de voorbereidende werken voor de bouw van een brandweerkazerne en kantoren op de hoek Singel en Kielsevest en werd er doorgewerkt aan het politiekantoor Halewijnlaan dat in 2022 de deuren kan openen.

Bekijk hier het overzicht van de publieke gebouwen in werf- of voorbereidende fase in 2021.

In Antwerpen-Noord verhuurt AG Vespa een pand aan Dokters van de wereld en jeugdwerking Lejo. De 20 jaar oude gevelbekleding werd er hersteld en gereinigd. (Verschuif de slider van links naar rechts en klik op de pijltjes boven de foto)
links naast tekst
content
Optimalisatie patrimonium

We verbeteren voortdurend ons patrimonium. Daar hoort ook het stedelijk, OCMW- en het politiepatrimonium bij. Aan de hand van plaatsbezoeken maken we audits en optimalisatieplannen op. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium.

Binnen het stedelijk en OCMW-patrimonium draagt onze afdeling onderhoud zorg voor 656 gebouwen en binnen het AG Vespa patrimonium voor nog eens 83 gebouwen.

In 2021 ontvingen we in totaal 13.310 onderhoudsmeldingen voor die panden, waarvan 10.729 voor stedelijk patrimonium, 1.836 voor AG Vespa patrimonium en 685 meldingen voor OCMW-patrimonium. Het gaat om een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar.

Voor curatief en preventief onderhoud werd er 7,76 miljoen euro omgezet voor de stad en 679.000 euro voor OCMW. Binnen de doelstelling van het patrimonium gestuurd onderhoud (stedelijk patrimonium), realiseerden we investeringsprojecten ter waarde van 5,37 miljoen euro. Bijkomend investeerden we voor 1,63 miljoen euro aan klantvragen. Ten opzichte van 2020 verwezenlijkten we hier een verhoogde omzet van 55 procent.

Verder werkten we aan de inventarisatie en monitoring van de conditie van de patrimonia. Dit is noodzakelijk om preventief onderhoud optimaal verder te zetten, prioriteiten te bepalen en onderhoudsprojecten te kunnen definiëren. In 2021 werden 91 conditiemetingen uitgevoerd, waarvan 76% voor stadspatrimonium.  

In het kader van milieuzorg zijn er 61 rondgangen gehouden. We verwerkten 83 adviezen van de milieucoördinator, startten 35 omgevingsvergunningsdossiers milieu op en voerden 10 bodemonderzoeken uit op onze risicogronden.

Binnen de doelstelling om het stedelijk patrimonium tegen 2025 asbestveilig te maken, brachten we in 105 panden de risico’s in beeld. In totaal brengt dit de teller voor het stedelijk patrimonium op 645 gescreende panden. Op 25 locaties verwijderden we afgelopen jaar de asbesttoepassingen.  

Tot slot droegen we stevig bij aan de doelstelling brandveiligheid door 21 risicoanalyses af te werken en daarbinnen o.a. 121 branddeuren en 204 PFOS-vrije schuimblussers te plaatsen, 6 brandmeldinstallaties en compartimenteringen op 8 locaties. We vernieuwden ook 8 bliksembeveiligingsinstallaties.  

Bekijk hier ook enkele lopende en afgeronde bouwprojecten binnen het patrimonium.

Kinderboerderij Wilrijk
De Wilrijkse kinderboerderij krijgt een sociale, educatieve, ecologische en vooral toegankelijke werking. © Sepp van Dun
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

AG Vespa heeft over de jaren heen een sterke vastgoedportefeuille weten uitbouwen. We beheerden dit jaar 1.785 huurcontracten, goed voor een huuropbrengst van 17 miljoen euro.

Ook in 2021 voelde we de coronacrisis nog steeds erg goed. Ondanks de nodige uitdagingen voor huurders en concessionarissen hebben we het afgelopen jaar opnieuw leuke projecten in de markt kunnen zetten. In juni lanceerden we een oproep naar kandidaten om op de site van de Wilrijkse kinderboerderij een sociale, educatieve en ecologische werking op te zetten, waar alle Antwerpenaren welkom zijn en met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vzw De Koempanie diende een voorstel in dat al deze doelstellingen verwezenlijkt en ook voor een toegankelijke kinderboerderij zorgt, wat voor de jury de doorslag gaf.

Verder zochten we een nieuwe huurder voor een polyvalent gebouw aan Boekenberglei 284 in Deurne en voor enkele appartementen en een handelspand aan de Sint-Jorispoort 37-39. We vonden ook een nieuwe concessionaris voor de cafetaria van zwembad De Schinde in Ekeren. En vonden we een nieuwe herbestemming voor de Sint-Hubertuskerk in Berchem.

Bekijk hier een overzicht van al onze verhuringen, concessies en erfpachten van 2021.

GS
Onze medewerkers aan het werk. © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Dagelijkse werking

Eind 2021 waren we bij AG Vespa met 421 medewerkers waarvan 180 vrouwen en 241 mannen.

Besluitvorming

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

In 2021 mochten we schepen Annick De Ridder als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur welkom heten. Zij vervangt Fons Duchateau die afgelopen jaar afscheid nam als schepen van Antwerpen en voorzitter van AG Vespa.

Bekijk hier de volledige samenstelling van onze besluitvormingsorganen.

Raadpleeg hier de jaarrekening van 2021.