Stad aan het water in 2021

Schengenplein tot aan het water  ©PTArchitecten-Sweco
Toekomstbeeld westelijk deel Schengenplein aan het water © PT Architecten
links naast tekst
content

Eilandje

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk werd voortgezet met specifieke aandacht voor volgende projecten:

  • De openbare ruimte langs het Kattendijkdok, de New Yorkkaai, wordt een autovrije, groene en aangename wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het Schengenplein krijgt een uitbreiding tot aan het water en de nieuwe Tallinnstraat wordt een doodlopende straat ingericht als woonerf. De voorbereidende werken startten eind 2021. In het voorjaar van 2023 moet de aanleg klaar zijn.
Innovatieve Stadshaven
Van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert willen we een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken. © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
  • Het bouwblok langs het Kattendijkdok en het Schengenplein in de Antwerpse Cadixwijk krijgt een nieuwe invulling en wordt bestemd voor gezinsvriendelijke woningen. 60 procent van de woningen worden ruime appartementen met 3 slaapkamers of meer en bevinden zich rond een centrale binnentuin. Het bouwblok werd toegewezen aan Dethier Ontwikkeling die een ontwerpteam samenstelden met Bulk Architecten, General Architecture en tal van experten. Zij voorzien een mix aan woningen. De kindvriendelijke woningen bestaan uit grotere wooneenheden met 3 en 4 slaapkamers.

Innovatieve Stadshaven

We lanceerden een oproep voor innovatieve projecten voor de tijdelijke invulling van het Kempeneiland. Hiermee wil de stad bedrijven aantrekken die later kunnen doorgroeien naar een permanente locatie binnen de Innovatieve Stadshaven.

Een luchtfoto van de Friendshipsite met het MAS op de achtergrond
Luchtfoto van de Friendshipsite en omgeving © Patrick Henderyckx
links naast tekst
content

Scheldekaaien

Droogdokkeneiland

De zoektocht naar een ontwerpteam voor de gebiedsontwikkeling van de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien werd opgestart. We gingen op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite zal ontwikkelen als een maritieme belevingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als havenstad en stad aan de stroom wordt onderstreept. Begin 2022 selecteren we een ontwerpteam om de site vorm te geven en als alles vlot verloopt kunnen eind 2023 de eerste werken van start gaan.

Rijnkaai

In juni hielden we een infomoment over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite. De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend en levendig stadsdeel. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst op die locatie gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie.

Toekomstbeeld zitplekken Sint-Andries en Zuid Fase II
Toekomstbeeld zitplekken Sint-Andries en Zuid fase II © PROAP
rechts van tekst
content

Sint-Andries en Zuid

De bouwaanvraag voor de tweede fase van de heraanleg van het openbaar domein op de Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid werd ingediend. Dat is het gebied aan de Schelde tussen het reeds heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat. Het openbaar domein in deze zone wordt vanaf 2022 heraangelegd. Het dijkpad zal verder doorgetrokken worden, er komen diverse zitplekken, 2 sportvelden, een skatezone en er wordt extra groen voorzien. Het Sint-Michielsbastion wordt zichtbaar geïntegreerd in de kaaivlakte en ook de rijweg op de Sint-Michielskaai wordt heraangelegd met een breed voetpad, een nieuw fietspad en een parkeerstrook. De plannen werden omwille van de coronamaatregelen via een digitaal buurtmoment aan de bewoners toegelicht. 

Luchtbeeld Loodswezensite ©Patrick Henderyckx
Luchtbeeld Loodswezensite © Patrick Henderyckx
links naast tekst
content

Loodswezensite

In april 2021 keurde het college de projectdefinitie voor de gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite aan de Antwerpse Scheldekaaien goed. Centraal staan respect voor erfgoed en aandacht voor de havengeschiedenis, een maximale vergroening en het versterken van de relatie met het water, binnen het kader van het masterplan Scheldekaaien. Met deze leidraad zullen ontwerpteams aan de slag kunnen gaan om een ontwerp te maken voor de heraanleg van het openbaar domein en de integratie van een namenmonument ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Begin 2022 wordt een ontwerpteam dat de opdracht zal uitvoeren bekendgemaakt. 

Twee centrale wadi's beschermen de Zuidwijk tegen overstromingen © AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele
Toekomstbeeld van het park aan de Gedempte Zuiderdokken © AG Vespa, Tractebel, ADR Architects, Georges Descombes ism les Eclairagistes Associés & Erik De Waele
rechts van tekst
content

Gedempte Zuiderdokken

Het college keurde de omgevingsvergunning goed voor de tweede en derde fase van het park op de Gedempte Zuiderdokken. Hiermee werden alle nodige stappen genomen voor de aanleg van het volledige park. Eind 2021 konden zo de voorbereidende werken starten voor het tweede deel van het park. Dat is de aanleg van het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok. De werken eindigen in de lente van 2023. De werken voor de aanleg van de eerste fase, Steendok, verlopen volgens plan en zijn afgerond tegen de lente van 2022. 

Centraal deel

Het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras, werd goedgekeurd. Het ontwerp wil de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, Het Steen als toeristisch onthaal verankeren in de omgeving, de kaaivlakte door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen, het vervoer over water op deze plek bestendigen, er een centraal mobiliteitsknooppunt van maken, ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten en de kaaivlakte vergroenen. Als alles vlot verloopt, wordt het voorontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien verwacht tegen de zomer van 2022.

Toekomstbeeld van de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid: hoofdpad met waterkanaal
Ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid © PROAP-WIT-Sweco
links naast tekst
content

Nieuw Zuid

Het voorontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Er komt een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen. Na het voorontwerp wordt het definitief ontwerp, omgevingsvergunningsaanvraag en aanbesteding in 2022 voorbereid, zodat in 2023 de werken kunnen starten.

Blue Gate Antwerp

  • Blue Gate Antwerp Public Holding lanceerde een marktbevraging om te onderzoeken of een duurzame energiehub op de site technisch mogelijk en economisch haalbaar is. Bedrijven met expertise in duurzame energie kunnen projecten indienen tot 14 januari 2022.
  • De saneringswerken voor de Leigracht tussen de Hobokense Polder en het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp werden afgerond. Zo kan de Leigracht behouden blijven en zijn hydrologische en ecologische rol blijven vervullen. De financiering van de werken verliep volgens een verdeelsleutel waarbij publieke en private partijen bijdroegen.